467 ehdokasta – Nyt on
aika vaikuttaa!

Tutustu TEKin valtuusto­vaalissa Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä ehdokkaita asettaneiden vaaliliittojen ja niiden muodostamien vaalirenkaiden ohjelmien tiivistelmiin. Tutustu ehdokkaisiin ja lue ohjelmat kokonaisuudessaan verkkosivuilla vaalit.tek.fi

Nuori Yhtenäinen TEK ja Teekkari­henki -vaalirengas

Nuori Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki on valtuuston suurin puoluepoliittisesti sitoutumaton vaalirengas. Meitä yhdistää ennakkoluuloton asenne kehittää TEKiä jäsenistöä aina vain paremmin palvelevaksi ammattijärjestöksi. Tätä teemme unohtamatta iloa ja pilkettä silmäkulmassa.

Nuori Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki sisältää rakentavassa suhteessa sekä kokeneita että nuoria TEK-vaikuttajia.

vaalit.tek.fi/nuori_yhtenainen_tek

Yhtenäinen TEK ja Teekkari­henki

Toiminnan kehittäjä

Avullamme TEK vahvistaa entisestään mm. yhteis­kunnallista vaikuttamista, teknologiayrittäjyyden tukemista ja koulutuspoliittisia linjauksia. Yhtenäisyyden TEK tarjoaa jäsenilleen työuraan ja elämänvaiheisiin mukautuvaa tukea ja palveluja sekä ammatillisen verkoston, jossa jäsen pystyy vaikuttamaan ja saamaan lisäarvoa itselleen ja työlleen.

Toimimme läpinäkyvästi, ketterästi ja rohkeasti. Ryhmämme jämerä tekemisen meininki, syvällinen ja looginen ajattelu sekä teekkari­huumori sopivat TEKin toiminta­periaatteiksi.

Facebook: www.facebook.com/YhtenainenTEKjaTeekkarihenki

Twitter: @tek_yht

vaalit.tek.fi/yhtenainen_tek


Tulevaisuuden TEKijät

1. TEKistä houkutteleva ja palveleva, myös nuorille. Enää n. 50 % nuorista jatkaa TEKin jäseninä. TEKin pitää palvella nuoria paremmin tai voimme jättää hyvästit ammattiliitolle.

2. TEK yhdistämään tekniikan osaajat. TEKin on luotava paremmat edellytykset verkostoitumiselle, mentoroinnille ja osaamisen kehittämiselle.

3. Työelämän kehittämiselle selkeät linjat. Seuraavalla valtuusto­kaudella TEKin on otettava kantaa yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten perus­tuloon, yhdenvertaisuuteen ja vanhemmuuden kustannuksiin.

vaalit.tek.fi/tekin_nuoret

TFiFarna – valprogram 2017

Svenska språket inom TEK

× Det svenska språket bör beaktas inom TEKs bevakningsområden och svenskspråkig teknisk utbildning främjas.

Företagsamhet lyfter Finland

× Små och medelstora företag har en viktig roll för sysselsättningen. Lagstiftningen för dessa bör vara mer flexibel.

Digitalisering - den tredje industriella revolutionen

× Genom digitaliseringen tangerar den skapande processen och tillverkningen varandra. Begreppet industri bör omdefinieras till att omfatta de nya delar av samhället som berörs av digitaliseringen.

Förändring i hur vi arbetar

× Förändringar i arbetsmarknadsstrukturer föder nya behov. Olika arbetsformer gör det viktigt att kunna göra kombinationer så att helheten beaktas ifråga om arbetsliv och privatliv.

val.tek.fi/tfifarna

Edun­valvonta­rengas

Edunvalvonta ja jäsenpalveluiden kehit­täminen ovat renkaan painopisteet. Ajamme jäsenten asiaa työpaikoilla, työehto­sopimuksissa ja yhteiskunnassa.

Jäsenen asema vahvistuu

× kunnon työtä kunnon palkalla

× laatua elämään työajan hallinnalla

× tukea muutostilanteissa

× ammattitaito kehittyy

TEK uudistaa ja vaikuttaa

× hyvä työelämä

× koulutuksen laatu

× tulevaisuuden tekniikka

× kestävä elinympäristö

Edistämme elämisen laatua ja uutta työtä lisäävää osaamista, innovatiivisuutta, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä.

