AJASSA

TEKin hallitus ylhäältä vasemmalta: Kimmo Leveelahti, Reetta Grenman, Minna Kilpala, Piia Kuosmanen, Juho Salmi, Mikko Merihaara, Elina Wanne, Elina Honkala, Anu Vaari. Eturivissä: Jari Nummikoski, Marjo Matikainen-Kallström ja Mika Uusi-Pietilä.

Muutoksen johtajat 
–TEK valitsi uuden hallituksensa

Järjestö. TEKin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Marjo Matikainen-Kallström (kokoomus).

– Olen vaikuttaja, toimija ja rakentaja. Osallistan ihmisiä toimimaan yhdessä niin, että kaikkien ääni kuuluu päätöksenteossa, Matikainen-Kallström kuvasi johtamistapaansa.

Matikainen-Kallström voitti puheenjohtajavaalissa täpärästi 35–34 tamperelaisen DI, yrittäjä Mika Uusi-Pietilän (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki, jatkossa Yht.).

TEKin hallitukseen kaudelle 2017–2020 valittiin puheenjohtajan lisäksi: Jari Nummikoski (1. vpj, iTyö), Mika Uusi-Pietilä (2. vpj, Yht.), Reetta Grenman (Yht.), Elina Honkala (Yht.), Kimmo Leveelahti (TFiFarna), Minna Kilpala (vihreät), Piia Kuosmanen (opiskelijat), Mikko Merihaara (kokoomus), Juho Salmi (TEKin Nuoret), Anu Vaari (iTyö) ja Elina Wanne (kokoomus).

TEKin uuteen laaja- pohjaiseen hallitukseen valittiin naisenemmistö.

Jäsenlähtöinen ja vaikuttava TEK

TEKin valtuusto hyväksyi järjestäytymiskokouksessaan valtuustosopimuksen, joka ohjaa valtuuston toimintaa kolmivuotiskauden ajan. Sopimukseen on kirjattu kaikkien valtuustossa edustettuina olevien ryhmien yhteinen tahtotila: asiat, joihin panostetaan, ja asiat, joihin halutaan muutosta.

Sopimuksen lähtökohtana on, että TEK kehittää toimintaansa ja vaikuttavuuttaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa jäsentensä kanssa. TEK haluaa olla edelläkävijänä luomassa kuvaa siitä, missä maailma, TEK ja työmarkkinat ovat seuraavalla vuosikymmenellä.

Ensimmäisenä tavoitteena on kirjattu jäsenlähtöisyys: halutaan tunnistaa paremmin nykyisten ja potentiaalisten jäsenten ja jäsenryhmien tarpeita ja arvoja sekä vastata tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Erityistä huolta valtuustoryhmät kantavat valmistuvien ja nuoren ammattikunnan pysymisestä TEKin jäseninä.

Valtuustoryhmät haluavat, että TEK on aloitteellinen työmarkkinatoiminnan kehittämisessä ja jäsenten etujen ajamisessa sekä tavoitteiden asettamisessa neuvottelujärjestöissä ja paikallisen sopimuskulttuurin kehittämisessä. Tässä eri jäsenryhmien tarpeet tulee ottaa huomioon.

TEKin myös halutaan olevan yhteiskunnassamme aloitteellinen yhteistyökumppani, toimija ja tietolähde, kun on kysymys tekniikasta, alan työstä, koulutuksesta, tutkimuksesta, etiikasta tai alan yhteiskunnallisesta asemasta.

Tavoitteena on entistä rohkeampi TEK, joka kehittää toimintaansa kokeilujen kautta. ×

Lue hallituksen jäsenten esittely: lehti.tek.fi/hallitus-2017

TEKin hallitus ylhäältä vasemmalta: Kimmo Leveelahti, Reetta Grenman, Minna Kilpala, Piia Kuosmanen, Juho Salmi, Mikko Merihaara, Elina Wanne, Elina Honkala, Anu Vaari. Eturivissä: Jari Nummikoski, Marjo Matikainen-Kallström ja Mika Uusi-Pietilä.

Jaa artikkeli