AJASSA

Parempia palveluita jäsenlähtöisesti

TEKin hallitus käsitteli toukokuussa muutosohjelmaa, jossa pohditaan, miltä uusi toimintatapamme tulee näyttämään.

Teksti Aku Karjalainen Kuva Helena Hagberg

Järjestö. TEKin valtuusto kokoontui Turkuun huhtikuun lopussa pohtimaan toiminnan suuntaviivoja ensi vuodelle.

– Meillä on vahva halu kehittää palveluita niin, että ne vastaisivat paremmin ja ennakoivammin jäsenten elämäntilanteisiin, kiteytti TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Data parempaan hyötykäyttöön

Valtuutetut olivat yksimielisiä siitä, että TEKin monipuolista dataa tulisi hyödyntää aiempaa paremmin. Tämän kehittäminen onkin jo aloitettu.

– Tarvittaisiin enemmän analyysia datasta, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin jäsenpalveluiden kehittämisessä, linjasi Jaakko Stenhäll (Vihreät).

– Oleellista on kehittää dataan perustuvia palvelupaketteja, lisäsi Petri Takala (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki).

Jäsenyyden kannalta valmistumisvaihe nähtiin varsin kriittisenä hetkenä.

– Tärkeää olisi opiskelijoiden parempi tavoittaminen ja sitouttaminen. Pilotoidaan ja jatketaan jäsenyyden arvon kirkastamista opiskelijoille, lisäsi Tytti Niemi (Opiskelijat).

Lisää verkostoja

Myös verkostojen merkitys työelämässä nähtiin tärkeäksi. Jatkossa valtuutetut haluaisivat panostaa entistä enemmän jäsenten valmentamiseen ja kouluttamiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Esimerkiksi Nuorten osaajien forum -koulutusohjelma on lähtenyt hyvin liikkeelle.

– Meidän tulee siirtyä yksittäisistä tapahtumien ja palveluiden markkinoinnista jatkuvaan vuorovaikutukseen, sanoi Kimmo Leveelahti (Tfifarna).

– Voisiko jäseniä kouluttaa laajemmin Nuorten osaajien forum -tyylisesti? Myös tarvetta olisi ammatillisille vertaisryhmille, joissa voisi tavata ja keskustella saman alan osaajien kanssa, ehdotti Reetta Grenman (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki). ×

nuorten jäsenpidon pilottihankkeet TOP 3

1. TEK Lounge ja läsnäolo kampuksilla Kaikki, ketkä ovat käyneet TEK Loungessa, ovat halunneet sen myös omalle paikkakunnalleen.

2. Nuorten osaajien forum Valmennuksen on suorittanut 300 jäsentä, ja määrä kasvaa vuoden loppuun mennessä 600:aan.

3. TEK valtakunnallisen teekkaritoiminnan alustana Teekkarit verkostoituvat ja kouluttautuvat. Teemoina hyvä johtajuus ja teekkarikulttuurin uudistaminen.

Menot

Lisää ­tapahtumia ja etuja jäsenille verkossa. www.tek.fi

Innovaatiot ja niiden suojaaminen. Yritysten pääomasta yhä suurempi osa on sidoksissa aineettomaan omaisuuteen. Tässä koulutuksessa käydään läpi, mitä pitäisi tehdä, kun innovaatio yllättää ja mistä saa apua. Koulutus Helsingissä 3.9.

Ilmoittaudu: www.tek.fi/innovaatiot-ja-niiden-suojaaminen

Shareholders' Agreement: what, when & how. TEKin, Ekonomien ja Aaltoes:n englanninkielisessä työpajassa jaetaan varsinkin startup-yrityksille vinkkejä ja keinoja osakassopimuksen tekemiseen. Tilaisuus Otaniemessä 18.9.

Ilmoittaudu: www.tek.fi /shareholders-agreement- what-when-how

Save the date: Walk For Jobs. Rekrytapahtumassa työnantajat ja työnhakijat tutustuvat toisiinsa kävelyhaastatteluissa Otahallissa 21.9.

Lue lisää: www.tyonhakuveturi.fi/walk-for-jobs

Seuraava TEK-lehti ilmestyy 28.9.
Rentouttavaa ja iloista kesää!

Jaa artikkeli