Julkaisija

Tekniikan akateemiset TEK

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

puh. (09) 229 121

www.tek.fi, lehti.tek.fi, tek-lehti@tek.fi

Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@tek.fi

Toimituspäällikkö, ilmoitusmyynti

Jussi Nousiainen puh. (09) 2291 2246

Toimittajat

Aku Karjalainen puh. (09) 2291 2247 Kirsti Levander puh. (09) 2291 2257

Katariina Rönnqvist puh. (09) 2291 2277

Tiina Henry-Biabaud puh. (09) 2291 2265

Heidi Tomperi

puh. (09) 2291 2568

Kuvatoimittaja Helena Hagberg puh. (09) 2291 2565

Assistentti

Riitta Kärki puh. (09) 2291 2258

Ilmoitushinnat

1/1 sivua 3 400 euroa

1/2 sivua 2 300 euroa

1/4 sivua 1 600 euroa

Ilmestymisaikataulu 2018 nro 1..........2.2. nro 2........29.3. nro 3....... 25.5.nro 4........28.9. nro 5......23.11. 

Julkaisija varaa itselleen oikeuden ilmestymis­päivien muutoksiin. Tarkemmat mediatiedot: www.tek.fi/tek-lehti

Osoitteenmuutokset

Jäsenet: www.tek.fi/jasentiedot, jasenrekisteri@tek.fi tai puh. (09) 2291 2291

Sidosryhmät: riitta.karki@tek.fi, puh. (09) 2291 2258

Ulkoasu ja taitto

Aste Helsinki

Jenni Kiviniemi Tuuli Lähteenmäki

Kansikuva

Jani Kautto/Klaus Welp

Painopaikka

Forssa Print

Kansipaperi: UPM Fine 170 g

Sisuspaperi: LumiSet 90 g

Jakelu

Posti Oyj

Painos: 63 800 kpl

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

37. vuosikerta ISSN 1459-1898

Jaa artikkeli