AJASSA

Aikuiskoulutus­tuki säilyi, mutta heikkeni

Teksti Kirsti Levander

Kuva iStock

Tämän vuoden alussa aikuiskoulutuksen tukiajan enimmäiskesto lyhenee 19 kuukaudesta 15 kuukauteen. Myös aikuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 prosentilla elokuun alusta alkaen.

Rahoitus ei tule jatkossa enää valtiolta, vaan kulut katetaan nyt Työttömyysvakuutusrahaston tuotoilla.

– Heikennykset ovat tuntuvia, mutta ilman työmarkkinajärjestöjen väliintuloa aikuiskoulutuksen perusosa olisi muuttunut lainaksi. Se olisi merkinnyt keskimääräisen tuen saajalle vuoden aikana kymmenen tuhannen euron lainakuluja, koulutuspoliittinen asiantuntija Ida Mielityinen Akavasta kertoo.

Kiky-neuvotteluissa sovittiin, että valtio luopuu aikuiskoulutustuen perusosan rahoituksesta ja rahoitusosuus katetaan Työttömyysvakuutusrahaston tuotoilla.

Mielityinen korostaa aikuiskoulutustuen ainutlaatuisuutta ja tärkeyttä työmarkkinoiden osaamistarpeiden jatkuvasti muuttuessa.

– Se on ainoa tuki, jolla työssä oleva aikuinen voi saada toimeentulonsa opiskelunsa aikana menettämättä työpaikkaansa. Tuki mahdollistaa itsensä kehittämisen oman motivaation ja kiinnostuksen pohjalta pidemmällä aikavälillä. Tuki onkin koettu merkittäväksi tekijäksi koulutukseen hakeutumisessa.

Aikuiskoulutustuen saajien määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2010 tukea sai noin 6 000 henkilöä, vuonna 2014 noin 18 000 ja vuonna 2016 noin 23 500 henkilöä. ×

Lue lisää tuen suuruudesta: lehti.tek.fi/aikuiskoulutustuki

VTT:n spin-off- yhtiöt keräsivät

18milj.

uutta rahoitusta vuonna 2016.

Lähde: VTT

Eläkeuudistus astui voimaan

Eläkeuudistus. Työeläkeuudistus tuli voimaan tämän vuoden alussa.

Alinta vanhuuseläkeikää korotetaan nykyisestä 63 vuodesta asteittain kolme kuukautta kerrallaan 65 ikävuoteen saakka. Ensimmäisenä nousee vuonna 1955 syntyneiden eläkeikä. Vuosina 1962–64 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Sen jälkeen alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajan odotteeseen.

Jatkossa palkansaajille karttuu eläkettä 1,5 prosenttia työeläkemaksulla vähentämättömistä vuosiansioista.

Aiemmin käytössä olleet osa-aikaeläkkeet korvataan varhennetulla osavanhuus­eläkkeellä. Kokonaan uutta on työuraeläke. Se voidaan myöntää aikaisintaan 63 vuoden iässä henkilöille, joilla on takanaan vähintään 38 vuoden raskas työura. Ensimmäiset työuraeläkkeet voivat alkaa 1.2.2018. ×

Aku Karjalainen

Lue lisää: www.elakeuudistus.fi

Jaa artikkeli