PÄÄKIRJOITUS

TEKin kolmas tuleminen

Ammattietiikka, oman alan ammattilaisten yhteisö ja suomen kieli. Nämä asiat innostivat joukon nuoria insinöörejä ja arkkitehteja perustamaan TEKin ensimmäisen version, Suomenkielisten Teknikkojen Seuran (STS), 122 vuotta sitten. Kielivalikoima on kasvanut, mutta yhteisöllisyys ja ammattietiikka ovat edelleen vahvasti mukana TEKissä meneillään olevassa uudistuksessa.

TEK on ollut todellinen menestystarina. Järjestö kasvoi ja voimistui samassa tahdissa Suomen teollistumisen kanssa. 1970-luvulle tultaessa huomattiin, että insinöörien maassa tarvittiin myös ammattikunnan kollegiaalista edunvalvontaa. Vuonna 1972 STS:n rinnalle perustettiinkin Korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien keskusliitto KAL. Järjestöt yhdistyivät 1995 – syntyi tavallaan uusi TEK.

Kun 2000-luvulle tultaessa yrittäjäjäsenten määrä oli kasvanut, TEK ryhtyi tarjoamaan palveluita yrittäjille.

Jäsenmäärän kasvu on tasaantunut koulutusmäärien tasaantuessa. Jäsenmäärään vaikuttaa sekin, että yhä suurempi osa vastavalmistuneista on kotoisin ulkomailta. Heille kynnys liittyä ammattijärjestöön on perinteisesti korkeampi kuin suomalaisille.

Jäsenpalautteen mukaan TEK on jäsenilleen erinomainen tuki ja turva. Erityisesti nuorille jäsenille TEKin on oltava tämän lisäksi myös entistä merkityksellisempi ammatillinen verkosto. Juuri tästä syystä olemme ryhtyneet rakentamaan TEKin kolmatta versiota.

Muutimme organisaation rakenteen, uudistamme fyysisiä tiloja ja järjestämme arvokasta dataamme voidaksemme tuottaa palveluja entistä jäsenlähtöisemmin.

Ennen kaikkea haluamme kuunnella jäseniämme tarkemmin kuin koskaan. Jos tekkiläiset ovat sitä mieltä, että suurin huoli liittyy omaan hyvinvointiin, vastaamme siihen huoleen. Jos suurin toive liittyy vertaisten kohtaamiseen, vastaamme siihen toiveeseen.

Yhteisöllisyydestä ja ammattietiikasta aiomme pitää edelleen kiinni. ×

Jari Jokinen

jari.jokinen@tek.fi

Jaa artikkeli