AJASSA

Tekniikan heikko imu on kansallinen ongelma

Karvin mielestä korkeakoulujen välistä yhteistyötä on syytä lisätä.

Karvin mielestä korkeakoulujen välistä yhteistyötä on syytä lisätä.

Kuva Getty Images

Koulutus. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi, että tekniikan korkeakoulutuksen heikko vetovoima on kansallinen ongelma. Osaavan insinöörikoulutetun työvoiman saatavuus rajoittaa jo nyt Karvin mielestä yritysten kasvumahdollisuuksia.

Karvin mukaan tekniikan korkeakoulutuksen vahvuutena on alan tuottama lisäarvo opiskelijoille, mikä näkyy erityisesti hyvänä työllistyvyytenä ja hyvinä ansioina. Sen sijaan tekniikan korkeakoulutuksessa profilointia ei ole kuitenkaan tehty riittävästi eikä kansallisella tasolla ole yhteistä selkeää näkemystä strategisesta suunnasta eikä johtajuutta sen toteuttamiseen.

Karvi arvioi myös humanistisen, kauppatieteiden ja liiketalouden sekä yhteiskuntatieteellisen alan korkeakoulutuksen koulutusalojen vahvuuksia ja kehittämistarpeita.

Arvioinnin perusteella humanistinen ala tuottaa laaja-alaista osaamista, mutta alalla on kehitettävää koulutuksen työelämäyhteyksissä.

Kauppatieteiden ja liiketalouden alalta valmistuneet työllistyvät hyvin, mutta korkeakoulusektoreiden välistä yhteistyötä tulisi kuitenkin tiivistää.

Yhteiskuntatieteellisen alan tuottamat työelämävalmiudet vastaavat työnantajien toiveita, mutta opiskelijat kaipaavat enemmän käytännönläheisyyttä alan opintoihin ja vahvempaa työelämäkytköstä.

Karvin mielestä korkeakoulujen välistä yhteistyötä tulee lisätä. Kehitystä kaipaa nykyisten verkostojen parempi hyödyntäminen, opetushenkilöstön verkostoitumisen lisääminen sekä verkko-opetuksen, sivuaineyhteistyön ja ristiinopiskelun helpottaminen. ×

Henrik Muukkonen

TEKin valtuustoon lisää opiskelijajäseniä

Järjestö. TEKin valtuusto päätti syyskokouksessaan kasvattaa opiskelijajäsenten lukumäärää kuudesta seitsemään. Kaikkiaan valtuustossa on nyt 77 jäsentä. Opiskelijoiden lisäämiseen toi paineita esimerkiksi Turun yliopiston laajentuva diplomi-insinöörikoulutus.

– Nuoret ovat TEKin tuotekehitysosasto. Meidän on syytä kuunnella myös heitä, kun pohdimme, miten järjestöämme kehittää. Vastavalmistuneita on siirtynyt TEKin täysjäseniksi hiukan viime vuotta enemmän, mikä on hieno asia, toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoi.

Hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström muistutti, että palkitsemalla vuoden parhaita tieteentekijöitä TEK pitää esillä tutkimuksen ja koulutuksen laatua. Matikaisen mukaan huippututkijoiden esiin nostaminen mahdollistaa sen, että uudet ilmiöt päätyvät kapean tiedeyhteisön lisäksi myös suuren yleisön tietoon.

Valtuustossa palkitut nuoret tieteentekijät lähettivät terveisiä TEKille. Gradupalkinnon voittanut Emmi Kirjanen kehui TEKin palveluita hyviksi.

– Pidän erityisen arvokkaina työllisyyteen ja yrittämiseen liittyviä teemoja, totesi Vaasan yliopistossa opiskellut diplomi-insinööri Joel Reijonen, joka sai diplomityöpalkinnon.

Vuoden väitöskirja -palkinnon saaneen Tiina Keipin mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa olisi tilaa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen puolestapuhumiselle. Hän toivoi, että myös alemmille koulutustasoille vietäisiin nykyistä voimakkaammin sanomaa siitä, että matemaattis-luonnontieteellisiä aineita kannattaa opiskella. ×

Merina Salminen

Kuva Getty Images

Ylempi viihtyy kunnollisessa avokonttorissa

Työelämä.Tilastokeskuksen Digiajan työelämä -tutkimuksen mukaan monitilatoimistoissa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden tyytyväisyys työtiloihinsa näyttää olevan samalla tasolla kuin koppikonttoreissa työskentelevien silloin, kun avokonttori on suunniteltu ja toteutettu tarpeeksi hyvin.

Tyytyväisyys näyttää kuitenkin olevan suoraan yhteydessä siihen, miten hyvin monitilatoimistoratkaisu ottaa huomioon eri tilanteiden ja työtehtävien erilaiset tilatarpeet. Jos tilatarpeita ei ole huomioitu riittävästi, tyytyväisyys vähenee rutkasti. ×

Henrik Muukkonen

Kuva Framery

Rauma ja Turun seutu kilpailevat kesäteekkareista

Kuva Getty Images

Kesätyöelämä. Rauman kaupunki antaa raumalaisiin teknologia- ja rakennusyrityksiin sekä arkkitehtitoimistoihin kesätöihin tuleville DI- ja arkkitehtiopiskelijoille mahdollisuuden asunto- ja bussietuun tai polkupyöräetuun. Edut tarjotaan työsopimusta vastaan noin 20 opiskelijalle ja ne ovat voimassa kesä-, heinä- ja elokuussa 2020. Myös Turun seudulle muualta Suomesta ja ulkomailta kesätöihin tuleville teekkareille on tarjolla työsopimusta vastaan opiskelija-asunto sekä kaupunki­liikenteen bussikortti kolmeksi kuukaudeksi 30 opiskelijalle. Kampanjat jatkuvat 30.4. saakka. ×

Henrik Muukkonen

Lisätietoa: www.tippoint.fi/fi/yritykset/rauman-kaupunki ja www.techsummertrainee.fi

35

Miesten ja naisten palkat ovat yhtenevällä tasolla työuran alussa heti valmistumisen jälkeen. Viimeistään noin 35 ikävuoden kohdalla palkat alkavat eriytyä siten, että naisten palkat jäävät systemaattisesti miesten palkkojen alapuolelle.

Lähde: www.tek.fi/fi/uutishuone/
tutkimukset/valitaanko-pateva-vai-nainen

Jaa artikkeli