TYÖELÄMÄ

Kari Kakkonen ja hänen poikansa Nooa esiteltiin Isähaasteesta kertoneessa artikkelissa TEK-lehden numerossa 4/18.

Näillä keinoilla lisäät
perheystävällisyyttä
työpaikalla

Onnittele työntekijää perheenlisäyksestä. Kysy myös isältä, milloin hän jää vapaalle – älä jääkö hän vapaalle. Kulttuuri on sitä, mitä juhlitaan: läksiäiset, syntymäpäivät, paluujuhlat. Esimerkillä johtamisessa on voimaa. Julkaiskaa blogikirjoituksia työnteosta eri elämäntilanteissa.

Muun muassa nämä hyvät käytännöt työpaikoilta nousivat esiin, kun Isähaaste-kampanja kehitti suomalaista työelämää isä- ja perheystävälliseksi.

– Kiinnostusta ja halua muutokseen on, mutta hyvin paljon on muutettavaa ihan asenteista lähtien. Esimerkiksi siinä, millaisilla sanoilla miesten perhevapaista tai muusta tasa-arvoisesta osallistumisesta perhe-elämään puhutaan, kiteyttää Isähaasteen projektipäällikkö Laura Rönnholm Fambitionilta.

TEK aloitti viime kesänä Isähaaste-kampanjan yhdessä Siili Solutionsin, Knowitin ja Fambitionin kanssa, ja Isähaaste päättyi tammikuun lopussa. Yhteensä mukana oli 14 työnantajaa, ja muutosta työstettiin työpaikoilta käsin – eli siellä, missä muutos todellisuudessa tapahtuu.

Tuo esimerkit esiin

– Lähdimme liikkeelle sisäisestä viestinnästä: Kuinka hyvin työpaikan käytännöistä viestitään työntekijöille? Miten hyvin he tietävät mahdollisuuksista ja oikeuksista? Onko esimerkeistä, kuten pidempiä isyysvapaita pitäneistä ja hoitovapaalla olleista miehistä, kerrottu? Rönnholm havainnollistaa.

Aina kyse ei ole suurista ponnistuksista.

– Tunnistimme Isähaasteeseen osallistujien kanssa kehityskeskustelut sellaiseksi foorumiksi, johon on kohtuullisen helppo lisätä kysymyksiä työn ja muun elämän tasapainosta puhumista varten. Näin asia saadaan vietyä käytäntöön isoissakin organisaatioissa, Rönnholm kertoo.

Esiin nousseet 111 hyvää käytäntöä on nyt kerätty yksiin kansiin.

– Lista ei ole ”kaikkea kaikille”, vaan ”jokaisella jotain”. Listassa on monen tasoisia vinkkejä, joista voi valita omaan työyhteisöön parhaiten sopivat, Rönnholm summaa. 

Kun perhe- vastuu jakautuu tasaisemmin vanhempien kesken, paranee naisten asema työmarkkinoilla.

Yhtälö, jossa kaikki voittavat

Työn ja muun elämän tasapaino sekä hyvinvointi ovat tämän hetken työelämän megatrendejä. Tämä on näkynyt myös TEKin tutkimuksissa. Rönnholmin mukaan työpaikkojen kulttuureissa ja käytännöissä on suuria eroja.

– Esimerkiksi it-alalla työn ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan todella paljon, kun taas toisilla ei ole tarjolla mitään, mikä menee yli lain tai työehtosopimusten vähimmäisvaatimusten.

Tasa-arvoasioista vastaava asiamies Sirkku Pohja TEKistä korostaa, että parhaat käytännöt saadaan luotua, kun asioista sovitaan yhdessä työpaikoilla. Hän kannustaa työntekijöitä tekemään rohkeasti aloitteita hyvistä käytännöistä.

– Henkilöstöedustajat ja työnantajan edustajat sitten neuvottelevat aloitteista yhteistoimintaelimessä, jolloin saadaan luotua työyhteisöön parhaiten sopivia tapoja. Yhdessä tekeminen lisää myös keskinäistä luottamusta ja arvostusta toisten työtä kohtaan.

Pohja uskoo, että työn ja muun elämän jouhevasta yhteensovittamisesta hyötyvät kaikki.

– Ensinnäkin se on valtti, kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta ja puhutaan heidän sitouttamisestaan. Ja kun perhevastuu jakautuu tasaisemmin isien ja äitien kesken, paranee naisten asema työmarkkinoilla.

