TEKin vaalit 2020 | Vaaliliittojen ohjelmat

Kenelle annat äänesi?

Tutustu TEKin valtuustovaalissa mukana olevien vaaliliittojen ja niiden muodostamien vaalirenkaiden ohjelmien tiivistelmiin. Lisätietoa vaaliliitoista ja -renkaista löydät osoitteesta www.tek.fi/vaalit.

Vaaliliitto =  yksittäinen ryhmä, joka tavoittelee paikkoja TEKin valtuustossa

Vaalirengas = vaaliliittojen yhteenliittymä

Edun­valvonta­rengas

Edunvalvonta ja jäsenpalveluiden kehit­täminen ovat renkaan painopisteet. Ajamme jäsenten asiaa työpaikoilla, työehto­sopimuksissa ja yhteiskunnassa.

Jäsenen asema vahvistuu

× kunnon työtä kunnon palkalla

× hyvinvointia työajan hallinnalla

× tukea muutostilanteissa

× osaaminen kehittyy

TEK uudistaa ja vaikuttaa

× hyvä työelämä

× koulutuksen laatu

× tulevaisuuden teknologia

× kestävä elinympäristö

Renkaaseen kuuluvat: iTyö, Keskusta, Kokoomus ja SDP.

iTyö on jäsenten ääni

TEK on olemassa jäseniään varten, sillä te jäsenet olette TEK. iTyön tavoitteena on, että TEK palvelee jäseniään asiantuntevasti ja hyvällä asenteella.

iTyö on etujen valvontaa TEKin päätehtävä on jäsentensä työsuhteen ehtojen parantaminen.

iTyöllä parempi tulevaisuus tekniikan ammattilaisille Tekniikan osaamisella turvataan Suomen tulevaisuus. TEKin tulee tukea myös uusia työn muotoja.

iTyö on puoluepoliittisesti riippumaton Ääni iTyölle on ääni parempaan työelämään.

www.tek.fi/ityö

Meidän TEK on

× vahva edunvalvoja

× työelämän aktiivinen uudistaja

× koulutuksen ja osaamisen kehittäjä

× perhe- ja työelämän yhteensovittaja

× tukenasi muutoksissa.

Meidän TEK toimii

× tarjoten tehokkaat välineet urapolkuusi

× luoden edellytyksiä elämänlaatuun panostamiseen

× avaten uria koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyölle

× vaikuttaen yhteiskunnallisiin päätöksiin

× julistaen tekniikan keskeistä roolia kestävän tulevaisuuden luomisessa.

Toiminnassa ja vaikuttavuudessa TEK on sinun kumppanisi.

www.tek.fi/keskusta

Uudistamme TEKiä

× Lisäarvoa ja yhteisöllisyyttä jokaiselle jäsenelle

× Keskeiseen asemaan tekniikan alan vaikuttajana.

Tavoitteeksi elintasomme nousu

× Vientiin kohdistuva yritystoiminta

× Huipputasoinen teknillinen korkeakoulutus.

Työnteon tarjottava perusta hyvälle elämälle

× Työkulttuuriin reilu meininki ja kannustavuutta

× Uusia ratkaisumalleja työelämän, oppimisen ja vapaa-ajan kokonaisuuden mullistuksen hallintaan.

Kun Suomi menestyy, tekkiläiset menestyvät. Kun tekkiläiset menestyvät, Suomi menestyy.

www.tek.fi/kokoomus

× Laajat työmarkkinasopimukset ovat kaikkien etu. Niillä voimme parantaa työsuhde- ja sopimusturvaa, työoloja ja osaamista, tasata tuloeroja sekä tukea taloudellista kehitystä. Ensisijaista on työllisyys.

× Tekkiläisten menestymisen ja työmarkkina-arvon takaa teknisen ja luonnontieteellisen korkeakoulutuksen sisältö ja laatu.

