AJASSA

Ketkä heistä voittavat
30 000 euroa?

Teksti Katariina Rönnqvist
Kuvitus Klaus Welp

Tutustu Suomalainen insinöörityö-palkinto 2020 -finalisteihin. TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF jakavat palkinnon kesäkuussa, jos korona suo.

OptiCalender Multinip on merkittävä keksintö, joka uudisti perinteisen monitelakalanteriteknologian yksinkertaisella mekaanisella ratkaisulla. Oivallus syntyi vuonna 1993 ja kestää aikaa. Valmet on valmistanut ja myynyt keksintöön perustuvia laitteita paperiteollisuudelle tähän mennessä jo arviolta miljardin euron arvosta.

Ehdokkaat:  TkT Juha Lipponen ja DI Pekka Koivukunnas

Sensible 4 GACHA on maailman ensimmäinen robottibussi, joka kulkee sateesta, lumesta tai sumusta huolimatta. Suomalaisinsinöörien tiimi rakensi autonomisen sähköbussin alusta alkaen. Bussin palkitun ulkoasun suunnitteli japanilainen design-yritys MUJI ja suunnittelija Naoto Fukasawa.

Ehdokas:  Sensible 4 Oy

CH-Bioforcen perustajat kehittivät menetelmän, jolla biomassasta voidaan erotella yhdessä prosessissa sen kaikki kolme ainesosaa. Nämä biopohjaiset, uusiutuvat raaka-aineet tarjoavat vihreän vaihtoehdon esimerkiksi öljypohjaisille materiaaleille. Menetelmä on kustannustehokas ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Ehdokkaat: FM Sebastian von Schoultz, TkT Lari Vähäsalo ja tekn.yo. Nicholas Lax

Sandvik RockPulse™ on ainutlaatuinen kallion poraus- ja mittausjärjestelmä. Se antaa välittömästi tietoa porausolosuhteista ja kaluston tilasta. RockPulse optimoi porauksen kustannustehokkuutta ja energiankulutusta sekä auttaa louhinnan turvallisuuden parantamisessa. Järjestelmän kehittänyt tiimi toi digitaalisen työkalun kaivoksille ja louhintatöihin.

Ehdokkaat: TkT Tuomo Pirinen, DI Noora Kalevo, DI Pasi Hämäläinen, DI Timo Setälä, DI Vesa Uitto ja DI Jarno Viitaniemi

Azipod®-ruoripotkurijärjestelmä on ympäristöteknologian huippuinnovaatio. Järjestelmä säästää merenkulkualuksen polttoainetta jopa 20 prosenttia verrattuna perinteisiin potkureihin. Azipod parantaa aluksen ohjailtavuutta ja sitä kautta turvallisuutta. Azipod on ABB:n lippulaivatuote ja miljardiluokan liiketoimintaa.

Ehdokkaat:  B.Sc. Jukka Varis, M.Sc. Antti Ruohonen, M.Sc. Juha Koskela, M.Sc. eMBA Antti Lehtelä, B.Sc. Marcus Högblom, M.Sc. Sakari Sorsimo ja B.Sc. Tommi Lempiäinen

Lue lisää: lehti.tek.fi/sitp2020-­finalistit

Opiskelijatoiminta siirtyi nettiin

Opiskelijat. Nopeasti muuttuneet olosuhteet tulivat kaikkien, myös meidän opiskelijoiden elämään nopeasti ja arvaamatta. Vaikka inhimillinen ja taloudellinen kriisi ovat yksiselitteisen kurjia asioita, on synkimmälläkin pilvellä hopeareunus. Uusien yhteydenpitotapojen ja tapahtumakonseptien kirjo on nimittäin voimauttavaa: on verkossa toimivia kiltahuoneita, Wapputapahtumia, afterworkeja, kahvihetkiä, tietovisoja, peli-iltoja ja niin edelleen.

Tämä nopeasti kehittynyt kokeilujen kirjo kertoo perustavasta tarpeestamme yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, mutta ennen kaikkea se kertoo kyvystämme sopeutua. Parhaassa tapauksessa epidemian loputtua olemme saattaneet oppia huomaamatta asioita sekä itsestämme että digitaalisista työkaluista.

Erään brändityöryhmän sanoin: ”Ihminen ratkaisee”. ×

Vesa Taskinen

Kuva Getty Images Kuvankäsittely Helena Hagberg

Lisätietoja: www.tek.fi/opiskelijajasenyys

Palkkanosturilla tarkistat tienaatko tarpeeksi

Palkka. Vain Tekniikan akateemiset TEKin jäsenille tarkoitettu Palkkanosturi kertoo, kuinka paljon tekkiläiset keskimäärin tienaavat erilaisissa työtehtävissä ja eri toimialoilla. 

Palkkanosturi piirtää palkkakäyrät muuttujavalintojesi perusteella. Taustamuuttujiksi on valittu eniten palkkaan vaikuttavat tekijät eli toimiasema, työtehtävä, toimiala, henkilöstömäärä, työssäkäyntialue, koulutusohjelma ja jatkotutkinto. Valitse kustakin kohdasta yksi arvo, paina Laske-painiketta ja saat selville, mikä on verrokkiesi säännöllisen työajan kuukausikeskiansio.

Palkkanosturi perustuu TEKin työmarkkinatutkimuksen tuloksista laskettuun palkkamalliin. ×

Henrik Muukkonen

Kuva Getty Images

Lisätietoa: oma.tek.fi/page/palkkanosturi

Johtajien hyvät aikeet toteutuvat joskus huonosti

Työelämä. Johtajien hyvät aikeet yrityskulttuurin rakentamisessa toteutuvat vielä huonosti arjessa, kertoo konsultointiyritys Accenturen tuoreen Getting to Equal 2020 -tutkimus. Vaikka 60 prosenttia suomalaisista johtajista sanoo kulttuurin olevan yrityksen kannattavuuden näkökulmasta tärkeä tekijä, vain noin viidesosa ilmoittaa sen olevan yrityksen kärkiasioiden joukossa.

Suomalaisille johtajille yrityskulttuuria tärkeämpää ovat tutkimuksen mukaan muun muassa taloudellinen menestys, laatu ja osaaminen. ×

Henrik Muukkonen

Ja missäpä nyt ei diplomi-insinööriä tarvittaisi. Pitää kuitenkin tarkastella kokonaisuutta kansallisesta näkökulmasta.

TEKin osaamispolitiikan asiantuntija Tapio Heiskari

Lue lisää: lehti.tek.fi/koulutus/tek-kyseenalaistaa-di-koulutuksen-laajentamisen-jyvaskylaan

Kuva Helena Hagberg

Kiire uuvuttaa, ei työsuhteen laatu

Työelämä. Työuupumukselle altistavat kiire ja aikapaine, ei niinkään työsuhteen määräaikaisuus tai vuokratyö, selviää Työterveyslaitoksen ja belgialaisen KU Leuvenin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Työsuhteen laatu ei siis ole ensisijaisesti työntekijän uupumista aiheuttava tekijä. Työuupumukseen vaikuttavat enemmän työn vaatimukset, työyhteisön sosiaalinen ilmapiiri ja esimiehen tuki kuin työsopimuksen määräaikaisuus, toistaiseksi voimassaolo tai vuokratyösuhde. ×

Henrik Muukkonen

Lue lisää: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6950124/

Jaa artikkeli