TYöMARKKINATUTKIMUS 2016

Yt-neuvottelut koettelivat viime vuonna

Työmarkkinatutkimuksen vastaajista yli 40 prosenttia kertoi, että omalla työpaikalla oli käyty tuotannollis- taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut viimeisten 12 kuukauden aikana.

Yt-neuvotteluja käytiin eniten yliopistosektorilla: 77 prosenttia yliopistoissa työskentelevistä kertoi, että omalla työpaikalla oli käyty yt-neuvottelut.

Vastaajista yli viidennes oli itse kuulunut työpaikallaan käytyjen yt-neuvottelujen piiriin. Yliopistosektorilla työskennelleistä yt-neuvottelujen piiriin oli kuulunut 43 prosenttia, yksityisellä sektorilla 22 prosenttia, valtiolla 19 prosenttia ja kuntasektorilla 18 prosenttia.

Eniten yt-neuvotteluja käytiin yliopisto­sektorilla.

TEK auttaa yt-tilanteessa

Yt-neuvottelujen piiriin kuuluneista oli irtisanottu 7 prosenttia ja lomautettu määräajaksi tai toistaiseksi joka kymmenes. 5 prosenttia oli irtisanoutunut itse ja ottanut niin sanotun irtisanomispaketin. 9 prosentilla työsuhteen ehdot (esimerkiksi tehtävät, palkkaus tai muut työehdot) olivat muuttuneet.

57 prosentilla yt-neuvottelujen piirin kuuluneista työsuhde jatkui neuvottelujen jälkeen ennallaan.

Irtisanomiset kohdistuivat suhteellisesti eniten kokeneisiin työntekijöihin, 55–64-vuotiaisiin. 45–54-vuotiaat olivat puolestaan ottaneet suhteellisesti useimmin irtisanomispaketin.

TEK auttaa jäseniään yt-tilanteessa. Noin neljännes yt-neuvottelujen piiriin kuuluneista oli ollut yhteydessä työpaikkansa luottamusmieheen tai käyttänyt hyödykseen TEKin kotisivujen yt-neuvottelujen tietopakettia.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n liittojen järjestämään yt-infoon oli osallistunut joka viides.

Yt-neuvotteluista kysyttiin osana TEKin työmarkkinatutkimusta. Siihen vastasi noin 9 500 TEKin jäsentä loka-marraskuussa 2016. ×

onko työpaikallasi käyty tuotannollistaloudelliset YT-neuvottelut viimeisten 12 kuukauden aikana?

oletko itse kuulunut työpaikallasi käytyjen YT-neuvottelujen piiriin viimeisten 12 kuukauden aikana?

Yt-tilanteeseen liittyen

Yt-neuvottelujen seurauksena

Irtisanomiset kohdistuivat suhteellisesti eniten kokeneisiin työntekijöihin eli

55–64

-vuotiaisiin.

57%:lla

työsuhde jatkui ennallaan.

Kattava tietopaketti yt-tilanteeseen

TEKin kotisivuille on koottu kattava tietopaketti jäsenelle yt-tilanteessa tarjottavista palveluista.

Löydät paketista tietoa, mitä missäkin vaiheessa kannattaa tehdä.

Lue lisää: www.tek.fi/yt

Jaa artikkeli