AJASSA

Helsingin yli­opiston lakko ja eri puolilla Suomea järjestetyt #Me­Olemme­Yliopisto-­tuki­mielen­ilmaukset onnistuivat hyvin. Henkilöstön näkemyksille saatiin paljon myönteistä näkyvyyttä, joka vauhditti sovun aikaan­saamisessa.

Yliopistolaiset vauhdittivat neuvotteluja historiallisella lakolla

Työehtosopimus. Yliopistojen sitkeäksi kiistaksi äityneissä työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin sopu 6.3. Henkilöstöä edustaneet pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia sekä työnantajia edustava Sivistystyönantajat hyväksyivät sovittelija Janne Metsämäen sovintoehdotuksen yliopistojen uudeksi työehtosopimukseksi.

JUKO edusti TEKin jäseniä neuvotteluissa. TEKin jäsenistä yliopistosektorilla työskentelee noin kuusi prosenttia.

Hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaan yliopistojen työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa.

– Saimme yliopistojen henkilöstölle kovan työn tuloksena yleistä linjaa vastaavat palkankorotukset. Sen yliopistolaiset ovat ansainneet monien vuosien joustamisen ja venymisen jälkeen. Yliopistoilla on siihen varaa toiminnan kärsimättä, JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo korostaa.

Tilastot osoittavat, että viime vuosien aikana yliopistolaisten palkat ovat polkeneet paikoillaan ja joidenkin henkilöstöryhmien kohdalla ne ovat laskeneet.

yliopistojen henkilöstön tuella ja valmiudella painostustoimiin oli suuri merkitys.

Lämmin kiitos panoksestanne!

Neuvottelu-urakka oli vaikea, ja sitä leimasi työnantajan haluttomuus neuvotella ja sopia monista asioista. Sivistystyönantajat muun muassa hylkäsi sovittelijan ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka henkilöstöjärjestöt olivat jo hyväksyneet.

Tämän vuoksi Helsingin yliopiston koko henkilöstö oli historiallisesti ensimmäistä kertaa lakossa 28.2. Lakot uhkasivat yliopistoja myös 7.3. ja 14.3.

– Koko yliopistolaisen jäsenkunnan tuella ja valmiudella painostustoimiin oli suuri merkitys. Ilman jäsenistön tukea sovun saavuttaminen ei olisi onnistunut, sanoo TEKin yliopistosektorin vastaava asiamies Daniel Valtakari.

Valtakarin mukaan työehtosopimukseen ei saatu suuria tekstimuutoksia työnantajan vastustuksen vuoksi. Myönteistä kuitenkin on, että määrä­aikaisten työsuhteiden suuren osuuden vähentämistä pohtimaan saadaan työryhmä. Lisäksi määräaikaiset työntekijät otetaan huomioon palkkausjärjestelmän uudistamisessa.

– Sivistystyönantajien tilastojen mukaan noin 70 prosenttia opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on määräaikaisessa työsuhteessa. Jatkuva määräaikaisuuksien ketjuttaminen heikentää työ­motivaatiota ja sitoutumista työnantajaan.

Neuvotteluissa paljon kitkaa aiheuttanut työnantajan voimakkaasti ajama palkkausjärjestelmän uudistaminen siirretään pääosin työryhmän valmisteltavaksi. ×

Tutustu yliopistojen uuteen työehtosopimukseen: www.juko.fi/yliopisto

Myös kunta-alan ja valtion uudet virka- ja työehto­sopimukset on hyväksytty. Lue lisää: www.juko.fi

Helsingin yli­opiston lakko ja eri puolilla Suomea järjestetyt #Me­Olemme­Yliopisto-­tuki­mielen­ilmaukset onnistuivat hyvin. Henkilöstön näkemyksille saatiin paljon myönteistä näkyvyyttä, joka vauhditti sovun aikaan­saamisessa.

Jaa artikkeli