× SDP:n tavoite on tasavertaiset mahdollisuudet!

www.tek.fi/sdp

Uudistuva TEK -rengas

Näitä vaaleja varten perustimme Uudistuva TEK -renkaan yhdistämään ryhmiä, joissa on ennakkoluuloton asenne kehittää TEKiä. Panemme muutokset liikkeelle ja puhallamme niihin vauhtia. Tavoitteemme on vaikuttava ammattijärjestö, joka palvelee meitä jäseniä aina vain paremmin.

Renkaaseen kuuluvat: TEKin Nuoret, Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki, Vihreät ja Vasemmisto.

Unelmamme on yksilöllinen ja yhteisöllinen TEK:

× TEK tuntee elämäntilanteesi ja tarjoaa sinulle oikeat palvelut oikeaan aikaan. TEKin avulla rakennat itsellesi kukoistavan työelämän!

× Me TEKin jäsenet olemme alamme kovimmat osaajat. Kun TEK tuo meidät yhteen, voimme oppia toisiltamme ja yhdessä parantaa maailmaa.

Näiden saavuttamiseksi haluamme TEKin ottavan jäsendatan paremmin käyttöön sekä investoivan palvelumuotoiluun ja digikehitykseen.

Tutustu lisää meihin ja visioihimme: www.tekinnuoret.fi

www.tek.fi/tekin-nuoret

Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki

× Yhteisö, Yrittäjyys, Ympäristö, Hyvinvointi; siinä eräitä keskeisiä valtuustoryhmämme toimintaa ohjaavista kokonaisuuksista. Tavoitteenamme on, että TEK on entistä vahvempi mm. yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, teknologiayrittäjyyden edistämisessä ja koulutuspolitiikassa. Jäsenille, teekkarista senioriin, tukea, palveluja ja verkosto, jossa pystyy vaikuttamaan ja saamaan lisäarvoa.

× Läpinäkyvyys, ketteryys, rohkeus, tekemisen meininki, looginen ajattelu sekä teekkarihuumori näkyvät.

Vote smart!

www.tek.fi/yhtenainen-tek-ja-teekkarihenki

Ihmisläheisen teknologian ja kestävän työelämän puolesta:

× Tekniikan osaajien ja vihreän teknologian avulla voimme torjua ilmastonmuutosta ja luoda uutta kestävämpää työtä

× Tarvitsemme panostuksia hyvinvointiin ja jatkuvaan oppimiseen, jotta asiantuntijamme voivat paremmin ja pystyvät luomaan uutta

× Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa työn tuottavuuden lisäämisen ja työajan lyhentämisen

× Työelämä on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Perhevapaauudistus on saatava maaliin tällä hallituskaudella.

www.tek.fi/vihreat

Tavoitteenamme on TEK, joka edistää tasa-arvoista, joustavaa työelämää ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Haluamme tehdä TEKin toiminnasta lähestyttävämpää ja läpinäkyvämpää. 

× Kehitetään TEKin organisaatiota: rakenteista ja vaikutuskanavista ymmärrettäviä

× Toteutetaan tasa-arvoinen perhevapaauudistus ja mahdollistetaan perhevapaiden tasaisempi jako

× Parannetaan työelämän laatua työajan lyhentämiskokeiluilla

× Vahvistetaan työpaikkojen demokratiaa tuottamalla työkaluja luottamusmiestyöhön.

www.tek.fi/vasemmisto

TFiFs valkrets

TFiFarna

Svenska språket inom TEK Det svenska språket bör beaktas inom TEKs bevakningsområden och svenskspråkig teknisk utbildning främjas.

Företagsamhet lyfter Finland Allt fler innovationer skapas i små och medelstora företag.

Välmående - en resurs för individer och arbetsgivare TEK bör vidareutveckla sin roll som tankeledare för välmående i arbetslivet.

Förändring i hur vi arbetar I och med ökande takt av ändring i omgivande världen, har vi även nya möjligheter för personlig tillväxt.

www.tek.fi/tfifarna

vaalit.tek.fi

11.3.2020
Vaalikone avataan

17.–30.3.2020
Äänestysaika

#TEKvaalit

Seuraa vaaleja somessa

Jaa artikkeli