AJASSA

Syksyllä neuvotellaan monista työehdoista – Osallistu kevään tilaisuuksiin

Työehtosopimusneuvottelut. Palkansaajien työehdoista on sovittu koko 2010-luvun ajan keskitetyillä työmarkkinaratkaisuilla. Ensi syksynä alkaa uusi aikakausi, kun työehdoista neuvotellaan liittokohtaisesti. Keskitetyt sopimukset eivät enää sido liittoja, joten alakohtaisista työehdoista neuvotellaan aiempaa kattavammin.

TEKin jäsenistä suurin osa työskentelee teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietotekniikan palvelualan yrityksissä. Kaikkien näiden alojen työehtosopimuksista sovitaan työnantajaa edustavan Teknologiateollisuuden kanssa.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN järjestää kevään aikana näiden kolmen alan jäsenille yhteensä 20 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa kerrotaan muun muassa, mistä nyt neuvotellaan, miksi työehdoilla on väliä sekä mitä jokainen voi tehdä omien työehtojensa eteen.

Kevään kiertue alkaa 15.5. ja päättyy 24.5. Lisää jäsentapahtumia järjestetään ensi syksynä. Työehdoilla on väliä -kampanjan tapahtumien aikataulu tarkentuu huhtikuussa. Seuraa TEKin ja YTN:n viestintää. ×

Aku Karjalainen

Isoisänsilta on Vuoden silta 2017

Palkinnot. Helsingin Kalasataman ja Mustikkamaan yhdistävä Isoisänsilta on saanut Vuoden silta 2017 -tunnustuspalkinnon. Palkinnon myönsi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL.

Vuoden 2017 kilpailussa etsittiin kohteita, joissa oli käytetty digitaalisia keinoja laajamittaisesti ja innovatiivisesti, kuten tietomallintamista koko suunnittelu- ja rakentamis­prosessin ajan sekä sähköisiä kommunikointimenetelmiä.

Isonisänsillan pääsuunnittelijana on toiminut Pontek Oy ja pääurakoitsijana Kreate Oy ×

Aku Karjalainen

EK:n päätös heikentää ylempien toimihenkilöiden työmarkkina-asemaa

Työmarkkinat. Elinkeinoelämän keskusliitto EK irtisanoi helmikuussa keskusjärjestösopimukset, mikä heikentää tuhansien ylempien toimihenkilöiden työmarkkina-asemaa.

Esimerkiksi sopimuksettomilla aloilla työskentelevät 70 000 ylempää toimihenkilöä eivät ole enää minkäänlaisten sopimusten piirissä. Eniten heitä työskentelee kaupan alalla ja metsäteollisuudessa.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN ehdotti maaliskuun alussa EK:n liitoille neuvotteluja, joissa alakohtaisiin työehtosopimuksiin tehdään kevään aikana tarvittavat muutokset. Sopimuksettomien toimialojen osalta YTN esittää laadittavaksi omia sopimuksia, jotka sisällöllisesti vastaavat irtisanottuja keskusjärjestösopimuksia.

– EK on luonnehtinut sopimusten irtisanomisia lähinnä teknisluonteisiksi, ja näin ollen niiden jatkon neuvotteleminen ei pitäisi olla myöskään työantajaliitoille ongelma, sanoo TEKin toiminnanjohtaja ja YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi. ×

Aku Karjalainen

Kaupan liitto kieltäytyi sopimusneuvotteluista

Työehtosopimusneuvottelut. Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN esitti Kaupan liitolle helmikuussa neuvotteluja alan ylempien toimihenkilöiden omasta työehtosopimuksesta.

Kaupan liitto kieltäytyi maaliskuussa neuvotteluesityksestä ja esitti sen sijaan yhteistyötä alan ylempien toimihenkilöiden työn kehittämiseksi.

– Tällainen työryhmätyöskentely ei ole meille ollenkaan riittävä tapa parantaa työehtoja. Tavoittelemme edelleen omaa sopimusta, sanoo TEKin toiminnanjohtaja ja YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi. ×

Aku Karjalainen

Lue lisää: www.kaupansopimus.fi

Oikeus uhkaa muutamia metsäfirmoja

Metsäala. Kiky-sopimuksen laiton soveltaminen metsäalalla on johtamassa oikeustoimiin.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN on vastaanottanut lukuisia asianajovaltakirjoja metsäteollisuusalalla työskenteleviltä ylemmiltä toimihenkilöiltä. YTN-liittojen jäsenet valtuuttavat YTN:n hakemaan oikeudelta ratkaisua työaikansa laittomaan pidennykseen, mikäli asia ei ratkea yrityskohtaisissa neuvotteluissa.

Muutama metsäteollisuusyritys on ulottanut 24 tunnin vuotuisen työajan pidennyksen myös alan ylempiin toimihenkilöihin. Tämä on vastoin kilpailukykysopimusta ja työsopimuslakia. Kikyn mukaisesta työajan pidennyksestä voidaan sopia vain työehtosopimuksen kautta. Metsäteollisuudessa toimivilla ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta – eikä Metsäteollisuus ry ole edes suostunut YTN:n neuvottelupyyntöihin sopimuksen aikaansaamiseksi. ×

Kirsti Levander

1mrd.
vs.
100milj.

Ylempien toimi­henkilöiden korvauksettoman työn arvo on moninkertainen verrattuna työ­taisteluiden aiheuttamiin vuosittaisiin kustannuksiin.

Lähde: YTN Data, Tilastokeskus

Jaa artikkeli