AJASSA

TEKin ajamilla muutoksilla parannusta aktiivimalliin

Laki. Vuodenvaihteen lakimuutokset korjasivat aktiivimallin valuvikoja. Ensimmäinen oleellinen
muutos on, että jatkossa 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Nyt myös sivutoimiset opinnot katsotaan tietyin edellytyksin työttömyysturvan aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Muutokset tulivat voimaan vuodenvaihteessa.

Toinen keskeinen muutos laajentaa niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voidaan hyväksyä aktiivimallin vaatimukset täyttäväksi. Tämä muutos tulee voimaan 1. huhtikuuta.

– TEK on ollut näitä muutoksia vahvasti ajamassa, ja on hienoa, että ne tehtiin. Työttömäksi jäävä korkeakoulutettu voi usein parantaa parhaiten työllistymismahdollisuuksiaan päivittämällä osaamisensa johonkin sellaiseen, jolla on muuttuneessa tilanteessa kysyntää. Nyt se on muuttumassa aiempaa sujuvammaksi, kiteyttää TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki.

Näin ollen jatkossa esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Työnhakuveturin, Pirkanmaan Uratehtaan, Pohjois-Pohjanmaan Urasammon ja Varsinais-Suomen Urapurjeen järjestämät koulutukset voidaan katsoa aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. TEK on keskeisesti näiden yhdistysten toiminnassa mukana.

TEK työstää parhaillaan kokonaisuuksia omista työllistymistä edistävistä palveluistaan, jotta niitä voisi hyödyntää aktiivisuuden osoituksena.

Yksityiskohdat tarkentuvat huhtikuun alkuun mennessä, ja tulemme tiedottamaan niistä tarkemmin.×

Aku Karjalainen

Lue lisää kaikista lakimuutoksista: lehti.tek.fi/lakimuutokset-2019

Luottamusmieskonkarit ryhtyivät konsulteiksi

– Paikallinen sopiminen vaatii osaamista, työyhteisövalmentajiksi ryhtyneet DI Aimo Leskelä ja insinööri Mika Kortelainen sanovat.

Teksti Kirsti Levander
Kuva
Mika Kortelainen

– Paikallinen sopiminen vaatii osaamista, työyhteisövalmentajiksi ryhtyneet DI Aimo Leskelä ja insinööri Mika Kortelainen sanovat.

Insinöörit Aimo Leskelä ja Mika Kortelainen lupaavat syventää asiakkaansa ymmärrystä luottamusmiestoiminnan eduista. Tällaista osaamista vaaditaan nyt erityisesti paikallisessa sopimisessa.

– Siitä puhutaan paljon, mutta tasavertainen paikallinen sopiminen vaatii vielä opettelemista, Leskelä perustelee.

Kortelaisen ja Leskelän liikeidean taustalla on oma kokemus. Työyhteisövalmentajiksi ryhtyneelle parivaljakolle on kertynyt kokemusta eri henkilöstöedustuselimissä toimimisesta yhteensä noin 30 vuotta. Molemmat ovat toimineet omien liittojensa luottamustehtävissä ja YTN-luottamusmiehinä työpaikoillaan.

Työkokemustakin miehillä on yhteen laskettuna kertynyt reilu 60 vuotta. Pitkät siivut siitä on tehty Nokialla ja sen jälkeen Microsoftilla.

Kun molemmat saivat vuonna 2016 Microsoftilta irtisanomisilmoituksen, he tarttuivat yrityksen tarjoamaan Kipinä-ohjelmaan. Se tarjosi koulutusta ja rahallista tukea yrittäjiksi lähteville.

– Vaatimuksena oli, että työnantaja hyväksyy liiketoimintasuunnitelman ja että sitoudumme firman pyörittämiseen vähintään vuodeksi, Leskelä kertoo.

