TYÖELÄMÄ

Tunnista osaamisesi

ja kerro siitä

Oman osaamisen tunnistaminen ja pukeminen sanoiksi voi olla yllättävän hankalaa. TEKin uravalmentaja Maisa Holmin mukaan se johtuu siitä, että osaaminen on käsitteenä hyvin laaja ja abstrakti asia. Yhtä oikeaa vastausta ei ole.

Kannattaa kuitenkin tarttua haasteeseen!

– Mitä paremmin tunnet osaamisesi eri vivahteet, sitä varmemmin pystyt tarttumaan juuri sinua innostaviin uramahdollisuuksiin, Holm summaa.

Kun haet töitä, potentiaalinen työnantaja haluaa kuulla, mitä sellaista osaat, josta hänen kannattaa sinulle maksaa. Mikä tieto tai taito erottaa sinut muista? Jos olet yrittäjä, osaaminen on kauppatavarasi. Palkkaneuvottelussa on valttia, jos osaat kuvailla työsi kannalta oleellista osaamistasi.

– Osaaminen on tuoteselosteesi. Kun tapaat uuden kollegan tai kontaktin, on hyvä pystyä kertomaan mitä teet ja missä voit olla avuksi.

Jos olet vaihtamassa kokonaan alaa, osaamisesi toimii peilinä: mitä uutta osaamista tarvitset, jotta siirtymä onnistuu? Sama tilanne tulee vastaan, vaikka vaihtaisit vain tehtävää organisaation sisällä.

Pitkään samoja töitä tehnyt alkaa Holmin mukaan nähdä omat tietonsa ja taitonsa helposti itsestäänselvyyksinä. Tästä syystä onkin tärkeää pysähtyä aika ajoin oman osaamisensa ääreen ja huomata sen erityisyys.

– Kun tuntee osaamispalettinsa, myös oma ammatillinen itsetunto vahvistuu.

mieti osaamista ratkaisukeskeisesti ja positiivisen kautta. älä listaa sitä, mitä et osaa, vaan mieti, missä haluat kehittyä ja mitä oppia lisää.

Kolmenlaista osaamista

Relevanttia osaamista voi kertyä opintojen ja työn lisäksi vapaa-ajalla. Harrastuksista ja yhdistystoiminnasta kertyy spesifiä osaamista, ystäviltä ja perhearjen pyörittämisestä yleishyödyllisiä taitoja.

– Ystäviltä voi esimerkiksi oppia vuorovaikutustaitoja, kykyä kuunnella ja olla myötätuntoinen, Holm listaa.

Kasvatustieteen tohtori Outi Hägg jaottelee osaamisen kolmeen laariin. Ammatillinen osaaminen on substanssiosaamista, joka kertyy opinnoista ja työtä tekemällä. Yleiset työelämätaidot, kuten vuorovaikutustaidot, analyyttisyys ja ongelmanratkaisutaidot, harjaantuvat töissä ja vapaa-ajalla. Niitä voi hyödyntää oman työn lisäksi hyvin laajasti. Meta-tason osaaminen on itsensä johtamista ja taitoja, jotka auttavat pääsemään tavoitteeseen. Tällaista osaamista on esimerkiksi oman toiminnan suunnittelu ja arviointi sekä ajanhallinta.

Jaottelu auttaa Holmin mielestä osaamisen tunnistamisessa. On kuitenkin hyvä huomata, että yksilöstä riippuen painotus kolmen osaamisalueen välillä vaihtelee – kahta tismalleen samanlaista osaajaa ei ole.

– Uravalmentajana olen huomannut, että jos asiantuntijalla korostuu meta-tason osaaminen tai työelämätaidot – eli jos he ovat generalisteja – heidän on erityisen vaikea tunnistaa osaamistaan, Holm kertoo.

Haiseeko täällä omakehu?

Suomessa kasvaneet ovat oppineet, että nöyryys on valttia. Tätä kulttuuritaustaa vasten omasta osaamisesta puhuminen voikin tuntua vieraalta. Jos omilla tiedoilla ja taidoilla briljeeraaminen ei tunnu luontevalta, kannattaa Holmin mukaan puhua konkreettisten esimerkkien kautta.