Renkaaseen kuuluvat: Kokoomus, Keskusta, Vihreät, Vasemmisto, iTyö ja SDP.

vaalit.tek.fi/edunvalvontarengas

Uudistamme TEKiä

× Lisäarvoa jokaiselle jäsenelle

× TEKille keskeinen asema tekniikan alan solmupisteenä

Yhteiskuntaa tulee kehittää siten, että elintasomme nousee

× Vientiin kohdistuvan yritystoiminnan vahvistaminen

× Huipputasoinen teknillisen alan korkeakoulutus

Työnteon on tarjottava perusta hyvälle elämälle

× Työkulttuuriin reilu meininki ja kannustavuutta

× Työnteon, oppimisen ja vapaa-ajan kokonaisuus muuttuu mosaiikkisemmaksi – tarvitaan uutta lainsäädäntöä ja sopimusmalleja

Kun Suomi menestyy, tekkiläiset menestyvät. Kun tekkiläiset menestyvät, Suomi menestyy.

vaalit.tek.fi/kokoomus www.kokoomustek.net

 

Ihmisläheisen teknologian puolesta

1. Mahdollistetaan perustulolla opiskelun, työssäkäynnin ja yrittäjyyden joustava yhdistäminen.

2. Lisätään perheiden valinnan­vapautta ja perhevapaiden joustavuutta.

3. Vaikutetaan koulutuksen ja tutkimuksen laadun arvostukseen ja rahoituksen riittävyyteen.

4. Tehdään tekniikan alasta entistä kiinnostavampi.

5. Työajan lyhentäminen tulee olla mahdollista työn tuottavuuden lisääntyessä.

6. Korvataan tehdyt ylityöt ja matkustaminen lepoajalla.

7. Lisätään työmotivaatiota ja työn tulosta etätyön kautta.

8. Luodaan uusia työpaikkoja ja hyvinvointia vihreän teknologian avulla.

9. Varmistetaan tekniikan alan tasa-arvoisuus.

Äänestä!

vaalit.tek.fi/vihreat

iTyö on jäsenten äänennostattaja

× TEK on olemassa jäseniään varten, sillä te jäsenet olette TEK.

× iTyön tavoitteena on, että TEK palvelee jäseniään asiantuntevasti ja hyvällä asenteella.

iTyö on edunvalvonnan eturintamassa

× TEKin päätehtävä on ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehtojen parantaminen niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

iTyöllä parempi tulevaisuus tekniikan ammattilaisille

× Tekniikan osaamisella turvataan Suomen tulevaisuus. TEKin tulee tukea myös uusia työn muotoja.

iTyö on puoluepoliittisesti riippumaton.

Ääni iTyölle on ääni aidon edunvalvonnan puolesta.

vaalit.tek.fi/ityo

Meidän TEK on

× vahva edunvalvoja

× työelämän aktiivinen uudistaja

× koulutuksen ja osaamisen tason kehittäjä

× perhe- ja työelämän yhteen­sovittaja

× parhaan tuen tuoja muutostilanteissa

Meidän TEK toimii

× tarjoten tehokkaimmat välineet oman urapolkusi kehittämiseen

× luoden edellytyksiä elämisen laatuun panostamiseen

× avaten uusia uria koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyölle

× vaikuttaen yhteiskunnallisen päätöksen­teon kaikilla tasoilla

× julistaen tekniikan keskeistä roolia kestävän tulevaisuuden luomisessa

Toiminnassaan ja vaikuttavuudessaan viiden tähden TEK on juuri sinunkin kumppanisi!

vaalit.tek.fi/keskusta

× Yhdessä sopimiseen perustuvat työmarkkinat

× Kanneoikeus ammatti­järjestöille

× Vähäosaisen puolella vahvemman valtaa vastaan

Laajat työmarkkinasopimukset ovat kaikkien etu. Niillä voimme parantaa työsuhde- ja sopimusturvaa, työoloja ja osaamista, tasata tuloeroja sekä tukea taloudellista kehitystä. Ensisijaista on työllisyys - niin nuorien kuin pitkään työelämässä olleiden.

TEKkiläisten menestymisen ja työmarkkina-arvon takaa teknisen ja luonnontieteellisen korkeakoulutuksen sekä jatko- ja täydennyskoulutuksen sisältö ja laatu.

Sosialidemokraattien tavoite on tasavertaiset mahdollisuudet!

vaalit.tek.fi/sdp

× Tukea, joustoa, turvaa – työn­tekijän puolesta

× Aitoa ja reilua sopimista sanelun sijaan

× Kanneoikeus ammatti­järjestöille

× Työn tekijä on arvokkain pääoma

× Vapaa-aika rauhoitettava työstä palautumiselle

× Turvaa työelämän epätyypillisyyksiin harjoittelussa ja valmistumisen jälkeen

× Ei vain työn­tekijän joustavuutta – myös työ joustaa uran aikana elämäntilanteiden muutoksissa

× Tukea, kun työkyky on katkolla

vaalit.tek.fi/vasemmisto

Jaa artikkeli