TEK-VAALIT 2017 Vaaliliittojen ohjelmat

Millaisen TEKin sinä haluat?

Jäsenäänestys Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n valtuuston valitsemiseksi toimikaudeksi 2017–2020 järjestetään 21.3.–3.4.2017.

Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin, joka valitaan jäsenäänestyksellä joka kolmas vuosi.

Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Valtuutetut linjaavat, miten tekkiläisten etuja ajetaan, minkälaisia jäsenpalveluja heille tarjotaan ja miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

TEKin valtuusto valitsee hallituksen ja päättää taloudesta, esimerkiksi jäsenmaksusta. Valtuustotyö tarjoaa näköalapaikan työmarkkinoihin sekä laajan jäsenten verkoston.

TEKin valtuustoon valitaan 66 valtuutettua Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiiristä sekä 4 valtuutettua Tekniska Föreningen i Finlandin (TFiF) vaalipiiristä.

Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiiri

Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin 66 edustajaa valitaan neljältä maantieteelliseltä vaalialueelta, joiden paikkaluku määräytyy jäsenmäärien suhteessa.

Äänioikeutettuja ovat kaikki Tekniikan Akateemiset ry:n 1.1.2017 mennessä hyväksytyt vuosijäsenet ja kunniajäsenet. Vaalialue määräytyy sen mukaan, missä jäsen on asunut 1.1.2017. Ulkomailla asuvilla on oikeus äänestää valitsemansa vaalialueen ehdokasta.

Äänestäminen

Voit äänestää joko sähköisesti tai postitse.

Vaalimateriaali on postitettu viikolla 11 kaikille äänioikeutetuille jäsenille, jotka eivät ole erikseen ilmoittautuneet sähköisesti äänestäviksi. Myös vaalimateriaalin postitse saaneet voivat äänestää sähköisesti.

Mikäli jäsen äänestää molemmilla tavoilla, vain sähköisesti annettu ääni hyväksytään.

Erityisesti ulkomailla asuville suosittelemme sähköistä äänestämistä, jotta ääni tulee varmasti perille ajoissa.

TEKin vaalisivuilla on vaalikone, jota voit käyttää apuna oman ehdokkaasi valitsemisessa.

Myös sähköisesti äänestäminen tulee aloittaa vaalisivulta vaalit.tek.fi, josta on linkki äänestyssivulle.

Äänestäjäksi tunnistaudutaan joko TEKin jäsentunnuksilla tai postitse lähetettyyn äänestyslippuun tulostetulla henkilökohtaisella PIN-koodillasi. ×

Tekniska Föreningen i Finland TFiFs valkrets

TEKs fullmäktige består av 70 personer, av vilka 66 väljs från Teknikens Akademiker rf:s valkrets och 4 från TFiFs valkrets.

Röstberättigade är alla TFiFs TEK-medlemmar som senast den 1.1.2017 har antagits som medlemmar. Medlemmar i TFiF/TEK-valkrets får endast rösta på kandidater uppställda inom denna valkrets.

Röstning

Du kan rösta antingen elektroniskt eller per post. Om medlemmen röstar på båda sätten, kommer endast den elektroniska rösten att godkännas.

Till de medlemmar, som bor utomlands, rekommenderar vi att rösta elektroniskt för få rösten fram i tid.

På TEKs valsidor finns också en valmaskin, som hjälper dig att välja en kandidat. Påbörja också den elektroniska röstningen på nätet på val.tek.fi, där det finns en länk till röstningssidan.

Du loggar in på sidan antingen med TEKs medlems-ID eller med den personliga PIN-koden som du får med röstsedeln via post. ×

Ehdokkaat on esitelty seuraavalla sivulla.

Vaalialueet

Eteläinen vaalialue: Uusimaa

Läntinen vaalialue: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-­Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-­Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi

Itäinen vaalialue: Etelä­-Karjala, Etelä-Savo, Kymen­laakso, Pohjois-­Karjala ja Pohjois-Savo

Pohjoinen vaalialue: Kainuu, Lappi ja Pohjois-­Pohjanmaa

Jaa artikkeli