AJASSA

Ideat ratkaisevat Suomen tulevaisuuden

– Ulkomaalaistaustaisten Suomessa koulutettujen osaajien panos jää maassamme pitkälti hyödyntämättä, sanoi TEKin yksikönjohtaja Jari Jokinen keskusteltaessa kasvun resursseista.

Teksti ja kuva Jussi Nousiainen

Talouden-
puolustus-
kurssi kokosi kansan-
edustajat, yritys­johdon ja akateemisen maailman asian-
tuntijat pähkäile-
mään Suomen tulevaisuutta.

Talous. TEK oli yksi Finlandia-talolla syyskuun puolivälissä järjestetyn tapahtuman yhteistyökumppaneista.

Illan aikana kävi selväksi, että talousasiantuntijoiden mielestä koskaan ei ole sopiva aika nostaa palkkoja tai nauttia muuten hyvän kehityksen hedelmistä.

– Suomen taloudessa ollaan edelleen viisi prosenttiyksikköä laman edeltävää aikaa perässä. Ruotsissa ja Saksassa kasvuvauhti on lujempi, sanoi Aalto-yliopiston laskentatoimen professori Teemu Malmi.

Malmi näki kaksi uhkaa Suomen talouden kehitykselle: työn tuottavuuden hidas kasvu ja väestön ikääntyminen.

Ideat ratkaisevat kilpailukyvyn

Mr. Kilpailukyvyksi tituleerattu kansantaloustieteen professori Matti Pohjola kertoi, miten satavuotias Suomi nousi köyhyydestä ja saavutti Saksan ja Ruotsin elintason. 2000-luvulla naapurit ovat kirineet jälleen ohi.

– Työn tuottavuus muodostuu 67-prosenttisesti ideoista, 30-prosenttisesti koulutuksesta ja vain kolme prosenttia on kiinteää pääomaa. Talous ei siis kasva investoinneista vaan ideoista. Meillä ei ole enää yhtä hyviä ideoita kuin menneisyydessä.

– Työmarkkinoiden rakenteella ja verotuksella ei ole juuri mitään tekemistä ideoiden syntymisen kannalta, Pohjola arvioi.

Pohjolan mukaan ideat syntyvät tällä hetkellä ensisijaisesti tietotekniikasta; tietokoneiden laskentatehosta, joka on muutosvoima digitalisaation ja robotisaation taustalla.

– Tutkimuksen ja tuotekehityksen leikkaaminen on hirveä kansallinen riski, Pohjola kommentoi Suomen hallituksen ratkaisuja.

– Kovin selvää evidenssiä siitä, että tuottavuuden kasvu veisi meiltä työt, ei ole. Työ ei lopu, mutta se muuttaa muotoaan. Perusasteen koulutuksen saaneiden työt ovat vähentyneet eniten. Työtehtävät muuttuvat, mutta ammatit eivät katoa, Pohjola väitti.

Identiteetti liian sidoksissa työhön

Kansainvälisen liiketoiminnan professori Kristiina Mäkelä loihti illan kiinnostavimmat tulevaisuuden näkymät.

Mäkelän mukaan yhteiskunnan olisi tarpeen valmistautua skenaarioon, jossa suuren ihmisjoukon työt häviävät robotisaation myötä.

– Tällä hetkellä ihmisten identiteetti ja merkitys ovat hyvin pitkälti sidoksissa työhön. Työn kadotessa identiteetin ja merkityksen menetys on jopa toimeentulon katoamista vaarallisempaa. On yksinkertaisesti löydettävä ihmissuhteista ja vuorovaikutussuhteista uutta sisältöä elämään, Mäkelä korosti. ×

Lue lisää TEK-verkkolehdestä: lehti.tek.fi/tpk2017

Teekkareiden koripallojoukkue nousi 1 B-divisioonaan

Opiskelijat. Aalto-Basket, kahdesti viikossa harjoitteleva kaveriporukka, pelaa alkavalla kaudella suurien seurojen ulkomaalaisilla ammattilaisilla vahvistettuja edustusjoukkueita vastaan.

Aalto-Basketin edeltäjiä ovat Otaniemen Koripojat ja PUS-Basket, eli Polyteknikkojen Urheiluseuran koripallojoukkue.

