UPEAA TYÖTÄ!

Helsingin Töölönlahtikin on osa sinivihreää verkostoa, jonka resilienssistä eli muutoskestävyydestä maisema- arkkitehti Vilja Larjosto pitää huolta yhtenä monista.

Sinivihreiden
verkostojen
suojelija

En ole oikeastaan harkinnut koskaan mitään muuta ammattia. Kun lukiossa esiteltiin erilaisia koulutuspaikkoja, tiesin heti, että maisema-arkkitehdin koulutusohjelma olisi juuri sopiva minulle. Maisema-arkkitehdin työssä voin yhdistää suunnittelun, taiteen ja luonnon omat prosessit minua kiinnostavalla tavalla. Opiskelin Teknillisessä korkeakoulussa maisema-arkkitehdiksi ja menin töihin viideksi vuodeksi Maisemasuunnittelu Hemgårdiin, jossa suunnittelin esimerkiksi Serlachius-museon puistoa Mäntässä sekä Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kunnostusta.

Halusin kuitenkin ulkomaille töihin. Etsin uutta paikkaa jostakin suunnittelutoimistosta, mutta törmäsinkin Saksan Hannoverissa toimivan Leibniz Universitätin työtarjoukseen. He hakivat urbaanin maisemasuunnittelun opettajaa ja sain paikan. Opetuskieli oli saksa, jota olin opiskellut jo koulussa. Päädyin myös väittelemään tohtoriksi Saksassa. En niinkään ollut kiinnostunut väitöskirjasta sinänsä vaan halusin tehdä tutkimuksen, joka kehittää innovatiivisia ratkaisuja globaalisti ajankohtaisiin haasteisiin. Väitöksen aiheena oli, kuinka maisemansuunnittelun keinoin voimme edistää kaupunkiympäristöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen. Tutkin Suomen Kulttuurirahaston rahoittamana, kuinka kaupungistuvilla saarilla pystytään ehkäisemään tulvia siten, että sekä luonnon elinympäristöt että rakentamisen tarpeet otetaan huomioon.

Sain väitöskirjan valmiiksi ja minusta tuli viime vuonna Doktoringenieur eli Dr.-Ing. Periaatteessa olen siis tekniikan tohtori. Palasin Suomeen viime syksynä ja työskentelen nyt rakennusalan suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisessa ekologisen maisemasuunnittelun tiimissä. Kehitän erityisosaamista vesistöihin liittyvissä projekteissa.

Suunnittelen esimerkiksi, kuinka Espoon umpeenkasvanutta Gräsanojaa kunnostetaan niin, että ojan tulvia voi hallita samalla kun vaalitaan luontoarvoja ja maisemaa. Osana työtäni on turvata ja kehittää sinivihreitä verkostoja eli sitä, kuinka vesi kulkeutuu kaupunkiseudulla ja kuinka vesiympäristöjen monimuotoisuus säilyy. Valmistelen työn ohella myös näyttelyä väitöskirjastani.

Parasta työssäni on, että pääsen testaamaan uusia ideoitani muiden kanssa, koska siten ne jalostuvat vielä paremmiksi. ×

Helsingin Töölönlahtikin on osa sinivihreää verkostoa, jonka resilienssistä eli muutoskestävyydestä maisema- arkkitehti Vilja Larjosto pitää huolta yhtenä monista.

Vilja Larjosto

Syntynyt. 1983

Ammatti. Maisemasuunnittelija

Työpaikka. Sitowise

Koulutus. Maisema-arkkitehti, Teknillinen korkeakoulu, 2009 ja Doktoringenieur, Leibniz Universität Hannover, 2019

Miksi kiinnostuit tekniikan alasta?

En oikeastaan ollut kiinnostunut aluksi tekniikan alasta, vaan minua kiinnosti maisema-arkkitehtuuri ja kuinka sinä yhdistyvät taide ja luonnontieteet. Tekniikka tuli mukaan vasta myöhemmin.

Saavutus, josta olet ylpeä?

Väitöskirja, mutta ei pelkkä kirja vaan se, että tutkimukseni voi toimia inspiroivana edelläkävijänä ja sitä voidaan soveltaa käytäntöön.

Minkä ongelman haluat ratkaista?

Niitä on monta, mutta vastaan, että sen, kuinka kaupunkiympäristön saa sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Se onkin jatkuva prosessi.

Motto?

Minulla ei ole mottoa, mutta ajattelen, että kannattaa pyrkiä olemaan positiivinen, jos ei ole jo.

Jaa artikkeli