AJASSA

Ei riitä, että koulutus perustuu ainoastaan tekniseen sisältöön.

Jyväskylä aloittaa
DI-­koulutuksen syksyllä

– Ihmisten parissa työskentelevät tarvitsevat yhä enemmän erilaisten tietojärjestelmien ymmärrystä ja tietotekniikan ammattilaisten tulee ymmärtää järjestelmien käyttäjiä. Tähän väliin tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja ja koulutusta, sanoo IT-tiedekunnan varadekaani Lauri Kettunen.

Teksti Matleena Kantola
Kuva
Anssi Kumpula

Kevään yhteishaussa voi hakea ensimmäistä kertaa opiskelemaan Jyväskylään diplomi-insinööriksi.

Jyväskylän yliopisto alkaa kouluttaa tieto- ja ohjelmistotekniikan diplomi-insinöörejä tänä syksynä. Jyväskylän yliopisto on tunnettu erityisesti liikunta- ja kasvatustieteen tiedekunnistaan.

Tietotekniikan opiskelijat voivat lukea täydentävinä opintoina esimerkiksi liikuntatieteitä, humanistisia tieteitä tai kauppakorkean opintoja.

– Pohdimme, miten yliopistomme vahvuuksista rakennetaan ajankohtainen koulutusohjelma, jolle on tarvetta yhteiskunnassa. Kaikki yhteiskunnan alat hyödyntävät tietotekniikkaa, yliopiston IT-tiedekunnan varadekaani Lauri Kettunen sanoo.

– Ei riitä, että koulutus perustuu ainoastaan tekniseen sisältöön. Tarvitaan myös ymmärrystä ihmistieteistä ja siitä, mihin tarpeisiin IT-järjestelmiä halutaan rakentaa.

Yliopisto toivoo poikkitieteellisyyden vauhdittavan myös naisten hakeutumista uuteen koulutusohjelmaan.

Keski-Suomen sidostahot puolestaan toivovat uuden koulutuksen tuovan monipuolista liiketoimintaa, osaamista ja työpaikkoja alueelle. Kettusen mukaan vain 34 prosenttia Jyväskylän yliopiston opiskelijoista jää Keski-Suomeen valmistumisensa jälkeen.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan koulutukseen otetaan ensimmäisenä lukuvuotena 50 opiskelijaa. Uuteen koulutukseen haetaan samalla valintakokeella kuin muihinkin teknisiin yliopistoihin.

– Teemme valtakunnallista yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa ja kuulumme samaan verkostoon, kuten FITechiin ja diplomi-insinöörikoulutuksen DIA-yhteisvalintaan. Kansainvälisyys on sisäänrakennettuna uuteen koulutukseen. Meillä on kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkimustoiminta on lähtökohtaisesti kansainvälistä, Kettunen sanoo.

Jyväskylän yliopiston opetus on järjestetty poikkeusaikana etänä joitain pienryhmiä ja laboratorioita lukuun ottamatta. Mikäli koronarajoitukset jatkuvat ensi syksynä, etäopetusta jatketaan myös uuden koulutuksen osalta. Pääsykoejärjestelyt ovat vielä auki. Yhteishaku on käynnissä 17.–31.3. ×

Lue lisää: www.dia.fi ja lehti.tek.fi/koulutus/jyvaskyla-sai-di-koulutuksen-pelkka-lupa-ei-riita

Kunnallisvaaliehdokas, mainosta TEK-lehdessä

Kuva Kimmo Rampanen

Järjestö. Tarjoamme kaikille TEKin jäsenille mahdollisuuden mainostaa TEK-lehdessä neljäsosasivun kokoisella mainoksella kunnallisvaaliehdokkaita.

Seuraava lehti ilmestyy juuri kuntavaalien ennakkoäänestyksen alkamispäivänä 7.4.2021. Ilmoituksen viimeinen varauspäivä on 5.3. ja materiaalin toimituspäivä 15.3.

TEK-lehden ilmoituksen perushinta on 1 920 euroa, mutta TEKin jäsenille annamme 15 prosentin alennuksen eli hinta on 1 632 euroa. Ilmoituksen koko on 91 × 116 millimetriä. Materiaalin tulee olla pdf-muodossa ja resoluution 300 dpi.

Varaukset, toimitukset ja tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen tek-lehti@tek.fi. ×

Henrik Muukkonen

Työttömyysturva palaa ennalleen

Kuva Getty Images

Työttömyys. Koronan takia työttömyysturvaan tehdyt määräaikaiset muutokset päättyvät vaiheittain.

Pandemian jyllätessä työttömäksi jäänyt sai ansiopäivärahaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästään. Tammikuun alussa palattiin siihen, että työttömäksi jäävän täytyy odottaa viiden päivän omavastuuaika. Myös ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkoi kulua vuoden alusta normaalisti. Lisäksi ansiopäivärahan työssäoloehto ja jäsenyysehto palautuivat 1.1. ennalleen.

Osa väliaikaisista muutoksista on vielä voimassa. Maaliskuun loppuun jatkuvat joustot ansiopäivärahan suojaosaan ja liikkuvuusavustukseen, eli paljonko työtön saa tienata ja saako hän matka-avustusta työllistyessään kauas kotoaan.

Samoin 31.3. asti yrittäjällä on oikeus Kelan työmarkkinatukeen, mikäli yritystoiminnan tulo on koronan takia laskenut. Lomautettu saa opiskella vuoden loppuun menettämättä työttömyysturvaansa. Jos kuitenkin aloitat uudet opinnot lomautettuna ollessasi, ilmoita opinnoista ennen niiden aloittamista TE-toimistolle. ×

Katariina Rönnqvist

Lue lisää: kokokassa.fi

Opiskelijamäärän kehitys 2010 – 2020


Oikaisu

Järjestö. TEK-lehdessä 5/2020 oli tällä paikalla väärä taulukko jutussa "TEKissä ennätysmäärä opiskelijajäseniä". Ohessa oikea, joka kuvaa liittyneiden opiskelijajäsenien määrää. ×

Henrik Muukkonen

Takavuosina sorruin aseman vallalla johtamiseen, kärsimättömyyteen ja määräilemiseen. - - Olen oppinut virheistäni ja kehittynyt asiassa asteittain.

Ilkka Hämälä

DI, Metsä Groupin pääjohtaja ja Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja Keski­suomalaisessa 22.1.2021

Kuva Marica Rosengard

Jaa artikkeli