HAVUJA

Ihminen, kone ja muutos

Digitalisaatio ja koneäly tuovat muun maailman lähemmäksi ja luovat uusia maailmoja.

Tämän ajan trendisana on muutos. Haetaan muutosjohtajia, koska organisaatioiden on muututtava kilpailun ja ympäristön muutoksen paineessa.

Mutta eikös muutos ole ollut aina läsnä? Mitä uutta tässä ajassa on?

Sanotaan, että ympäristön muutos nopeutuu tällä hetkellä eksponentiaalisesti. Historiankirjoittajat aikanaan sen sitten kertovat, oliko näin vai tuleeko muutokseen jossain vaiheessa tasanne tai otammeko jollain sektorilla jopa askeleen tai pari taaksepäin.

Digitalisaatio ja koneäly tuovat muun maailman lähemmäksi ja jopa luovat uusia maailmoja. Muutos herättää kysymyksiä. Mikä on ihmisen rooli tekoälyn tai lisätyn älyn maailmassa? Onko robotti tai oppiva tekoäly ratkaisu muutokseen? Onko tieteen etiikka jo jäänyt jälkeen kehityksestä?

Entä muuttuuko ihminen? Kasveja ja eläimiä on jalostettu tavoitteellisesti jo kauan, mutta miten homo sapiens kehittyy? Ihmisen geeniperimään puuttumisesta ja muokkaamisesta keskustellaan, mutta toistaiseksi olemme jarruttaneet ihmiseen puuttumista lainsäädännöllä.

Silti ihminenkin muuttuu. Me emme voi omin silmin sitä nähdä, sillä muutokset perimässä ovat hitaita. Kehitys neanderilaisesta nykyihmiseen on silti ollut huikea.

Ihminen on edelleen ihminen – myös organisaatiossa. Ihmiset ovat erilaisia. Ihmisellä on tunteet, hän oppii ja motivoituu monella eri tavalla. Ihminen on arvossaan sosiaalisia taitoja vaativissa tilanteissa. ×

Jaa artikkeli