– Nousu ei olisi ollut mahdollista ilman viime hetkillä saamaamme tukea TEKiltä ja Aalto-yliopistolta, kiittää seuran tuore puheenjohtaja Matti Hautala.×

Jussi Nousiainen

Lue lisää: lehti.tek.fi/pus-basket

TEK mukana perustamassa
uutta tekniikan yhteistyöyliopistoa

Koulutus. Suomeen perustetaan uusi tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology). Tavoitteena on saada vuosittain Lounais-Suomeen sijoittumaan 400–450 diplomi-insinööriä.

Verkostoyliopiston perustaminen oli yksi keskeisistä TEKin yksikönjohtaja, selvitysmies Jari Jokisen ehdotuksista, joilla vastataan taantuman jälkeisen positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeisiin.

Yhteistyöyliopisto aloittaa toimintansa jo tänä syksynä. Tavoitteena on lisätä heti syksyllä 2017 kaikkien tekniikan alan yliopistojen opiskelijoille diplomitöitä, harjoittelua ja kurssiprojekteja Lounais-Suomen yrityksissä. Myös muunto- ja täydennyskoulutusta valmistellaan.

Verkostomaisesti toimivassa yhteistyöyliopistossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. TEKin lisäksi perustajajäsenenä on myös Teknologiateollisuus ry.×

Aku Karjalainen

Vasta-
valmistuneita tekniikan akateemisia oli kesäkuun lopussa työttömänä 40 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lähde:
www.tek.fi/tyollisyystilastot

Näköalapaikka työelämän kehittämiseen – Henkilöstön edustajat valitaan syksyllä

Edunvalvonta. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävässä pääset vaikuttamaan oman työpaikkasi asioihin.

Luottamusmiehet valitaan loppuvuodesta yksityisellä sektorilla teollisuus- ja palvelualoilla. Uudet työsuojeluvaltuutetut valitaan yksityisellä sektorilla noin 6 000 työpaikalla. Vaalit tulee järjestää marras–joulukuussa.

Asiamies Sirkku Pohja TEKistä korostaa, että toimiva henkilöstönedustusjärjestelmä on kaikkien etu.

– Nyt puhutaan paljon paikallisesta sopimisesta, mutta sen edellytys on, että työpaikalla on luottamusmies. Työhyvinvoinnin järjestelmällinen kehittäminen taas parantaa tuottavuutta ja säästää kuluja, kun esimerkiksi sairauspoissaolot vähenevät.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN tarjoaa koulutusta ja vertaistukea henkilöstön edustajan tehtävään. ×

Aku Karjalainen

Lisätietoa luottamusmiesvaaleista:

www.ytn.fi/tyopaikkatoiminta

Lisätietoa työsuojeluhenkilöstön valinnasta: ttk.fi/files/4187/TTK_tyosuojeluvaaliohje2017.pdf

Pii tutustuu TEKiin

Videot. TEKin opiskelijajäsenenä saat paljon etuja ja palveluita. Tekniikan yliopisto-opiskelija Pii kertoo TEKin uudella videolla, miksi TEKiin kannattaa liittyä. TEKin opiskelijajäseneksi voivat liittyä maksutta kaikki tekniikan sekä matemaattisluonnontieteellisten alojen yliopisto-opiskelijat. ×

Aku Karjalainen

Katso video:

www.tek.fi/opiskelijat

Uusi eLakimies palvelee ympäri vuorokauden

Palvelut. Mistä työsopimuksessa kannattaa sopia? Olenko oikeutettu lomarahaan? Miten ilmoittaa perhevapaista? TEKin 3.10. avattava uusi eLakimies-palvelu vastaa yleisimpiin työsuhdekysymyksiin.

Valitse aihealue vasemmasta laidasta ja löydä vastaus usein kysyttyihin kysymyksiin. Palvelun aihealueita lisätään syksyn aikana.

Palvelu täydentää TEKin monipuolista henkilökohtaista lakineuvontaa. TEKin lakimiehet hoitavat työsuhderiitoja ja neuvovat jäseniä esimerkiksi yt-tilanteessa. Lakimiehet myös tarkistavat työ- ja johtajasopimuksia sekä neuvovat yrittäjiä ja ulkomaille lähteviä. Lakimiehet antavat myös perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa. ×

Aku Karjalainen

eLakimies-palvelu:

www.tek.fi/eLakineuvonta

TEKin lakipalvelut:

www.tek.fi/lakipalvelut

32%

työntekijöistä loukkaantuu negatiivisesta palautteesta työelämässä.

Lähde: Talent Vectia

Jaa artikkeli