AJASSA

Kilpailukieltosopimukset ovat rajoittaneet osaavan työvoiman halua vaihtaa työpaikkaa.

Kilpailukieltojen käyttömahdollisuuksia on rajoitettava

Kilpailukiellot. Kilpailukieltosopimuksia tehdään varsin kevein perustein ja niiden käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Nykykäytäntö heikentää työvoiman liikkuvuutta ja sitä kautta kilpailua koko yhteiskunnassa.

Tähän johtopäätökseen tuli Aalto-yliopiston taloustieteen ryhmä, joka selvitti Akava Worksin toimeksiannosta työntekijöiden kilpailukieltosopimusten hyötyjä ja haittoja työmarkkinoilla.

Selvitys tarkastelee laajasti käytössä olevien kilpailukieltosopimusten vaikutusta yhteiskunnan kokonaishyvinvointiin.

– Tarvitaan joko viranomaisvalvontaa tai nykyisen lainsäädännön muuttamista, summaa professori Matti Liski.

Tutkijoiden mukaan viranomaisvalvonta voitaisiin hoitaa joko etu- tai jälkikäteen. Viranomaisvalvonnan sijasta voitaisiin harkita myös työsopimuslain muuttamista niin, että työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle korvausta kilpailukiellon ajalta.

Kilpailu-
kielloista on tullut selvästikin automaatio, eikä aina pohdita, onko niille oikeasti tarvetta.

Työnantajalle asetettava korvausvelvollisuus

Kilpailukiellolla tarkoitetaan työntekijän tekemää työsopimuksen sopimusehtoa tai erillistä sopimusta, jolla työntekijä sitoutuu olemaan harjoittamatta työnantajan toiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa tietyn ajan työsuhteen päättymisen jälkeen.

Akavan viime vuonna tekemän selvityksen mukaan yrityksissä työskentelevien akavalaisten uusista työsopimuksista jo noin 45 prosentissa on kilpailukieltoa tarkoittava ehto.

TEKin jäsenistä joka kolmannella on työsuhteen päättymisen jälkeen voimassa oleva kilpailukieltosopimus, kun taas noin joka toisessa TEKin jäsenen uudessa työsopimuksessa on kilpailukieltoehto.

– Kilpailukielloista on tullut selvästikin automaatio, eikä aina pohdita, onko niille oikeasti tarvetta. Selvityksessä on nyt tunnistettu keskeiset epäkohdat. Sopimuksen käytön kriteerit pitäisi määritellä laissa nykyistä tiukemmiksi sekä asettaa työnantajalle korvausvelvollisuus, mikäli kilpailukieltosopimusta käytetään, TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki sanoo.

– Koska ongelma on hyvin tiedossa, lainsäädännön muutostyö on aloitettava pikaisesti, hän lisää.

Työministeri: Käyttöä syytä rajoittaa

Työministeri Jari Lindströmin asettama kolmikantainen työryhmä selvittää kilpailukieltosopimusten lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmä on aloittanut työnsä.

– Kilpailukieltosopimusten käyttö kes- kijohdon ja asiantuntijoiden kohdalla on ylimitoitettua. Näen, että kilpailukielto- sopimusten käyttöä on syytä rajoittaa, Lindström sanoi.

Mahdollisten lakimuutosten täytäntöönpano jää seuraavalle hallitukselle. Lindström uskoo, että tästä löytyy poliittinen yksimielisyys. ×

Kilpailukieltosopimukset ovat rajoittaneet osaavan työvoiman halua vaihtaa työpaikkaa.

Jaa artikkeli