AJASSA

TET-harjoittelun parasta antia ovat myönteiset kokemukset työelämästä ja tietystä alasta.

Tarjoa nuorille TET-paikka

paikan

tarjoaminen on käden-

ojennus koko teknologia-

alalle.

Paras tapa saada lisää nuoria tekniikan alalle on tarjota heille myönteinen kokemus alasta. Se voi tapahtua esimerkiksi Työelämän tutustumisen, eli TET-jakson avulla.

Tekniikan akateemiset TEK kannustaa jäseniään ottamaan omalle työpaikalleen TET-harjoittelijoita. 7.–9.-luokkalaisten opintoihin pakollisena kuuluva harjoittelujakso kestää parista päivästä kahteen viikkoon.

– Haluamme tarjota nuorille hyvän TET-kokemuksen jollain teknisellä alalla. Näin innostetaan nuoria tekniikan alalle paremmin kuin millään muilla toimilla. Hyvä kokemus on kaiken a ja o, sanoo TEKin nuorisoprojektien parissa työskentelevä Tuula Pihlajamaa.

Peräti 37 prosentilla TET-jaksoon osallistuneista heräsi kiinnostus kyseistä alaa kohtaan, kertoo Talous ja nuoret TAT:n tutkimus.

TET-paikkaa tarjoavan tahon ei tarvitse etsiä harjoitteluun tahtovaa nuorta itse, vaan harjoittelupaikasta voi ilmoittaa tetjakso.fi-alustalla, josta löytyvät myös tarkemmat ohjeet.

– Haluamme tarjota työnantajille valmiin kehyksen harjoittelujakson läpivientiin. Näin jokaista asiaa ei tarvitse miettiä joka työpaikalla erikseen. Samalla nuorelle tarjoutuu monipuolinen mahdollisuus tutustua työpaikan arkeen. Harjoittelupaikan tarjoaminen on kädenojennus koko teknologia-alan tulevaisuudelle, toteaa Pihlajamaa.

Myös työpaikka voi saada paljon nuoren läsnäolosta. Meillä TEKin toimistolla harjoittelunsa suorittanut 9. luokkalainen onnistui lyhyessä ajassa esittämään asiantuntijoillemme loistavia kysymyksiä. ”Miksi yliopisto on olemassa?” Tekee aika ajoin hyvää, kun joutuu vastaamaan kysymyksiin, joihin suhtautuu helposti itsestäänselvyyksinä. ×

Lisätietoa: www.tetjakso.fi/teekkaritetti

TET-harjoittelun parasta antia ovat myönteiset kokemukset työelämästä ja tietystä alasta.

Teksti Sara Salomaa
Kuva
Getty Images

Jaa artikkeli