Perhevapaajärjestelmä joustavammaksi

Asenteiden ja käytäntöjen lisäksi myös perhevapaajärjestelmä kaipaa rukkaamista entistä joustavammaksi. TEKin mielestä perhevapaauudistus tulisi toteuttaa seuraavalla hallituskaudella.

– Uudistuksen toteuttaminen vaatii kaikilta osapuolilta neuvotteluhalua. Kun järjestelmä vastaa työelämän nykyhaasteisiin paremmin, se mahdollistaa vanhempien tasavertaisen urakehityksen ja mahdollisuuden rakentaa itselle parhaiten sopiva perhe-elämä.

TEKin tuoreen tutkimuksen mukaan kaikista vastaajista neljä viidestä oli sitä mieltä, että perhevapaita pitäisi voida käyttää myös lasten ollessa yli 3-vuotiaita. Naisista 70 prosenttia ja miehistä 55 prosenttia jakaisi perhevapaat tasaisemmin vanhempien kesken. Kyselyyn vastasi 5 855 alle 50-vuotiasta tekniikan alan asiantuntijaa ja esimiestä.

– Kun joustavia mahdollisuuksia lisätään, on näyttöä siitä, että tämä myös lisää perheiden valintoja siihen suuntaan. Tällöin ei tarvitsisi valita uran ja perheen väliltä, vaan voisi saada molemmat, Pohja sanoo. ×

Osana Isähaaste-kampanjaa TEK järjesti syyskuussa esimiehille, HR-ammattilaisille ja henkilöstöedustajille työpajan, jossa annettiin vinkkejä perheystävällisyyden lisäämiseen työelämässä.

Kuva: Aku Karjalainen

Osana Isähaaste-kampanjaa TEK järjesti syyskuussa esimiehille, HR-ammattilaisille ja henkilöstöedustajille työpajan, jossa annettiin vinkkejä perheystävällisyyden lisäämiseen työelämässä.

Kari Kakkonen ja hänen poikansa Nooa esiteltiin Isähaasteesta kertoneessa artikkelissa TEK-lehden numerossa 4/18.

Laura Rönnholm

Isähaasteen projektipäällikkö

Fambition

Kuva: Sami Heiskanen

Sirkku Pohja

asiamies

TEK

Vinkkejä työpaikoille

× Onnittele työntekijää, joka kertoo perheenlisäyksestä.

× Perhevapaalahja vanhemmalle. Kulttuuri on sitä, mitä juhlitaan.

× Palkallista isyysvapaata enemmän kuin työehtosopimus ja laki velvoittavat.

× Suunnitelkaa töiden jako reilusti lyhyenkin perhevapaan ajaksi.

× Halutessa mentori perhevapaalla oleville tai sieltä palaaville.

× Työterveyshuolto voimassa perhevapaan ajan.

× Halutessa kutsu koulutuksiin perhevapaan aikana.

× Sairaan lapsen hoitopalvelu perheellisille työntekijöille.

× Palkallisia vapaita päiväkodin tai ekaluokan aloittavan lapsen vanhemmalle.

× Tuokaa erityisesti senior-osaajien, esihenkilöiden ja johdon esimerkit esille.

× Tyytyväisyyskysely myös työntekijöiden perheenjäsenille.

× Tue joustoilla kaikkia: kysy mitä kukin tarvitsee!

× Mahdollista työnteko joustavasti ja monipuolisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti.

× Palaverit ja koulutukset pidetään sovitulla ydintyöajalla, esimerkiksi kello 9–15.

Lähde: 111 vinkkiä työpaikoille – näin tuet työn ja muun elämän tasapainoa, Fambition Consulting Oy. Tilaa julkaisu maksutta sähköpostiisi: www.fambition.fi/111-vinkkia

Mikä Isähaaste?

× TEK aloitti Isähaasteen yhdessä Siili Solutionsin, Knowitin ja Fambitionin kanssa. Isähaaste alkoi kesällä 2018 ja päättyi tammikuussa 2019.

× Isähaaste kannusti työnantajia kehittämään kulttuuriaan ja käytäntöjään isä- ja perheystävällisiksi.

× Haasteeseen vastasivat: Cloubi, DNA, Etteplan MORE, FläktGroup, Frantic, Gofore, Mipro, Nord Pool Finland, PwC, Teknologiateollisuus ja VALA Group.

× Työnantajat saivat asiantuntija-apua omaan kehittämistyöhönsä.

× Isähaaste keräsi runsaasti mediahuomiota. Siitä uutisoitiin muun muassa Ylen aamu-tv:ssä, Ylen Puheen Aamussa, Ilta-Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Talouselämässä ja Hufvudstadsbladetissa.

Jaa artikkeli