AJASSA

Aktiivimalli tuli - mitä se tarkoittaa?

Teksti Aku Karjalainen

Omatoiminen osaamisen kehittäminen pitäisi ottaa paremmin huomioon työttömän aktiivisuutta tulkittaessa.

Työttömyysturva. Paljon porua aiheuttanut työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan alkuvuodesta.

Aktiivimallissa työttömyyskassa seuraa hakijan työnhaun aktiivisuutta 65 ansiopäivärahan maksupäivän jaksoissa. Jos hakija ei ole ollut määritetyllä tavalla aktiivinen, maksetaan seuraavalta 65 päivältä 4,65 prosenttia pienempää ansiopäivärahaa.

– TEKin jäsenten kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä noin kahden ansiorahapäivän tulon menetystä. Riittävä aktiivisuus palauttaa tason jälleen seuraavalla jaksolla normaaliksi. Työttömyyspäiväraha voi laskea korkeintaan 4,65 prosenttia, kertoo TEKin oikeudellisten palveluiden johtaja Ralf Forsén.

Mikä on riittävää aktiivisuutta?

– Aktiivisuuden osoittamiseksi edellytetään määrättyä määrää työtä, yrittäjyyttä tai osallistumista työllistymistä edistävään palveluun. Aktiivisuus pitää olla jostakin näistä, ehtoja ei pysty yhdistelemään, Forsén kertoo.

Riittävänä työskentelynä pidetään yhteensä 18 tunnin ja opetusalalla kahdeksan tunnin työskentelyä jakson aikana. Jos työ tehdään yrittäjänä, pitää yritystoiminnasta ansaita jakson aikana 241 euroa.

Riittävää aktiivisuutta on myös se, jos osallistuu viitenä päivänä työllistymistä tukeviin palveluihin ja toimintoihin. Näitä voivat olla esimerkiksi omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus, uravalmennus ja työkokeilu.

– Ongelmallista on, että vielä ei ole määritelty, minkälainen omaehtoinen kouluttautuminen lasketaan mukaan, Forsén sanoo.

Aktiivisuudeksi ei lasketa työttömän työnhakua.

Ammattijärjestöjen palvelut laskettava mukaan

TEKin mielestä aktiivisuudeksi tulisi laskea kaikki työllistymistä edistävä omaehtoinen kouluttautuminen sekä aktiivinen työnhaku.

– Työttömäksi jäävä insinööri voi parhaiten parantaa työllistymismahdollisuuksiaan päivittämällä osaamisensa johonkin sellaiseen, jolla on kysyntää. Työvoimatoimiston kurssitarjonta soveltuu tähän tarkoitukseen huonosti, joten akateemisesti koulutettujen kohdalla pitäisi luottaa enemmän heidän omaan arvioonsa, kiteyttää TEKin osaaminen ja tutkimus -yksikön johtaja Jari Jokinen.

Yksikönjohtaja Sari Taukojärvi TEKin urapalveluista ottaa esimerkiksi TEKin palvelut. TEK tarjoaa tekniikan alan korkeakoulutettujen tarpeisiin räätälöityä laadukasta työnhaku- ja uravalmennusta. Lisäksi Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa toimii työllistymistä edistäviä työllistymisprojekteja. Nämä tarjoavat koulutusta ja pienryhmätoimintaa, joissa voi parantaa omia työnhakutaitojaan. Näistä useimpien rahoituksessa TE-palvelut onkin jo mukana.

– Näiden työllistymistä edistävistä vaikutuksista on selvää näyttöä. Ne tulisi ottaa huomioon työllistymistä edistävänä palveluna, joka katsotaan työttömän aktiivisuudeksi, Taukojärvi summaa.

TEK pyrkii omalla vaikuttamistyöllään ja Akavan tavoitteita tukemalla kehittämään aktiivimallia niin, että malli tukisi paremmin jäseniämme. ×

Lue koko artikkeli: lehti.tek.fi/aktiivimalli

TEKin Teemu Hankamäki aloitti YTN:n puheenjohtajana

Teemu  Hankamäki seuraa YTN:n puheenjohtajan tehtävässä TEKin toiminnan­johtaja Heikki Kauppia.

Kuva Kirsti Levander

Edunvalvonta. Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN on valinnut puheenjohtajakseen kaudelle 2018–2019 neuvottelujohtaja Teemu Hankamäen TEKistä.

TEKissä neuvottelujohtajana työskentelevällä Hankamäellä on pitkä kokemus korkeakoulutettujen työmarkkinaedunvalvonnasta. Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut myös YTN:n pääsihteerinä oman toimensa ohella.

