AJASSA

Miksi lasten hankkiminen haittaa urakehitystä?

Teksti Aku Karjalainen
Kuva
Getty Images

30–39-vuotiaista naisista 28 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia arvioi perhevapaat uhkaksi ura-
kehitykselleen, selviää TEKin tuoreesta tutkimuksesta.

– Koko yhteiskunnan kannalta tilanne ei ole kestävä, kun nuorten aikuisten arvomaailma ja työelämän todellisuus ovat näin räikeässä ristiriidassa keskenään. Aiempien tutkimustemme mukaan nuoret aikuiset haluavat sekä haastavan työn että läheiset perhesuhteet, korostaa TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

TEKin kyselyyn vastasi 5 855 alle 50-vuotiasta tekniikan alan asiantuntijaa ja esimiestä. Vastaajista 25 prosenttia oli naisia.

Ratkaisut eivät ole vaikeita. Jokisen mielestä avainasemassa on työpaikkojen kulttuuri eli asenteet ja käytännöt. Vastaajien mukaan eniten arjessa helpottavat muun muassa joustavat työaikajärjestelyt, perhevapaiden jakaminen vanhempien kesken ja etätyömahdollisuus.

Joustoja kaivataan selvästi lisää, sillä esimerkiksi 30–39-vuotiaista miehistä alle puolet ja naisista reilu puolet arvioi, että oma työnantaja suhtautuu positiivisesti lyhennettyyn työaikaan.

– Kyse ei ole vain perhevapaisiin liittyvistä asioista, vaan myös siitä, miten etätyöhön, sairaan lapsen hoitamiseen ja työaikajoustoihin suhtaudutaan koko työ- ja perhe-elämän ajan. Parhaat käytännöt saadaan luotua, kun asioista sovitaan yhdessä työpaikoilla. Hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava työntekijä, Jokinen painottaa.

TEK aloittikin viime elokuussa yhdessä Siili Solutionsin, Knowitin ja Fambitionin kanssa Isähaasteen, joka kannustaa työnantajia kehittämään työelämää perhe- ja isäystävällisemmäksi.

Asenteiden lisäksi myös perhevapaajärjestelmää pitäisi rukata nykyistä joustavammaksi. Kaikista vastaajista neljä viidestä oli sitä mieltä, että perhevapaita pitäisi voida käyttää myös lasten ollessa vanhempia.

Naisista 70 prosenttia ja miehistä 55 prosenttia jakaisi perhevapaat tasaisemmin vanhempien kesken.

– Perhevastuun tasaisempi jakautuminen parantaisi huomattavasti naisten työmarkkina-asemaa, Jokinen huomauttaa. ×

Lue lisää: www.tek.fi/perhevapaat-2019

TEK Lounge Lappeenranta avaa ovensa helmikuussa!

Havainnekuva: Ilkka Palinperä

Jäsenedut. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa aukeaa TEKin jäsenten käyttöön TEK Lounge 20. helmikuuta 2019 klo 10.

Ensimmäinen TEK Lounge avasi ovensa Tampereen teknillisen yliopiston Tietotalossa marraskuussa 2017.

Olet tervetullut pitämään Loungeen esimerkiksi etätyöpäivää tai taukoa luentojen välissä. Voit varata tilan kokousta tai tapahtumaa varten. Voit myös tavata Loungessa TEKin asiantuntijoita.

TEKin jäsenet voivat itse keksiä ammatillista kehittymistä tai verkostoitumista tukevia käyttötarkoituksia tilalle. Jäseniltä ei peritä tilavuokraa.

Tervetuloa tutustumaan TEK Loungeen heti avajaispäivänä 20.2.! TEK Lounge sijaitsee osoitteessa Skinnarilankatu 34, LUTin 3. kerros. ×

Tiina Henry-Biabaud

Lisätietoa jäsenkirjeestä sekä osoitteesta: www.tek.fi/tek-lounge

Nappaa parhaat kesätyöntekijät!

Kuva: Getty Images

Työelämä. Palkkaako yrityksesi tai organisaatiosi kesäksi 2019 opiskelijoita kesätöihin, harjoitteluun, trainee-tehtävään tai tekemään lopputyötä? Ilmoita avoimista paikoista Työkirjan Facebook-ryhmässä maksutta. Tavoitat tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisen alan opiskelijat.

Muistathan myös TEKrekryn LinkedIn-ryhmän, jos organisaatiosi etsii jo valmistuneita, työelämässä olevia tekniikan akateemisia. Työpaikka- ja koulutusilmoitusten julkaiseminen ryhmässä on maksutonta. Ryhmässä on jo yli 9 300 jäsentä. ×

Katariina Rönnqvist

Ilmoita työpaikasta opiskelijoille: www.facebook.com/groups/tektyokirja

Ilmoita työpaikasta valmistuneille: www.tek.fi/tekrekry

Nimitykset. OTM Anna Mäki-Jokela aloitti TEKissä määräaikaisessa lakimiestehtävässä. Mäki-Jokela on toiminut aiemmin muun muassa Kelassa ja AYT-kassassa, joten hänellä on vankka asiantuntemus esimerkiksi yrittäjien sosiaaliturva-asioista. ×

Nimitykset. Petra Hakoniemi aloitti 1.1.2019 Vaasan opiskelijayhdyshenkilönä. Vaasan yliopistossa Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä opiskelevalle Hakoniemelle järjestötehtävät ovat tuttuja jo entuudestaan. ×

Tekkiläisistä alle kouluikäisten lasten vanhemmista 86 % kannustaa isiä pitämään enemmän perhevapaita.

Lähde: TEKin työmarkkinatutkimus 2018

Tekkiläisten työttömyyskassan nimeksi KOKO

Työelämä. IAET-kassan brändi uudistuu tänä keväänä. Kassan uudeksi nimeksi tulee Korkeasti koulutettujen kassa KOKO.

Kassan uusi nimi ja visuaalinen ilme lanseerataan 1.4.2019. Nimenmuutos ei aiheuta nykyisille jäsenille mitään muutoksia etuus- ja jäsenasioissa.

Brändiuudistus tehdään nyt kassan 50-vuotisjuhlavuonna, ja sen pyrkimys on tuoda esiin kassan tärkeää tehtävää suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kassanjohtaja Outi Mäki kertoo kassan asiakastyytyväisyyden olleen korkealla tasolla jo usean vuoden ajan. Uudistumista hän pitää kuitenkin tärkeänä, sillä kassa haluaa vastata jäsenkunnan tarpeisiin nykypäivän työelämässä. ×

Päivi Jalava

TEKin täysjäsenten jäsenmaksu on tänä vuonna 351 euroa eli 9 euroa vähemmän kuin viime vuonna.

TEK-lehti. Uudistamme TEK-lehteä lukijapalautteen perusteella. Olemme jättäneet tästä numerosta pois jutut, jotka luotasivat teekkarihistoriaa ja tekniikan osaajien harrastuksia. Niiden tilalla kerromme osaajista ympäri Suomen ja jaamme dataa terveydeksi. Kerro, mitä tykkäsit – voit voittaa PlayStationin! ×

Jaa artikkeli