AJASSA

– Teknologia on tullut ulos tehtaasta, se on osa jokaisen arkea ja kohta ihon allakin. On välttämätöntä, että sen kehittäjät ottavat osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, Karl-Erik Michelsen sanoi TEK-lehden viime numeron Tekniikan maa -artikkelin kommentissaan.

Insinöörikunnan
unilukkari
vuoden
professoriksi

Palkinnot. Professoriliitto valitsi vuoden professoriksi 2018 Karl-Erik Michelsenin. Michelsen on toiminut tieteen, teknologian ja modernin yhteiskunnan tutkimuksen professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuodesta 2012. Hänen alansa yhdistää LUTin teknillisen ja kauppatieteellisen tiedekunnan tieteelliset intressit.

Palkitsemisen perusteissa mainitaan Michelsenin ansiot tieteidenvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentamisessa. Hänen tutkimustyönsä teknologian ja muiden tieteenalojen sekä yhteiskunnan vuorovaikutuksesta on ajankohtaista ja laajasti kiinnostavaa. Hän on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka puheenvuoroissa nousee esiin tiedon ja tieteen merkitys ihmiskunnan tulevaisuuden rakentamisessa.

Michelsen on tutkinut innovaatiojärjestelmää, teknologiaa ja suomalaista teollisuutta. Hänen Suomen historian alan väitöskirjansa (1993) käsitteli kansallisen tutkimusjärjestelmän kehitystä.

1990-luvun lopulla Michelsen kirjoitti TEKin toimeksiannosta insinööriprofession historian Viides sääty – Insinöörit suomalaisessa yhteiskunnassa. Tuon tutkimus- ja kirjoitustyön myötä hän nimesi insinöörit hiljaiseksi professioksi, joka käyttää valtaa tekniikan kautta, eikä tavoittele sitä median tai politiikan kautta. Hän on herätellyt insinöörjeä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tiedostamaan työnsä vaikutukset maailman tilaan.

Insinöörit ovat hiljainen professio, joka käyttää valtaa tekniikan kautta.

Kysytty asiantuntija

Michelsen on kirjoittanut myös monografioita isoista suomalaisista yrityksistä, muun muassa Vaisalasta, Koneesta sekä paperi- ja energiateollisuuden vaiheista. Hän yhdistää kirjoissaan ja artikkeleissaan historiantutkimuksen sekä innovaatiojärjestelmän syvällisen tuntemuksen. Kansainvälinen yhteistyö on oleellinen osa Michelsenin työtä.

Michelsen on arvostettu myös opettajana sekä kysytty asiantuntija ja puhuja tieteen vaikuttavuudesta ja suomalaisesta tutkimusjärjestelmästä. Opetuksellisista ansioistaan Michelsen palkittiin LUTissa Vuoden opettajana 2016–2017.

Ennen professuuriaan Michelsen on työskennellyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-Karjala instituutin johtajana (2003–2011), Suomen Akatemian vanhempana tutkijana sekä erilaisissa viroissa tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. ×

– Teknologia on tullut ulos tehtaasta, se on osa jokaisen arkea ja kohta ihon allakin. On välttämätöntä, että sen kehittäjät ottavat osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, Karl-Erik Michelsen sanoi TEK-lehden viime numeron Tekniikan maa -artikkelin kommentissaan.

Jaa artikkeli