– Tässä ei ole kyse omakehusta, vaan tosiasioista, hän huomauttaa.

Ja toki omasta osaamisesta saa iloita!

– Omaa osaamista voi ajatella muovailuvahana. Voit muokata sitä sellaiseksi kuin haluat. Kun teet itsellesi selväksi mitä osaat, on myös helpompaa miettiä mitä haluaisit vielä oppia.

Se, että on jossakin hyvä, ei välttämättä tarkoita sitä, että siitä pitää.

Löydä motivaatio

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen vie pitkälle, mutta ei perille. Tärkeää onkin myös löytää juuri se osaaminen, joka innostaa. Holm kehottaa pitämään ajatukset kirkkaana, ettei kulje urapolkua vain siihen suuntaan, jossa saa muilta kiitosta.

– Se, että on jossakin hyvä, ei välttämättä tarkoita sitä, että siitä pitää, hän sanoo.

Tästä syystä omasta osaamisesta kannattaa vielä eritellä se, mikä motivoi.

– Kun tekee sitä mikä innostaa ja hyödyntää siihen liittyvää osaamista, sitoutuu työhönsä vahvemmin. Työhyvinvointikin paranee! ×

Tarvitsetko apua? Jos koet olevasi jumissa oman osaamisesi tunnistamisessa ja sanoittamisessa, voit olla yhteydessä TEKin uravalmentajiin. Opiskelijoiden kannattaa hyödyntää Työkirjan verkkosivuja: tektyokirja.fi/tyoelama Oman osaamisen tunnistaminen

Osaanko – vai huijaanko vain?

Huijarisyndroomasta kärsivä kokee, että hän pärjää varsinkin työelämässä ansiotta ja tuurilla. Todellisuudessa hän on pätevä, omasta mielestään hän on huijari ”ja pian muutkin sen tajuavat”.

Tämä ajatusvääristymä ja harha voi uravalmentaja Arja Parpalan mukaan iskeä kehen vaan, mutta usein se liittyy epävarmaan elämäntilanteeseen, kuten työttömyyteen, perhevapaalta paluuseen tai työuran aloittamiseen.

– Jos on taipuvainen arvioimaan itseään kriittisesti, voi altistua huijarisyndroomalle.

Oman osaamisen tunnistaminen auttaa Parpalan mukaan pitämään harhan etäällä.

– Kun osaa jotain oikein hyvin ja työ sujuu, omalle osaamiselleen saattaa kuitenkin sokeutua. Vaikka muiden mielestä olisimme tosi hyviä, alamme epäillä itseämme.

Parpalan mukaan varsinkin opiskelijoille ja asiantuntijoille tämä voi käydä helposti. He toimivat ympäristössä, jossa kaikki muutkin osaavat asiansa – tässä kuplassa erityisosaamisesta tulee yleistietoa.

– Myös median ja somen esittämät kiiltokuvat voivat vahvistaa huijarisyndroomaa. Jos ei koe olevansa ihanteiden kaltainen, saattaa tuntea riittämättömyyttä.

Jos saa itsensä kiinni ajatuksesta, ettei ole niin pätevä kuin muut ajattelee, pitää Parpalan mukaan pysähtyä ja ottaa ajatukseen etäisyyttä.

Huijarisyndrooman ongelma on, että se estää ”uhriaan” olemasta paras versio itsestään. Itsensä jatkuva epäileminen on stressaavaa ja voi johtaa ylisuorittamiseen ja työuupumukseen.

Voiko huijarisyndroomasta parantua?

Parpalan mukaan siitä voi luopua ja ottaa sen tilalle jotain hyödyllisempää. Omaa ajattelutapaansa voi muokata, mutta kipinän pitää syntyä itsestä – huijariksi itsensä kokeva ei usko muita, ei edes heidän kehujaan.×

Haluatko lukea aiheesta lisää? Etsi käsiisi psykoterapeutti Tiina Ekmanin kirja Huijarisyndrooma (Minerva, 2017).

