TEKNIIKKA

Talouskasvun aakkoset ovat T, K ja I

Toukokuun 15. päivänä Finlandia-talossa järjestetyssä Tech Day Finland -tapahtumassa esitettiin pääministeri Juha Sipilälle ja tutkimus- ja innovaationeuvostolle teknologiakentän toimijoiden yksituumainen vaatimus TKI-panostusten kasvattamisesta Suomessa. Esityksen takana ovat TEKin lisäksi Teknologiateollisuus, VTT, Business Finland ja Tekniikka & Talous.

– Tällaista yksimielisyyttä ei teknologiakentällä ole aiemmin nähty. Se kertoo siitä, että tilanne koetaan nyt vakavaksi ja Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeäksi, TEKin yksikönjohtaja Pekka Pellinen sanoo.

– Vaatimus ei kohdistu vain julkiseen sektoriin vaan se koskee myös yrityksiä. Teknologiateollisuus myöntää, että laskukauden aikana yritykset leikkasivat TKI-panostuksiaan. Nyt nousuvaiheessa on taas taloudellista liikkumavaraa, joten pelimerkkejä on laitettava tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström esitti jo huhtikuun lopulla Turussa järjestetyssä TEKin valtuuston kokouksessa vaatimuksen TKI-panosten kasvattamisesta.

– Suomi kuuluu nyt niihin harvoihin OECD-maihin, joissa t&k-panosten reaalinen arvo on laskenut jo pitkään. Hallituksen kehysriihessä asiaan ei tullut parannusta, budjettiriihessä on syytä tehdä korjausliike. Tarvitaan 150–200 miljoonan euron lisäpanostus, Matikainen-Kallström sanoi.

Pellinen muistuttaa myös, että kaikki keskeiset kilpailijamaamme ovat lisäämässä omia panostuksiaan.

– Tämä alleviivaa asian tärkeyttä.

Tech Day Finland -tilaisuudessa koottiin ryhmissä myös ehdotuksia tutkimus- ja kehitystoiminnan kääntämiseksi kasvuun. Mukana oli runsaasti kansanedustajia yli puoluerajojen.

– Tulokset luovutetaan tutkimus- ja innovaationeuvostolle sekä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle, Pellinen kertoo.

T&k-rahoitus neljään prosenttiin

Tech Day Finland -tilaisuudessa puhunut pääministeri Sipilä totesi uskovansa siihen, että tutkimus- ja kehityspanokset saadaan kasvamaan. Sipilän vetämä tutkimus- ja innovaationeuvosto on linjannut, että vuoteen 2030 mennessä Suomesta tulee vetovoimaisin ja osaavin tutkimus- ja kehitysympäristö. Tavoitteena on nostaa t &k-toiminnan panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nyt taso on tippunut 2,7 prosenttiin.

– Uskon, että tämä on mahdollista saavuttaa, Sipilä totesi.

Epäonnistumisestakin oppii

Suomessa tarvitaan Sipilän mielestä myös rohkeampaa asennetta. Pääministeri toivoi, että suhtautuminen kokeiluihin ja epäonnistumisiin muuttuu.

– Jos kaikessa onnistuu, on rima asetettu liian matalalle. Tämä pitäisi muistaa myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, Sipilä linjasi.

Sipilän mukaan monia innovatiivisia ympäristöjä yhdistää se, että niissä epäonnistumisia ei pelätä, vaan ne nähdään oppimisen paikkoina. Startup-maailmasta tuttua asennetta hän haluaisi tuoda myös suomalaiseen päätöksentekoon. Kokeilukulttuuri on nimittäin kirjattu hallitusohjelmaankin.

– Monimutkaisten haasteiden maailmassa perinteiset suunnittelupöydän ääressä tehdyt ratkaisut eivät toimi, hän huomauttaa.

Mitä sitten on saatu aikaan kokeilujen saralla?

Kokeilujen rahoittamiseksi on kehitetty digitaalinen alusta Kokeilupaikka.fi, joka tallentaa kokeilujen opit sekä tarjoaa kanavan pienkokeilujen rahoittamiselle.

– Tähän mennessä on rahoitettu 20 kiertotalouskokeilua, jotka tuottivat asumiseen, ruokaan ja liikkumiseen liittyviä innovaatioita, Sipilä luettelee.

– Parhaillaan on menossa tekoälykokeiluhaku, jossa etsitään pienkokeiluja, jotka ratkovat tekoälyn avulla hyvinvoinnin haasteita, hän lisää.

TEKin aloitteesta järjestetyssä Tech Day -tapahtumassa yhteistyökumppaneina olivat Tekniikka&Talous-lehti, Teknologiateollisuus, VTT ja Business Finland.

TEK ja TFiF jakoivat tilaisuudessa myös tämän vuoden Suomalaisen insinöörityöpalkinnon. ×

Lue lisää Tech Day Finland -tilaisuudesta lehti.tek.fi/Techday2018

Tech Day Finland -tapahtumassa puhunut pääministeri Juha Sipilä uskoo, että t&k-panostukset pystytään nostamaan neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.
Jaa artikkeli