Ajassa

Yrittäjille tukea monesta paikasta

Yrittäjät. Business Finland ja alueelliset ELY-keskukset myöntävät suoria tukia yrityksille, jotka ovat vaikeuksissa koronaviruksen vuoksi. Esimerkiksi Business Finlandin avustusvaltuutta on lisätty 700 miljoonaa euroa käytettäväksi yrityksiä tukeviin toimiin ja se on avannut koronatilanteesta kärsiville pk- ja midcap-yrityksille kaksi uutta rahoituspalvelua. ELY-keskuksille on luvattu lisärahaa 300 miljoonaa euroa.

Yrittäjät saivat myös määräaikaisen oikeuden työmarkkinatukeen, jos yritystoiminta loppuu tai tulot ovat alle 1089,67 euroa kuukaudessa koronaviruksen vuoksi. Yksinyrittäjät voivat hakea lisäksi yrityksen sijaintikunnalta 2 000 euron tukea toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Jos tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, se ei vaikuta työttömyysturvaan.

– Yritykset ovat vakavassa paikassa ja on hienoa, että niille on saatavissa myös suoraa tukea. Nyt päätetty yksinyrittäjien 2 000 euron tuki ei tosin riitä pitkäksi aikaa edes vuokriin, toteaa TEKin yrittäjätoiminnasta vastaava Martti Kivioja.

Myös TEKin omat asiantuntijat ovat yrittäjäjäsentensä tukena.  ×

Henrik Muukkonen

Kuva Getty Images

Lue lisää:  www.tek.fi/yrittajyys

Tiedot perustuvat tilanteeseen, joka oli lehden mennessä painoon. Ajankohtaisen tilanteen voit tarkistaa Työ ja elinkeinoministeriön sivuilta www.tem.fi ja yrittäjille tarkoitetun SYT-kassan sivuilta www.syt.fi.

Ole vielä työpäivän jälkeenkin iskussa

Kirjat. Varianssin idea on tämä: kun kuormituksen ja palautumisen suhde on ihmisellä päivittäin kohdillaan, hänen suorituskykynsä nousee. Hän pysyy hyvässä vireessä koko päivän. Tasapaino on hyvinvoinnin avaintekijä. Jos ihminen pelkästään ponnistelee, hän uupuu. Jos ihminen keskittyy vain palautumiseen, hän tylsistyy ja lamaantuu. Varianssia on liikkuminen näiden ääripäiden välillä.

Varianssin ovat kirjoittaneet Petteri Kilpinen ja Antti Hagqvist. Kilpinen on Aava Virta -hyvinvointiyrityksen liiketoimintajohtaja ja päävalmentaja sekä intohimoinen juoksija. Hagqvist on yrittäjä, joka valmentaa sekä urheilijoita että johtajia. Hän on valmentanut muun muassa hiihtäjä Ristomatti Hakolaa ja Alexander Stubbia.

Kirjailijoiden urheilutausta näkyy kirjan vertauskuvissa ja asenteessa: priorisoi liikunta ja terveys, muuten et jaksa muuta. Kaksikon vinkit fysiologisen energian hankkimiseen ovat ammattimaisia ja konkreettisia. Kirjan suuri ansio on, ettei se kuitenkaan jaa pelkkiä treenivinkkejä. Ihminen ja hyvinvointi nähdään kokonaisuuksina. Kilpinen ja Hagqvist neuvovat, miten ajatuksista, tunteista, sosiaalisesta kanssakäymisestä ja henkisistä asioista saa energiaa.

Kirjan tyyli on ajoittain jaaritteleva. Tiivistämällä ilmaisua kirjan paras anti eli konkreettiset vinkit tulisivat paremmin esille. Kilpinen ja Hagqvist lipsahtavat välillä yleistyksiin esimerkiksi jakamalla ihmiset vain optimisteihin ja pessimisteihin.

Varianssi on hyvä keino tutustua kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Se neuvoo positiiviseen elämänmuutokseen pienin, mutta pysyvin askelin. ×

Katariina Rönnqvist

Kilpinen, Petteri ja Hagqvist, Antti: Varianssi – lataa itsesi täyteen energiaa (Fitra, 2019).

Perhevapaa nakertaa ylempien toimihenkilönaisten uraa

Työelämä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Marianne Keyriläinen on tehnyt mielenkiintoisia havaintoja Tieto & Trendit -julkaisussa. Erityisesti korkea-asteen suorittaneet sekä ylemmät toimihenkilönaiset olivat jättäneet useammin ottamatta vastaan vaativampaa työtä tai tehtävää hoivavastuiden vuoksi kuin vastaavassa asemassa olevat miehet. He myös kokivat perhevapaan vaikuttaneen kielteisemmin palkkaan ja uramahdollisuuksiin kuin muut naiset. Havainnot perustuvat Työ ja perheen yhteensovittaminen -tutkimuksen tuloksiin. ×

Henrik Muukkonen

Kuva Getty Images

Lue lisää:  www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/perhevapaan-vaikutus-naisten-urakehitykseen-kielteisempi-korkeakoulutetuilla/

Puolison työskentely voi pidentää työelämää

Työelämä. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan puolison työskentely, sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen aktiivisuus ennustavat työssä jatkamista eläkeiän jälkeen. Toisaalta vähäinen sosiaalisten suhteiden määrä ja vähäiseksi koettu sosiaalinen tuki lisäävät riskiä siirtyä ennen aikojaan pois työvoimasta työkyvyttömyyden vuoksi.

Tutkimuksen tulokset korostavatkin sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen aktiivisuuden merkitystä ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ja työssä jatkamisen kannalta. ×

Henrik Muukkonen

Kuva Getty Images

Lue lisää:  www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=116404#tiedote

72 %

25–34-vuotiaista nuorista miehistä 72 prosenttia on jatkuvassa kokoaikaisessa työ­suhteessa, kun vastaava osuus naisilla on 55 prosenttia. Naiset ovat miehiä useammin osa-aikatyössä ja määräaikaisissa työsuhteissa.

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Jaa artikkeli