Ensimmäisenä tehtävänään Hankamäki haluaa viedä syksyllä alkaneen työehtosopimuskierroksen menestyksellisesti loppuun.

– Useamman vuoden jälkeen sopimustoiminnan hyöty näkyy jäsenille myös selkeinä palkankorotuksina. Keväällä katseet on käännettävä jo vuoden 2019 palkkaneuvotteluihin, Hankamäki sanoo.

Hankamäen mukaan asiantuntijoiden työelämässä on paljon petrattavaa. Kilpailukykyä ei pidemmän päälle voi parantaa työehtoja heikentämällä.

– Osaaminen, motivaatio ja työkyky eivät synny itsestään, vaan siihen tarvitaan reilua työelämää ja oikeudenmukaisia työehtoja.

– Esimerkiksi työsarkaa riittää niin sanotuilla sopimuksettomilla aloilla, sillä huomattavalla osalla ylemmistä toimihenkilöistä ei ole työehtosopimusta eikä sen tuomia palkankorotuksia ja perustyöehtoja. Näin on esimerkiksi metsäteollisuudessa, kaupan alalla sekä elintarvike- ja rakennusteollisuudessa. ×

Aku Karjalainen

Suomi.fi-verkkopalvelussa yrittäjän tietopaketti

Kuva Getty Images

Yrittäjyys. Kaikki yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyvät tiedot ja neuvot löytyvät nyt Suomi.fi:stä. Suomi.fi:n yritysosio korvaa aiemmin käytössä olleen Yritys-Suomi-sivuston.

Aloittelevalle yrittäjälle sivustolla on tietoa niin yrityksen perustamisesta kuin rahoituksen hakemisestakin. Kasvavalle yritykselle löytyy tietoa työntekijöiden palkkaamisesta ja työnantajan velvollisuuksista. Suomi.fi-verkkopalvelussa on myös kattavasti liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä tukevaa asiaa. Verkkopalvelussa kerrotaan lisäksi yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen tarjolla olevista palveluista.

Yritys-Suomen puhelinpalvelu (0295 020 500) alkaville ja toimiville yrittäjille jatkuu entisellään. ×

Kirsti Levander

TEKin palvelut yrittäjäjäsenille: www.tek.fi/yrittaja

Nimitykset. Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn puheenjohtajaksi on valittu Henna Helander.

Hän valmistui arkkitehdiksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2001. SAFAn tiedotteessa 11.12. häntä kuvaillaan rakentamisen moniottelijaksi, sillä hänellä on kokemusta niin rakennussuunnittelijana, asemakaavoittajana ja rakennuttajana kuin rakennusluvista vastaavana yliarkkitehtinakin. Viimeisimpänä hän on toiminut Helsingin lähiöprojektin päällikkönä.

Puheenjohtajana Helander haluaa rohkaista suomalaisia keskustelemaan arkkitehtuurista.×

Katariina Rönnqvist

Nimitykset. Tekniikan tohtori Miimu Airaksinen aloitti Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin uutena toimitusjohtajana 20.11.2017. Airaksinen siirtyi RILiin VTT:ltä, jossa hän työskenteli ekotehokkaan rakennetun ympäristön tutkimusprofessorina.

Airaksinen toimii myös Suomen Ilmastopaneelin jäsenenä sekä International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) Smart City -työryhmän vetäjänä. Hän on neuvonantaja YK:n Habitat-ohjelmassa.

Airaksisen mukaan RILin ja sen jäsenistön merkitys hyvän rakennetun ympäristön tuottajina on kasvanut. Tähän vaikuttaa kaupungistuminen.×

Katariina Rönnqvist

Etsitkö tekniikan alan opiskelijoita?

Työpaikat. Jaa työpaikkailmoituksesi uudistuneessa Teekkarin työkirjan Facebook-ryhmässä, kun haluat tavoittaa tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoita. Ilmoita avoimesta kesä-, harjoittelu-, trainee- tai lopputyöpaikasta maksutta. ×

Katariina Rönnqvist

Teekkarin työkirjan Facebook-ryhmä: www.facebook.com/groups/teekkarintyokirja

Marraskuun lopussa 2017 työttömänä oli
2 410 tekniikan akateemista*, mikä oli 3,8 prosenttia alan työvoimasta. Alan työttömyys jatkaa nopeaa laskuaan.

Lähde: www.tek.fi/tyollisyystilastot

*ei sisällä jatkotutkinnon suorittaneita

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat marraskuussa 15,1 prosenttia vuoden- takaisesta.

Lähde: Tilastokeskus

Jaa artikkeli