PÄÄKIRJOITUS

Miksi Suomessa lakkoillaan enemmän kuin Ruotsissa?

Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt ovat jo pitkään vaatineet alalle työehto­sopimusta.

Työmarkkinatutkimuksissa kaupan alan vastaajat raportoivat kaksinkertaisia ylityömääriä muihin aloihin verrattuna. Vastaavasti ylitöiden korvausaste on alle puolet muiden alojen vastaavasta. Työ­ehtosopimuksen tarve on siis ilmeinen.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN onkin esittänyt kaupan alan ylemmille toimihenkilöille juuri sellaista työehtosopimusta, jota työnantajat sanovat haluavansa: lähes kaikesta voisi sopia paikallisesti. Kaupan liitto – alan työnantajaliitto – ei kuitenkaan halua edes neuvotella.

Neuvottelemattomuudelle ei näytä olevan muita kuin periaatteellisia syitä – ei nyt vain haluta sopia ylempien kanssa. Julkisuudessa esitetyt perusteet järjestösodasta ovat tuulesta temmattuja. PAMin ja YTN:n välit ovat kunnossa, eikä aikomuksenamme ole kaapata edustettavia olemassa olevilta sopimusaloilta. Työmarkkinatutkimuksen valossa vailla perusteita on myös väite siitä, että ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat hoidettaisiin hyvin ilman työehtosopimustakin.

Kun ei haluta neuvotella, ei jää muuta tapaa ajaa ylempien toimihenkilöiden asiaa kuin painostustoimet. Järjestimme toukokuun ensimmäisellä viikolla työnseisauksia kaupan alan keskeisissä yrityksissä. Tätä kirjoitettaessa ne eivät olleet vielä tuoneet muutosta Kaupan liiton asenteeseen. Kiitän kaikkia osallistuneita ja erityisesti luottamusmiehiä heidän panoksestaan. Mikäli kaupan alan ylemmät toimihenkilöt haluavat sopimuksen ja reilummat työehdot, on jatkossakin varauduttava seisomaan tavoitteen takana.

Elinkeinoelämän lipunkantajat ihmettelevät, miksi Suomessa on enemmän työtaisteluita kuin esimerkiksi Ruotsissa. Syy on aika yksipuolisesti vieritelty ammattiyhdistysliikkeen suuntaan. Asiassa on toinenkin puoli. Ruotsin työelämään kuuluu henkilöstön huomioon ottava keskustelleva kulttuuri ja myös henkilöstön myötämääräämisoikeus. Meillä sen sijaan on enemmän työntekijöihin ylenkatseisesti suhtautuvia työnantajia, jotka eivät halua sopia yleisistä työehdoista mitään, ellei ole aivan pakko. ×

Heikki Kauppi

heikki.kauppi@tek.fi

Jaa artikkeli