AJASSA

TEKin, TFiFin ja MALin opinnäytetyöpalkinnot jaetaan 23.11. TEKin valtuuston kokouksen yhteydessä. Väitöskirjapalkittu Miika Aittala työskentelee tällä hetkellä MIT:ssa USA:ssa.

TEKin, TFiFin ja MALin opinnäytetyöpalkinnot jaetaan 23.11. TEKin valtuuston kokouksen yhteydessä. Väitöskirjapalkittu Miika Aittala työskentelee tällä hetkellä MIT:ssa USA:ssa.

Parhaat opinnäytetyöt palkittiin

Palkinnot. TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF palkitsivat vuoden parhaan väitöskirjan tekijänä Miika Aittalan. Palkinnon arvo on 7 500 euroa. Materiaalien 3D-mallinnusta käsittelevä väitöstyö ja sen tekijä esitellään Tie tohtoriksi-jutussa.

Metanolisynteesi hiilidioksidista ja vedystä nestefaasissa

Järjestöjen 5 000 euron arvoinen diplomityöpalkinto myönnettiin Harri Niemiselle.

Hänen diplomityönsä liittyy hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön sekä kemialliseen energian varastointiin.

Nieminen osoitti diplomityössään vaihtoehtoisen metanolin valmistusmenetelmän toimivuuden nestefaasissa etenevästä reaktiosta.

Nestefaasin etuna kaasufaasin reaktioihin verrattuna on alemman reaktiopaineen ja -lämpötilan käyttö. Tämä on edullista reaktiotasapainon kannalta ja näin ollen laitteistojen investointikustannukset mahdollisesti minimoituvat.

Nieminen on onnistunut reaktion toimivuuden osoittamisen lisäksi löytämään reaktion saantoon liittyvät päämuuttujat, joiden perusteella reaktion siirtämien tuotantomittakaavaan mahdollistuu.

Nieminen eteni työssään laboratoriokokeiden suunnittelusta ja koelaitteiden kokoamisesta analytiikan kehittämiseen ja prosessisuunnitteluun.

Niemisen työ hyväksyttiin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kemiantekniikan koulutusohjelmassa.

Dieselväärennösten paljastusmenetelmästä

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MALin 5 000 euron palkinto vuoden parhaasta pro gradu -tutkielmasta meni Boniphace Kanayatharelle.

Tansanialainen Kanayathare tutki ja kehitti pro gradu -työnään mittausmenetelmiä, joilla voi kenttäolosuhteissa tunnistaa väärennetyn dieselin aidosta.

Dieselöljyn jatkaminen kerosiinilla on ongelma erityisesti Afrikan maissa, Intiassa ja Brasiliassa. Näissä maissa valaistukseen ja lämmitykseen käytettävä kerosiini on valtion tukien ansiosta dieseöljyä edullisempaa. Ympäristön ja terveyden kannalta kerosiinin sekoittaminen dieselöljyyn on kuitenkin tuhoisaa. Lisäksi siitä aiheutuu laiterikkoja.

Jatketun dieselin erottaminen aidosta vaatii mittalaitteita. Kanayathare tutki polttoaineseoksia Joensuussa valon dispersioteoriaa soveltaen ja teki mittauksia Tansaniassa. Lopputuloksena hän kehitti kehitysmaiden viranomaisia varten halvan ja kannettavan mittalaitteen sekä analysointimenetelmän, joiden avulla saadaan varmuudella paljastettua dieselöljyväärennökset.

Erityisen ansiokasta on, että Kanayathare on tehnyt aiheesta jo julkaisua vailla olevan käsikirjoituksen amerikkalaiseen Applied Spectroscopy -lehteen ja työstää juuri kahta muuta tutkimusaiheeseensa liittyvää käsikirjoitusta. Tekstit on arvioitu väitöskirjatasoisiksi.

Kanayatharen työ hyväksyttiin Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksella. ×

TEKin, TFiFin ja MALin opinnäytetyöpalkinnot jaetaan 23.11. TEKin valtuuston kokouksen yhteydessä. Väitöskirjapalkittu Miika Aittala työskentelee tällä hetkellä MIT:ssa USA:ssa.

Harri Nieminen

Boniphace Kanayathare

Jaa artikkeli