AJASSA

Maria Kultasesta teekkareiden puhenainen

Opiskelijat. Tamperelainen Maria Kultanen on aloittanut TEKin teekkarivaliokunnan puheenjohtajana eli valtakunnan ykkösteekkarina.

– Haluan kehittää teekkarivaliokuntaa kes­­kustelevammaksi, koulutusta tarjoavaksi ja vertaistukea antavaksi. Se voisi olla jäsenilleen tärkeämpikin. Valiokuntaa ei tunneta kovin hyvin tai se mielletään vähän hassuttelu­kerhoksi. Siinä on potentiaalia olla paljon enemmän.

Tähän mennessä Kultanen on nauttinut teekkariaktivismia kaikilla täytteillä: killan hallitus ja puheenjohtajuus, TTY:n ylioppilaskunnan hallitus ja puheenjohtajuus. Kultanen haluaa ennen kaikkea tuulettaa itselleen rakasta teekkari­kulttuuria. ×

Jussi Nousiainen

Lue koko haastattelu: lehti.tek.fi/opiskelijat/puhenainen

Pulaa tietoturvaosaajista ratkotaan huippuopiskelijoiden apurahoilla

Osaaminen. Tietoturvan merkitys on lisääntynyt digitalisaation myötä, ja pätevistä tietoturva-ammattilaisista on jo pulaa. Lisäksi monilta ammattilaisilta puuttuu riittävä koulutus nykyiseen työhönsä.

Osaajapulan lievittämiseksi F-Secure ja Intel ovat tehneet lahjoituksen Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteiselle tietoturvan opetusta ja tutkimusta edistävälle HAIC-tutkimuskeskukselle. Lahjoitukset on tarkoitus käyttää apurahoihin, joita myönnetään maahan opiskelemaan tulevien tietoturva-alaan keskittyvien maisteriopiskelijoiden elinkustannusten kattamiseksi.

Myös Nixu Corporation tukee HAIC-tutkimuskeskusta. ×

Aku Karjalainen

"Siitä, että ulkomailla on suomalaisia, voi olla monen­laista hyötyä esimerkiksi viennin kannalta."

Heikki Kauppi

TEKin toiminnanjohtaja kommentoi Tekniikka&Talous-lehdessä 5.12.2016 aivovienti-keskustelua.


TEKin Jari Jokinen OKM:n selvitysmieheksi

Työvoima. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on nimennyt TEKin koulutus­politiikan johtajan Jari Jo­kisen selvitysmieheksi tar­- kastelemaan tarvittavia toimenpiteitä tilanteissa, joissa Suomen tulee vastata taantuman jälkeen positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeisiin.

Esimerkkinä selvityksessä arvioidaan, miten Varsinais- Suomen tekniikan alan koulutettujen tarvetta voitaisiin helpottaa.

Selvitystyön keskiössä ovat koulutusjärjestelmään ja erityisesti tekniikan alaan liittyvät muutostarpeet sekä osaavan työvoiman liikkuvuus. ×

Aku Karjalainen

Tekkiläisten työttömyys kääntyi laskuun

Työttömyys. Tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyys on kääntynyt laskuun neljän vuoden nousun jälkeen. Marraskuussa 2016 työttöminä oli 3 099 tekniikan akateemista eli 5 prosenttia alan työvoimasta.

Samalla tasolla oltiin edellisen kerran loppuvuodesta 2014. Työttömiä oli marraskuussa 133 vähemmän viime vuoden vastaavaan ajan­kohtaan verrattuna. ×

Aku Karjalainen

Lue lisää: www.tek.fi/tyollisyystilastot

Jaa artikkeli