Julkaisija

Tekniikan akateemiset TEK

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

puh. (09) 229 121

www.tek.fi, lehti.tek.fi, tek-lehti@tek.fi

Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@tek.fi

Toimituspäällikkö, ilmoitusmyynti

Helena Andersson puh. (09) 2291 2244

Toimittajat

Aku Karjalainen puh. (09) 2291 2247 Kirsti Levander puh. (09) 2291 2257

Jussi Nousiainen puh. (09) 2291 2246

Katariina Rönnqvist puh. (09) 2291 2277

Tiina Henry-Biabaud puh. (09) 2291 2265

Kuvatoimittaja, ilmoitustrafiikki Helena Hagberg puh. (09) 2291 2565

Assistentti

Riitta Kärki puh. (09) 2291 2258

Ilmoitushinnat

1/1 sivua 3 400 euroa

1/2 sivua 2 300 euroa

1/4 sivua 1 600 euroa

Ilmestymisaikataulu 2018 nro 1..........2.2. nro 4........28.9. nro 2........29.3. nro 5......23.11. nro 3....... 25.5.

Julkaisija varaa itselleen oikeuden ilmestymis­päivien muutoksiin. Tarkemmat mediatiedot: www.tek.fi/tek-lehti

Osoitteenmuutokset

Jäsenet: www.tek.fi/jasentiedot, jasenrekisteri@tek.fi tai puh. (09) 2291 2291

Sidosryhmät: riitta.karki@tek.fi, puh. (09) 2291 2258

Ulkoasu ja taitto

Aste Helsinki

Jenni Kiviniemi Tuuli Lähteenmäki

Kansikuva

Klaus Welp

Painopaikka

Forssa Print

Kansipaperi: UPM Fine 170 g

Sisuspaperi: LumiSet 90 g

Jakelu

Posti Oyj

Painos: 67 700 kpl

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

36. vuosikerta ISSN 1459-1898

Jaa artikkeli