Positiivisin mielin Seloniksi nimetyn konsulttitoimistonsa kanssa liikkeelle lähteneet miehet ovat nyt vedenjakajalla. Tarvetta ja kiinnostusta Selonin palvelulle on, mutta asiakassopimuksia ei helposti tehdä.

– Tarvitsisimme muutaman pilottiprojektin referensseiksi, Kortelainen arvelee.

Yksi toivo on kumppanuus TEMin Työelämä 2020 -hankkeessa, josta voisi jotain lähteä liikkeelle. ×

Kuva Helena Hagberg

Pidetään hyvää huolta nuorista kultahipuista ja jo vähän sileämmiksi hioutuneista kimpaleista.

Tuula Pihlajamaa

TEKin asiantuntija analysoi, miksi työelämä tarvitsee kaikenikäisiä osaajia. www.tek.fi/blogi 29.1.2019

Nyt puhutaan teknologiateollisuuden palkoista

Työmarkkinat. Miten palkat ovat kehittyneet teknologiateollisuudessa? Mistä lähtökohdista lähdetään kevään neuvottelukierrokselle?

Muun muassa näistä keskustellaan kevään aikana, kun neuvottelujärjestömme YTN järjestää infotilaisuuksia eri puolilla Suomea teknologia- teollisuudessa työskenteleville jäsenille. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotuksista vuodelle 2020 neuvotellaan keväällä 2019. ×

Aku Karjalainen

Lue lisää: www.ytn.fi/tapahtuma/kutsu-teknologiateollisuuden-infotilaisuuksiin

YTN voitti kiky-käräjillä Stora Enson ja Metsä Groupin

Edunvalvonta. YTN haastoi Stora Enson ja Metsä Groupin käräjäoikeuteen syksyllä 2017 ylempiin toimihenkilöihin kohdistuneesta työsopimusrikkomuksesta, kun yhtiöt kilpailukykysopimuksen nimissä päättivät yksipuolisesti leikata ylempien toimihenkilöidensä pekkaspäiviä.

YTN piti työajan lyhennystä ilman työehtosopimusta kilpailukykysopimuksen vastaisena. Helsingin käräjäoikeuden loppuvuonna 2018 antamien päätösten mukaan yhtiöillä ei ollut oikeutta leikata pekkaspäiviä. Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia. ×

Kirsti Levander

Menot

Lisää ­tapahtumia ja etuja jäsenille verkossa.

www.tek.fi

Maaliskuussa sukelletaan tieteen saloihin TEKin tiedepäivässä Helsingissä. Lauantaina 16.3. lapset pääsevät tutustumaan muun muassa paperihelikoptereihin, staattiseen sähköön ja tussirobotteihin Tekniikan museolla.

Ilmoittautumislomake ja lisätiedot: www.tek.fi/tekintiedepaiva

TEK-akatemia luento Otaniemessä. Miksi sinua kannattaa kuulla lisää? Tule ja löydä oma esiintymistyylisi ja hissipuheesi 26.2. Luento on suunnattu opiskelijoille. Osallistua voi myös etänä.

Ilmoittaudu: www.tek.fi/tek-akatemia-luento19

Uusi kerho Länsi-Uudellemaalle

Kerhotoiminta. Tammikuun alussa joukko innokkaita tekkiläisiä kokoontui Lohjalla perustamaan ammattikerhoa läntiselle Uudellemaalle. Kerhon tarkoituksena on toimia TEKin jäsenten yhdyssiteenä järjestäen esimerkiksi kerhoiltoja, yritysvierailuja ja seminaaritilaisuuksia. Lisäksi kerho pyrkii edistämään teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuuden kehityksen yleisiä edellytyksiä sekä edustamaan alan asiantuntemusta muun muassa alueen julkisten toimijoiden suuntaan.

Kerho aloittelee toimintaansa nyt talven kuluessa. Jos toiminta kiinnostaa, ota yhteyttä Raimo Mattilaan (etunimi.sukunimi@iki.fi). ×

Jaa artikkeli