AJASSA

Fujitsu irtisanoi myös ikääntyneitä

Työelämä. TEK-lehden numeron 5/20 juttu ”Ei ikä vaan ura” käsitteli työurajohtamista. Fujitsu Finland oli esimerkkinä yrityksestä, jossa on käytössä erilaisia työurajohtamisen käytäntöjä eri-ikäisille ja eri uravaiheissa oleville työntekijöille.

Samaan aikaan jutunteon kanssa Fujitsu Finlandilla oli yt-neuvottelut käynnissä. Neuvottelut olivat alkaneet 30.9. Lehden ilmestymisviikolla 17.11. neuvottelut päättyivät 56 työntekijän irtisanomiseen. TEK-lehden saamien tietojen mukaan irtisanottujen joukossa oli vanhempia työntekijöitä, jotka kokivat tulleensa irtisanotuiksi ikänsä vuoksi.

Fujitsu Finlandin Senior HR Manager Tuula Selosen mukaan työntekijöiden ikä ei vaikuttanut irtisanomiseen. Yt-neuvotteluissa irtisanottavien joukossa oli eri-ikäisiä henkilöitä. Fujitsun työntekijöiden korkean keski-iän vuoksi vanhemmassakin ikäluokassa oli lähtijöitä. Irtisanomisten määrää vähensivät muut säästötoimet eli neuvottelujen osana solmittu paikallinen sopimus. Lisäksi osalle irtisanotuista on löydetty uusi tehtävä yrityksen sisältä. ×

Matleena Kantola

NAU! tukee naisten asemaa tekniikan alalla

Kuva Getty Images

Tasa-arvo. Naiset tasa-arvoisesti uralle eli NAU! -hanke kokoaa verkkosivuilleen tutkimustietoa sukupuolten tasa-arvosta tekniikan alalla ja ratkaisuja yhdenvertaisemman kulttuurin rakentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea tekniikan alan naisten yhdenvertaista siirtymistä korkeakoulusta työelämään ja edistää tasa-arvoista uralla etenemistä.

– Oppilaitokset, yritykset ja järjestöt ovat tehneet hyvää työtä, jotta naiset hakisivat yhä enemmän opiskelemaan tekniikan alalle. Tässä hankkeessa huolehditaan, että naiset myös pysyvät alalla niin, että heillä on samat edellytykset toimia työelämässä kuin miehilläkin, hankkeen projektitutkija Sanna Putila TEKistä sanoo.

Sivusto on suunnattu tekniikan alan asiantuntijoille, esihenkilöille, HR:lle, henkilöstöedustajille ja korkeakoulujen opetushenkilökunnalle, jotka haluavat kehittää yhdenvertaisempaa työelämää ja koulutusta.

Tutkimusten lisäksi hankkeessa kehitetään konkreettisia toimintamalleja siihen, miten naisia voidaan tukea uravalinnoissa ja uralla etenemisessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi korkeakoulujen tasa-arvosuunnitelmien arviointia, tekniikan alan tasa-arvotilanteen nykytilanteen selvittämistä alumnihaastatteluilla sekä opetusta ja ohjausta, jossa tiedostetaan sukupuoliin liittyviä ennakkoluuloja ja pyritään luopumaan niistä.

NAU! on kahdeksan tekniikan alan korkeakoulun ja TEKin yhteishanke, jonka rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. ×

Matleena Kantola

Lue lisää: tasaarvoisestiuralle.fi Twitter: @tasaarvoisesti LinkedIn: Tasa-arvoisesti uralle

Tietokonepeli parantaa masennusta ja aivosairauksia

Kuva Getty Images

Tutkimus. Aalto-yliopiston tutkimusryhmä kehittää tietokonepeliä masennuksen hoitoon. Kliinisen tutkimuksen mukaan terapeuttisen toimintavideopelin pelaaminen voi helpottaa masennuspotilaiden oireita ja parantaa heidän kognitiivista toimintakykyään muun hoidon ohella.

Pelikehitys sai alkunsa toiminnallisen heikkonäköisyyden tutkimuksesta. Tutkijat havaitsivat, että potilaiden näön tarkkuus parani tietokoneella toteutetulla harjoitusjärjestelmällä. Pelillä pystytään siis masennuksen lisäksi parantamaan myös aivosairauksia, joiden luultiin olevan pysyviä ja parantumattomia. ×

Matleena Kantola

Nokela: Elpymispaketilla lisää kestävää teknologiaa

Kuva Helena Hagberg

Yhteiskunta. Suomen osuus EU:n elpymispaketista pienenee ennakoidusta, koska Suomen talous ei ole kärsinyt koronasta aiemman arvion mukaisella tavalla. Euromäärä selviää kesällä 2022. TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela suuntaisi rahat kestävän teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen.

– Nyt on mahdollisuus kehittää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Akkuteollisuuden jalostusasteen nostaminen, panostaminen vetyteknologiaan sekä vauhdin lisääminen tekoälytutkimukseen ovat aloja, joihin tarvitaan lisäeuroja. Myös itseohjautuvan joukkoliikenteen kehittämiseen Suomen kannattaa panostaa. ×

Sara Salomaa

9,3%


Investointi-into hiipuu hiipumistaan

Investoinnit. Tilastokeskuksen mukaan yritysten tekemät investoinnit laskivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 9,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Investoinnit kasvoivat vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, mutta ovat laskeneet kaikilla sen jälkeisillä vuosineljänneksillä. ×

Henrik Muukkonen

Jaa artikkeli