AJASSA

Haluatko kehittää työelämää omalla alallasi?

Kuva Getty Images

Kuva Getty Images

Työelämä. Monilla yksityisen sektorin työpaikoilla valitaan loppuvuodesta uudet työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet.

Työsuojeluvaalit tulee järjestää marras–joulukuussa. Lain mukaan kaikilla vähintään kymmenen työntekijän työpaikoilla on valittava työsuojeluvaltuutettu, mutta valtuutettu voidaan valita myös tätä pienemmissä organisaatioissa.

Luottamusmiesvaalit taas tulee käydä tänä syksynä niillä yksityisen sektorin teollisuus- ja palvelualan työpaikoilla, joissa luottamusmiehen kaksivuotinen toimikausi päättyy vuoden lopussa.

TEKin asiamies Sirkku Pohjan mielestä on tärkeää, että jokaisella työpaikalla olisi myös asiantuntijoita ja esimiehiä edustava työsuojeluvaltuutettu.

– Tulevaisuudessa työtä tehdään nykyistäkin enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Samaan aikaan teknologian kehittyminen haastaa totutut työnteon tavat. Sen vuoksi on tärkeää, että työntekijöiden jaksamiseen panostetaan entistä enemmän, ja ylemmät toimihenkilöt ovat siinä työssä mukana – tuntevathan he parhaiten käytännön haasteet.

TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäen mukaan luottamusmiesten rooli kasvaa tulevaisuudessa entisestäänkin. Hyvä luottamusmies tuo yritykseen lisäarvoa ja osaamista.

– Luottamusmiehenä pääsee yritystasolla kehittämään työelämää ja vaikuttamaan yrityksessä käytettäviin työehtoihin. Se on varsinainen näköalapaikka työelämän kehittämiseen. Esimerkiksi yrityksen etätyökäytännöistä, työaikapankista, paikallisesti jaettavista palkankorotuksista, henkilöstön palkitsemisesta ja henkilöstöön kohdistuvista muutoksista neuvotellaan luottamusmiehen kanssa. ×

Aku Karjalainen

Lue lisää: lehti.tek.fi/hed-vaalit-2017

”Nähkää menestyksenne ja kertokaa siitä muillekin”

Kuva Teknologiateollisuus ry

Kuva Teknologiateollisuus ry

Tasa-arvo. Women in Tech Forum keräsi Finlandia-talolle 11. lokakuuta tuhat tekniikan alalla toimivaa naista innostumaan, verkostoitumaan ja jakamaan omia kokemuksiaan. TEK oli tapahtuman yhteistyökumppani.

– Älä epäröi osaamistasi, tartu mahdollisuuteen, rohkaisi Saabin varapääjohtaja Jessica Öberg osallistujia.

Öberg uskoo, että konkreettisten esimerkkien ja leikinomaisuuden avulla lapset ja nuoret saadaan innostumaan enemmän tekniikan alasta.

– Nähkää oma menestyksenne ja jakakaa uratarinanne etenkin lapsille ja nuorille.

Mutta miten sukupuolten välistä tasa-arvoa sitten saataisiin edistettyä käytännössä työpaikoilla? Tätä kysyttiin TEKin ja Teknologiateollisuuden järjestämässä työpajassa.

– Yksilöiden ajattelutapojen muuttamisen sijasta katse pitäisi kääntää työpaikan jokapäiväisiin käytäntöihin ja taustalla oleviin olettamuksiin. Kun niihin keskitytään, tulee myös sukupuoli jatkuvasti keskusteluun, kiteytti professori Janne Tienari Hanken Svenska handelshögskolanista. ×

Aku Karjalainen

Lue koko artikkeli ja katso video: lehti.tek.fi/wit-2017

3700€

TEKin suositus vasta-
valmistuneen DI:n palkaksi.

Jäynämestaruus Tampereen Sähkö-jäbille

Teekkarikulttuuri. Järjestyksessään 27. Valtakunnalliset Teekkarijäynäkilpailut kisattiin 1.–3.10. Jyväskylässä. Kisassa nähtiin hämmentäviä kuntotuotteita, epäkuntoon menneitä portaita ja sekoilevaa tekoälyä. Vuoden Teekkarijäynääjäksi kruunattiin Tampereen joukkue Sähköjäbät. Tapahtuma on osa TEKin tukemaa teekkariyhteistyötä. ×

Katariina Rönnqvist

Katso jäynävideot Jäynäpankista: www.teekkarit.fi/kulttuuri/jaynapankki.html

Lisää luovuutta!

Kirjat. Ympäröivä maailma muuttuu, vanhat toimintamallit menettävät merkityksensä. Tarvitaan uusia ideoita ja tuoreita ratkaisuja – luovuutta. Koska jatkuva uudistuminen on välttämätöntä, luovuudelle on yhä enemmän kysyntää.

Voiko luovuutta opetella ja kehittää? Millaisessa ympäristössä luovuus kukoistaa parhaiten? Luovuuden idea esittelee monipuolisesti ja syvällisesti, mitä uusin tutkimustieto kertoo luovuuden ilmiöstä ja luovan toiminnan periaatteista.

Luovuus ei ole vain tieteilijöiden, taiteilijoiden ja keksijöiden sarkaa, vaan lähes kaikki työ edellyttää luovaa ajattelua ongelmien määrittelemisessä ja ratkaisemisessa. Teos tarjoaakin oivallisia näkemyksiä luovuuden kehittämiseksi työelämässä, yrityksissä ja yhteisöissä. ×

Helena Andersson

Nando Malmelin & Petro Poutanen: Luovuuden idea. Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa. Gaudeamus 2017. Jäsenetuhintaan 23 € (ovh 32 €) suoraan kustantajalta: tilaukset@gaudeamus.fi. Ei postikuluja tai laskutuslisiä. Mainitse tarjoustunnus TEK.

Tupsulakit ´67 toimeliaina

Kirjat. Vuonna 1967 TKK:n kemian osastolla aloitti viimeinen vuosikurssi, joka on läpäissyt neliviikkoisen karsintakurssiseulan. Kurssilaisten kesken jo opiskeluaikoina syntynyt yhteisöllisyys ja kaverihenki ovat säilyneet tähän päivään saakka.

– Juhliaksemme viisikymmenvuotista ystävyyttämme ja Suomen sataa vuotta, olemme julkaisseet kirjan Polin kemistit 67: Tupsulakit toimeliaina - fukseista vaikuttajiksi, kertoo kirjatoimikunnan puheenjohtaja Riitta Viinanen.

Kirjassa kurssilaiset muistelevat lämmöllä yhteisiä opiskeluaikojaan ja kertovat kokemuksistaan ja aikaansaannoksistaan työvuosiensa ajalta. Osa on kevyempiä muisteluita ja osa asiapitoisempaa tekstiä teollisuuden, ympäristöturvallisuuden ja prosessisuunnittelun kehittymisestä kurssilaisten näkemänä ja kokemana.

Myös legendaariset professorit Olavi Erämetsä, G.A. Nyman ja Olavi Harva muistetaan, samoin korkeakoulun ensimmäinen naispuolinen professori ja Suomen ensimmäinen naispuolinen tekniikan tohtori Aino Pekkarinen,

Kirja ei ole myynnissä, mutta sitä jaetaan tänä ja ensi syksynä uusille prosessiteekkareille. ×

Helena Andersson

Lue kirjan laajempi esittely ja tietoa sen saatavuudesta: lehti.tek.fi/kemistit67

Jaa artikkeli