AJASSA

TEKiltä 125 000 euroa opiskelijoiden mielenterveystyöhön

Teksti Matleena Kantola
Kuva
Getty Images

– Tämä aika kaipaa yhdessä tekemistä, TEKin hallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie toteaa.

Tekniikan Akateemiset TEK lahjoittaa 125 000 euroa opiskelijoiden mielenterveyttä edistävälle Nyyti ry:lle.

Lahjoituksella toteutettava TEKin ja Nyytin mielenTEKoja-hanke tukee tekniikan ja luonnontieteellisten alojen opiskelijoiden mielenterveyttä ja hyvinvointia. Hanke alkaa huhtikuussa 2021.

TEKin tuoreen opiskelijatutkimuksen mukaan koronan aiheuttama poikkeustila on heikentänyt tekniikan alan opiskelijoiden toimeentuloa ja sosiaalista hyvinvointia, kun opetus on toteutettu etänä ja opiskelijat ovat jääneet yksin.

– TEK tukee tekniikan osaajien hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä monipuolisesti. Poikkeuksellisen opiskeluvuoden vuoksi osoitamme merkittävän tuen mielenTEKoihin, eli opiskelijoiden hyvinvointiin ja mielenterveyteen, TEKin hallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie toteaa.

– TEKille on tärkeää, että opiskelijat voivat hyvin ja he, huomisen osaajina, ovat rakentamassa kestävää yhteistä tulevaisuuttamme. Samalla haastamme yhteiseen tekemiseen ja vastuunkantoon myös Teknologiateollisuuden ja muita järjestöjä.

Opiskelijoiden tilanne oli huolestuttava jo ennen koronaa.

– Nuorten valiokunta pohti, miten voisi paremmin tukea opiskelijoiden jaksamista. Nyyti valittiin kumppaniksi, koska sen toiminta perustuu vapaaehtoiseen vertaistukitoimintaan. Nyytin kautta pystytään tavoittamaan laajasti opiskelijoita, kertoo TEKin opiskelijatoiminnan asiantuntija Jeremi Nyyssönen.

Hankkeessa toteutetaan monipuolisia osallistumistapoja sisältävä kampanja, webinaareja, työpajoja ja koulutuksia, vertaistuellista ryhmätoimintaa verkossa sekä vertaischat-toimintaa. Tarkemmat sisällöt suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

– Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnasta hyötyvät sekä tuen saaja että tuen antaja. Tuettava kokee, ettei ole huolineen yksin, ja vertaistuen antaja saa taitoja ihmisten kohtaamiseen erilaisissa tilanteissa, Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen sanoo.

Nyyti vastaa hankkeen toteutuksesta, vapaaehtoisten koulutuksesta ja ohjauksesta, sekä seuraa ja arvioi hankkeen toteutumista sekä tuloksia. ×

Palkkanosturi paljastaa palkkoja

Kuva: Getty Images

Työelämä. Vain Tekniikan akateemiset TEKin jäsenille tarkoitettu Palkkanosturi kertoo, kuinka paljon tekkiläiset keskimäärin tienaavat erilaisissa työtehtävissä ja eri toimialoilla.

Palkkanosturi piirtää palkkakäyrät muuttujavalintojesi perusteella. Taustamuuttujina ovat eniten palkkaan vaikuttavat tekijät eli toimiasema, työtehtävä, toimiala, henkilöstömäärä, työssäkäyntialue, koulutusohjelma ja jatkotutkinto. Valitse kustakin kohdasta yksi arvo, paina Laske-painiketta ja saat selville, mikä on verrokkiesi säännöllisen työajan kuukausikeskiansio.

Palkkanosturi perustuu TEKin Työmarkkinatutkimus 2020:n tuloksista laskettuun palkkamalliin. ×

Henrik Muukkonen

Lisätietoa: www.tek.fi/palkkanosturi. Palkkanosturiin pääset kirjautumalla oma.tek.fi-jäsenportaaliin. Palkkaneuvottelun ohjeita: www.tek.fi/fi/jasenpalvelut-ja-edut/palkat/palkkaneuvottelut

Moni työnantaja karsastaa henkilöstöedustajaa

Työelämä. Työnantajista 82 prosenttia haluaa neuvotella työehdoista ensisijaisesti jonkun muun kuin henkilöstön valitseman edustajan kanssa, kertoo Akava Worksin tuore selvitys.

Henkilöstömäärältään pienemmissä yrityksissä on yleisempää, että työehdoista halutaan sopia ensisijaisesti suoraan henkilöstön tai yksittäisen työntekijän kanssa.

