ILMOITUS

Anna äänesi TEKin tulevaisuudelle!

Mistä valtuustovaaleissa on kyse?

TEKin valtuustovaaleissa valitaan jäsen­äänestyksellä 70 valtuutettua, jotka edustavat 72 000 tekkiläistä. Valtuutetut linjaavat, miten tekkiläisten etuja ajetaan, minkälaisia jäsenpalveluja heille tarjotaan ja miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Käytännön tasolla he päättävät esimerkiksi jäsenmaksusta ja hallituksen kokoonpanosta. Näissä vaaleissa valitaan valtuusto toimikaudelle 2020-2023. 66 valtuutettua valitaan Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiiristä ja 4 valtuutettua Tekniska Föreningen i Finland r.f.:n vaalipiiristä.

Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiiri

Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin 66 edustajaa valitaan neljältä vaalialueelta, joiden paikkaluku määräytyy jäsenmäärien suhteessa. Vaalialueet maakunnittain löydät vaalisivustolta.

Äänioikeutettuja ovat kaikki Tekniikan Akateemiset ry:n 1.1.2020 mennessä hyväksytyt täysjäsenet ja kunniajäsenet. Vaalialue määräytyy sen mukaan, missä jäsen on asunut 1.1.2020. Ulkomailla asuvilla on oikeus äänestää valitsemansa vaalialueen ehdokasta.

Tekniska Föreningen i Finland, TFiFs valkrets

TEKs fullmäktige består av 70 personer, av vilka 66 väljs från Teknikens Akademiker r.f.:s valkrets och 4 från TFiFs valkrets. 

Röstberättigade är alla TFiF/TEK-medlemmar som före den 1.1.2020 har antagits som medlemmar. Medlemmar i TFiF/TEKs valkrets får rösta på kandidater uppställda inom denna.

Äänestäminen 

Voit äänestää joko sähköisesti tai postitse. Kannustamme kaikkia jäseniämme äänestämään sähköisesti ja lahjoitamme jokaista sähköistä ääntä kohden 3 euroa ympäristön hyväksi. Sähköisenä äänestäjänä pääset myös valitsemaan lahjoituskohdetta, lue lisää osoitteessa vaalit.tek.fi.

Röstning

Du kan rösta antingen digitalt eller per post. Vi uppmanar väljarna att rösta digitalt och skänker 3 euro till välgörande ändamål för varje digital röst. Då du röstar digitalt kan du även välja gåvomottagare, kolla alternativen på val.tek.fi.

Mera information om röstningen hittar du på val.tek.fi. 11.3 öppnas det också en val- maskin på sidorna, som hjälper dig att hitta den bästa kandidaten för dig.

Lahjoituskohteet:

Luonto-Liitto: lasten ja nuorten luontoharrastamisen ja ympäristökasvatuksen tukeminen

Luonnonperintösäätiö: lahjoitus ikimetsän suojelemiseksi

Baltic Sea Action Group: Itämerityön tukeminen

WWF: saimaannorpan suojelu

Gold Standard: Gold Standard -sertifioidut puhtaamman energiatuotannon hankkeet kehitysmaissa

CO2-esto: päästöoikeuksien mitätöinti

Suomen Luonnonsuojeluliitto: lahjoitus SLL:n vaikutustyöhön ilmaston puolesta.

Lisätietoja äänestämisestä löydät TEKin vaalisivuilta vaalit.tek.fi. Sivuille avataan 11.3. myös vaalikone, jota voit käyttää apuna oman ehdokkaasi valitsemisessa. 

Vaalien äänestysaika on 17.-30.3.2020

Jaa artikkeli