Maisa Holm

uravalmentaja

TEK

Arja Parpala

uravalmentaja, yrittäjä

Suomen Ekonomit, Essentio Osk

Tunnista tietosi ja taitosi

× Missä onnistuit? Pysähdy miettimään, missä tilanteissa sinusta on tuntunut, että nyt meni hyvin. Mitä taitoja tai tietoa tarvitsit? Auttoiko joku tietty luonteenpiirteesi?

× Mistä sait kiitosta? Mieti, mistä asioista olet saanut työssäsi tai vapaa-ajalla positiivista palautetta. Työtodistukset ja LinkedIn-suosittelut ovat hyviä lähteitä.

× Mihin apuasi pyydetään? Ihmiset pyytävät apuasi niihin asioihin ja tilanteisiin, joissa he kokevat, että sinulla on annettavaa.

× Substanssi. Mitä tietoja ja taitoja tarvitset, että saat nykytyösi tai opintosi tehtyä?

× Arjen huiput. Saitko lapsen ajoissa päiväkotiin, järjestettyä koiralle hoitopaikan viikonlopuksi tai sovittua puolison kanssa kotitöistä? Mieti tilanne, jossa olet saanut arjen viikkorumban toimimaan ja haarukoi, mitä taitoja silloin käytit.

× Mikä innostaa? Mieti työtehtäviä, joihin tartut mielelläsi. Listaa harrastuksia, joihin haluaisit käyttää enemmän aikaa. Mitä tietoja ja taitoja näihin liittyy?

Vinkit jakoi TEKin uravalmentaja Maisa Holm.

Kerro maailmalle, mitä osaat

× Asetu kuulijan rooliin. Mieti, mitkä taitosi ja tietosi ovat kuulijan kannalta relevantteja. Esimerkiksi työhaastattelukysymykseen ”kerro itsestäsi” ei kannata vastata luettelemalla omaa työhistoriaa. Kerro sen sijaan hakemasi tehtävän kannalta oleellisesta osaamisestasi ja kokemuksestasi.

× Analysoi yleisösi. Kerrotko osaamisestasi ihmiselle, jolla on sama subs- tanssipohja? Jos et, vältä ammattislangia. Konkretisoi ja käytä esimerkkejä.

× Hyödynnä lukuja. LinkedInissä, CV:ssä ja työhakemuksessa omaa osaamista kannattaa tarkentaa luvuin. Jos olet esimerkiksi esimies, kerro montako alaista sinulla on.

× Käytä aktiivisia verbejä. Vältä taitojen luettelointia.

× Näytä, mitä osaat. Jos sanat eivät solju, voit konkretisoida osaamistasi työnäytteillä. Linkitä esimerkiksi portfoliosi LinkedIniin.

Vinkit jakoi TEKin uravalmentaja Maisa Holm.

Vinkit huijarisyndroomasta luopumiseen

Pidä Onnistumisten päiväkirjaa

Kirjoita muistiin joka aamu kolme aiempaa onnistumistasi ja joka ilta kolme kyseisen päivän onnistumista. Onnistumiset voivat olla pieniä tai isoja. Jatka kaksi viikkoa ja lopuksi käy saaliisi läpi. Usein muistiinpanoissa toistuu tietyt ominaisuudet, taidot tai kyvyt, joilla onnistut – vahvuutesi.

Määrittele uudelleen

Kun seuraavan kerran huomaat moittivasi itseäsi, pysähdy. Vaihda perspektiiviä. Jos koet olevasi ”vain tällainen huumoriveikko”, näe sen ansio – olet huumorin taitaja, joka saa muut vapautumaan. Jos sisäinen äänesi parjaa sinua pilkunviilaajaksi, korvaa sana: olet huolellinen. Muista vanha kouluviisaus: älä sano itsellesi, että olet tyhmä – sano, että toimit tyhmästi. Käyttäytymistä voi muuttaa helpommin kuin identiteettiä.

Vinkit jakoi uravalmentaja Arja Parpala.

Jaa artikkeli