Järjestyneissä yrityksissä on suhteellisesti järjestäytymättömiä yrityksiä enemmän työnantajia, jotka haluavat neuvotella työehdoista ensisijaisesti luottamusmiehen kanssa. Toisaalta järjestäytyneissäkin yrityksissä suurin osa työnantajista haluaa neuvotella ensisijaisesti jonkun muun kuin henkilöstön valitseman edustajan kanssa.

Selvitykseen vastasi 500 yritystä, ja niissä oli vähintään viisi palkattua henkilöä. ×

Henrik Muukkonen

Lue lisää: akavaworks.fi/blogit/paikallinen-sopiminen-yrityksissa/

Uusia ja vähän vanhojakin TEKijöitä

Järjestö. Minni Hurme on rekrytoitu uravalmentajaksi perhevapaan sijaiseksi. Minni työskentelee tällä hetkellä Talent Acquisition Specialistina CGI:ssä. Hän on valmistumassa keväällä KTM:ksi Vaasan yliopistossa. Minniä inspiroivat ihmisten auttaminen sekä työnhaku- ja uravalmennus ja HR.

Maria Jokinen on teollisen muotoilun opiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulussa, mutta osa tuntee hänet paremmin Akava-yhteisöstä, jossa hän toimi 2019–2020 Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana. Maria on aloittanut vaikuttamisen tiimissä, jossa hän tekee puolen vuoden ajan töitä lopputyönsä parissa.

FM Salli Joutsenoja on aloittanut uravalmentajana perhevapaan sijaisena. Salli on tehnyt työuraa ensin henkilöstönvuokrausyrityksissä ja viimeiset vuodet verkkopohjaisiin valmennuksiin erikoistuneissa valmennusyrityksissä. Hänellä on usean vuoden kokemus ammattiliittojen jäsenten, myös TEKin, valmentamisesta. Sallin intohimo on auttaa ihmisiä löytämään oma, onnellisempi työelämänsä.

Jeremi Nyyssönen siirtyy opiskelijatoiminnan asiantuntijaksi. Tehtävä on Matti Vähä-Heikkilän sijaisuus ja kestää 30.6.2023 saakka. Jeremi on Turun yliopiston terveysteknologian loppuvaiheen opiskelija. Hän toimi aiemmin Turun opiskelijayhdyshenkilönä, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYYn) hallituksessa varapuheenjohtajana ja Turun yliopistolla projektityöntekijänä teknillisen tiedekunnan perustamisessa.

Matti Vähä-Heikkilä (Vähis) siirtyy opiskelijatoiminnan asiantuntijan tehtävistä projektipäälliköksi TEKissä alkavaan datahankkeeseen. Projektitehtävä kestää 30.6.2023 saakka. Projektin aikana TEKille perustetaan laaja tietovarasto, jossa yhdistyvät organisaation itse tuottama datavaranto sekä ulkoiset datalähteet. Vähis on tietotekniikan DI ja hän on tehnyt työuransa aikana tiedolla johtamisen ratkaisukehitystä ja tietovarastointiprojekteja. ×

Henrik Muukkonen

Minni Hurme

Maria Jokinen

Salli Joutsenoja

Jeremi Nyyssönen

Matti Vähä-Heikkilä

TEK kiitti kunniamerkein

Järjestö. TEK muisti valtuuston kevätkokouksessa 18.3. ansioituneita jäseniään.Ansiomerkin sai 32 henkilöä TEKin hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä.

Plaketti

Merja Strengell

Jetoni

Timo Huhtaluoma

Jyrki Kasvi

Sari Kohonen

Kari Sipilä

Petri Takala

Tero Vierros

Teemu Vihinen

Kultainen ansiomerkki

Pekka Aho

Antti Castren

Hannu Halkola

Nora Ilivitzky

Karoliina Kaita

Johanna Kariniemi

Juha Kestilä

Annaleena Kokko

Marko Kosunen

Lauri Laitinen

Jarmo Nieminen

Nani Pajunen

Mervi Savolainen

Tuomo Tiainen

Turo Turja

Jussi Vesala

Hopeinen ansiomerkki

Martin Aalto

Mikael Federley

Harri Haanpää

Sami Lehtonen

Markku Lämsä

Anna-Maria Länsimies

Seppo Niiranen

Laura Vornanen

94%

Työolobarometrin mukaan ylemmät toimihenkilöt
(94 %) olivat tyytyväisempiä työpaikkansa oppimis­mahdollisuuksiin kuin alemmat toimihenkilöt
(87 %) tai työntekijät (74 %).

Jaa artikkeli