AJASSA

Innosta malu-aineiden ­pariin!

Tietoa tekniikan ja luonnon­tieteellisen alan opiskelusta ja työ­elämästä opo.tek.fi

Koulutus. Matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen tarvitaan lisää konkreettisia esimerkkejä ja arjen sovelluskohteita, jotta nuoret voivat innostua näiden aineiden opiskelusta, sanoo Teknologiateollisuuden koulu-yritysyhteistyön asiantuntija Pirkko Pitkäpaasi.

– Nuorille pitäisi osata kertoa, miten paljon ovia matematiikka, kemia ja fysiikka avaavat sekä perustella, missä opetettavia asioita tarvitaan. Eikä perusteluksi riitä, että ”tätä kysytään yo-kirjoituksissa”.

TEKin jäsenet olisivat Pitkäpaasin mukaan omiaan kertomaan nuorille omasta työstään, siitä miksi se on kiinnostavaa ja minkälaista koulutusta he ovat tarvinneet. Siitä kun ei voi innostua, mistä ei mitään tiedä.

Vanhemmat, kaverit ja opinto-ohjaaja voivat vaikuttaa nuorten aine- ja ammatinvalintoihin, mutta myös opettajan rooli on tärkeä.

– Opettajan ei tarvitse olla standup- koomikko, mutta hänen täytyy olla vilpittömän innostunut aineestaan. Oppilaat huomaavat, jos näin ei ole.

Nuorten, ja erityisesti tyttöjen, motivointi matemaattis-luonnontieteellisten aineiden pariin on nyt ajankohtaista.

Uusimman Pisa-tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten luonnontieteiden osaaminen on laskenut. Vaikka se on edelleen OECD-maiden kolmanneksi parasta, on nuorten motivaatio luonnontieteitä kohtaan keskimääräistä heikompaa.

Microsoftin tuoreen tutkimuksen mukaan useimmat suomalaistytöt kiinnostuvat tiedeaineista noin 11 vuoden iässä, mutta heidän kiinnostuksensa romahtaa yläkouluiässä.

Kuitenkin teknologia-alan työllisyys on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut Euroopassa muita aloja vauhdikkaammin.

– Teknologia kehittyy joka tapauksessa. Tässä on kyse siitä, haluavatko nuoret olla kehityksessä mukana. Malu-aineet ja kieliopinnot antavat hyvän lähtökohdan – riippumatta siitä, mitä töitä tulevaisuudessa tehdään. ×

Lue koko artikkeli: lehti.tek.fi/malu-alalle

Tietoa tekniikan ja luonnon­tieteellisen alan opiskelusta ja työ­elämästä opo.tek.fi

Menot

Lukuisia tapahtumia ja etuja jäsenille verkossa.
www.tek.fi/tapahtumat

Lasten ja nuorten TuKoKe-tiede- ja teknologiakilpailu. Palkintojenjako Helsingissä Tekniikan museossa 31.3.

www.tek.fi/tukoke

Urailta: "Hämmennyksen porstuasta oivalluksen saleihin" Tampereella 3.4.

www.tek.fi/uraillat

Suomalaisen insinöörityöpalkinnon jako. Helsingissä 5.4.

www.tek.fi/tech-day-finland

Nuorten osaajien jäsenilta. Oulussa 5.4.

www.tek.fi/nuoret-osaajat-oulu

100 000 euroa inspiroivimmalle teknologian kehittäjälle

Palkinnot. Tekniikan edistämissäätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö myöntävät Suomen juhlavuoden kunniaksi Teknologiapalkinnon yksilölle tai ryhmälle, joka tarjoaa ratkaisuja kiperiin haasteisiin.

Palkinto on arvoltaan 100 000 euroa, ja se jaetaan 5.6. Helsingissä. Voit ehdottaa palkinnonsaajaa huhtikuun loppuun mennessä. × Aku Karjalainen

Lue lisää palkinnosta: teknologiapalkinto.fi

Jaa artikkeli