AJASSA

Yhdenvertaisuus-
suunnitelma kun­nossa?

Yhdenvertaisuus. Yli 30 henkilöä työllistävien organisaatioiden piti lain mukaan laatia suunnitelma yhdenvertaisuutta edistävistä toimista viime vuoden loppuun mennessä.

– Kokemus on osoittanut, että nämä asiat eivät ole vielä kattavasti hallussa, ja monilla työpaikoilla tärkeä suunnitelma on jäänyt tekemättä, kertoo asiamies Hanna Huotari TEKistä.

Huotari korostaa, että reilusta ja yhdenvertaisesta kohtelusta hyötyy koko työyhteisö.

– Yhdenvertainen kohtelu muun muassa parantaa vuorovaikutusta ja työilmapiiriä, kasvattaa työmotivaatiota, lisää tuottavuutta ja antaa kilpailuetua osaavan henkilöstön rekrytoinnissa.

Suunnitelmalla varmistetaan jokaisen oikeudenmukainen kohtelu.

Suunnitelman tekeminen ei ole vielä kuitenkaan liian myöhäistä.

– Suunnitelma voi olla erillinen dokumentti tai sen voi yhdistää osaksi jotakin muuta työpaikalla laadittavaa suunnitelmaa, esimerkiksi henkilöstö- ja tasa-arvosuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa, Huotari kertoo.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen osallistuvat henkilöstön ja työnantajan edustajat.

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen alkaa tilannekartoituksella: koetaanko työpaikalla esimerkiksi ikään, kansalaisuuteen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai terveydentilaan liittyvää syrjintää.

Samalla myös kartoitetaan, esiintyykö syrjintää rekrytoinneissa, työsuhde-eduissa, perehdytyksessä tai työskentelyoloissa.

– Selvitysten jälkeen päätetään, miten mahdollisia puutteita korjataan ja miten yhdenvertaisuuden toteutumista yleisesti edistetään. Suunnitelman toteutumisen säännöllinen seuranta on tärkeää, Huotari painottaa.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN järjestää kevään aikana yhdessä Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuuden kanssa koulutuksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien tekemisestä. Aikataulu tarkentuu lähiaikoina.  ×

Menot

Lukuisia lisä­tapahtumia ja etuja jäsenille verkossa. www.tek.fi/tapahtumat

TEKin Kampus pop up

Otaniemessä 8.2. klo 10–13. Paikalla TEKin uravalmentajia, palkkaneuvojia ja lakimiehiä.

Katso kaikki kampus- tapahtumat:

www.tek.fi/kampustapahtumat

Startup – Onko IPR- strategia kunnossa?

Yrittäjäklubin klubi-ilta 15.2. klo 17–19.30 Otaniemessä.

Lue lisää: www.tek.fi/ipr_strategia

Ristin killan 70- vuotisjuhlat

Otaniemessä 25.3.

Lisätietoa: www.ristinkilta.fi/rk70

Uusi lakipalvelu jäsenille

Jäsenpalvelut. TEK kokeilee tänä vuonna uudenlaista lakipalvelua. TEKin lakimiehet neuvovat jäseniä nyt myös perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa.

Saat konsultointia esimerkiksi avioehtosopimukseen tai testamenttiin liittyvissä kysymyksissä, mutta lakimiehet eivät laadi itse asiakirjoja tai hoida perhe- ja perintöoikeudellisia riita-asioita.

Aku Karjalainen

Lue lisää palvelusta: www.tek.fi/laki

Jaa artikkeli