Oletko valmistunut vuoden sisällä kandiksi?

Jäsenedut. TEK tarjoaa 12 kuukauden sisällä kandiksi valmistuneille opiskelijajäsenilleen uutena etuna puolen vuoden jakson Tekniikka&Talous-printtilehteä.

Tekniikka&Talous kertoo teknologian uusimmista trendeistä ja suomalaisista menestystarinoista. ×

Tiina Henry-Biabaud

Täytä tilauslomake. Saat ensimmäisen lehden noin kuukauden kuluessa: www.tek.fi/fi/kandilahja

It-alan ammattilaiset huolissaan osaamisensa vanhenemisesta

Osaaminen. It-alan asiantuntijat ovat huolissaan osaamisensa kehittämismahdollisuuksista ja etätyökäytäntöjen kirjavuudesta. Tämä käy ilmi neuvottelujärjestömme YTN:n ja Tietoalan kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 800 Suomessa työskentelevää osaajaa.

Vastaajista lähes puolet oli sitä mieltä, että mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen tulisi lisätä.

– Asiantuntijat kaipaisivat työnantajalta enemmän tukea oman osaamisensa kehittämiseen, sillä alalla osaaminen vanhenee nopeasti, sanoo YTN Tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Björn Wiemers.

Vastaajista 45 prosenttia nosti kehittämiskohteeksi myös työajan hallinnan ja työaika-asiat, kuten esimerkiksi etätyön ja työaikajoustot. ×

Aku Karjalainen

Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat TEKissä

– TEKissä on innostunut ja osaava henkilöstö, laadukasta tutkimustietoa ja mahdollisuus hankkia uudenlaista osaamista taloon, sanoo toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Järjestö. TEK aloitti toimistollaan yhteistoimintalain 6. luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Uudistusten tavoitteena on tuottaa palveluja entistä jäsenlähtöisemmin ja parantaa nuorten ja vastavalmistuneiden jäsenkokemusta. Yhteistoimintaneuvotteluilla rakennetaan yhdessä henkilökunnan kanssa uutta toimintamallia ja -rakennetta. Tämä voi tarkoittaa uusia vastuita ja muutoksia tehtävänkuvissa sekä toimitiloissa. Neuvotteluilla ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

– Muutosten tarve TEKissä johtuu jäsenten muuttuneista tarpeista, joihin vastaamiseen nykyinen organisaation muoto ei ole paras mahdollinen. Toimiston nykyinen yksikköjako on ollut voimassa pitkään, sanoo Jari Jokinen, TEKin toiminnanjohtaja.

Organisaation uudistamisen pohjana on TEKin henkilöstön ja valtuuston kanssa käyty suuntadialogi.

– Toimintaympäristön muutos tarkoittaa sitä, että meidänkin on syytä muuttua. Tilanne, jossa lähdemme uudistamaan TEKin toimiston rakenteita, on hyvä. Meillä on innostunut ja osaava henkilöstö, laadukasta tutkimustietoa ja mahdollisuus hankkia uudenlaista osaamista taloon. Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden näkemykset muutostarpeista osuvat pitkälti yksiin, Jokinen sanoo.

Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä 15.5. ×

Jussi Nousiainen

Teekkarit ovat hyväntahtoisia puurtajia, joita ei perinteet ja muottiin sovittautuminen juurikaan kiinnosta.

Jussi-Pekka Teini

Teekkariasiamies summaa opiskelijatutkimuksen tuloksia TEKin blogissa.

Jaa artikkeli