AJASSA

Apuvälineitä yrityksille työhyvinvoinnin kehittämiseen

Työhyvinvointi. Teknologiateollisuuden liittojen yhteinen Työkaari kantaa -hanke tarjoaa yrityksille tukea ja apuvälineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n lisäksi mukana ovat Teknologiateollisuus, Ammattiliitto Pro ja Metalliliitto. Teknologiateollisuuden lisäksi hankkeen tarjoama tuki sopii suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietotekniikan palvelualan yrityksille.

Työkaari kantaa on jatkoa aiemmalle hyviä tuloksia tuottaneelle Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeelle. Tällä kertaa painopisteenä on eri- ikäisten työntekijöiden johtaminen.

– Huomasimme edellisen hankkeen hyvinvointikyselyjen perusteella, että hyvinvoinnin taso vaihteli hyvinkin paljon eri-ikäisillä työntekijöillä, taustoittaa hankkeen projektipäällikkö Kirsi Mäkelä.

Hyvinvoinnin taso vaihtelee eri-ikäisillä työn­tekijöillä.

Apuvälineet tuovat ryhtiä kehittämistyöhön

Kehittämistyössä lähtökohtana on, että työpaikoilla perustetaan työhyvinvoinnin kehittämiseen oma työryhmä. Ryhmässä ovat mukana työnantajan, henkilöstön, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajat.

Kaikki lähtee liikkeelle lähtötilanteen kartoittamisesta, jonka jälkeen määritellään tarvittavat toimenpiteet eri henkilöstöryhmille.

Yksilötutka-työhyvinvointikyselyn avulla voidaan selvittää yrityksen henkilöstön työhyvinvoinnin taso. Vastaaja näkee heti vastattuaan arvion omasta työkyvystään, ja yritykset näkevät, mikä on heidän tasonsa suhteessa muihin teknologiateollisuuden yrityksiin. Työkalu tarjoaa myös menetelmän työhyvinvointisuunnitelman tekemiseen, Mäkelä kertoo.

Työkaarikeskustelu-mallin avulla taas halutaan rohkaista työntekijöitä ja työnantajia keskustelemaan työhyvinvoinnista avoimesti. Se voidaan käydä esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä.

– Keskustelussa käydään läpi, onko esimerkiksi työkyvyssä tapahtunut muutoksia tai onko pieniä lapsia hoivavastuulla. Samalla kartoitetaan, minkälaisia toiveita tai tukitarpeita on eri tilanteissa, Mäkelä havainnollistaa.

Pomotsekki-työkalu puolestaan toimii esimiehille hyvänä muistilistana ja suunnittelutyökaluna työhyvinvoinnin johtamisessa.

Työkalujen lisäksi yritykset saavat hankkeen kautta vertaistukea omaan kehittämistyöhönsä.

Tällä hetkellä mukana on 45 yritystä. Tavoitteena on saada kokoon täydet sata. Mäkelän mielestä yritysten kannattaa lähteä mukaan, vaikka heillä olisikin käytössä jo omat yrityskohtaiset kyselyt.

– Yksilötutka ei ole pakollinen, vaan riittää, jos on jokin seurantatyökalu käytössä, Mäkelä sanoo. ×

Lue koko artikkeli ja katso video:

lehti.tek.fi/tyokaari-kantaa

Jaa artikkeli