AJASSA

Irtisanomisperusteita koskeva muutos voimaan heinäkuussa

Kuva Getty Images

Lakitieto. Henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita koskevalla työsopimuslainmuutoksella halutaan varmistaa, että pienten työnantajien olosuhteet otettaisiin huomioon henkilöön perustuvaa irtisanomisperustetta arvioitaessa.

Irtisanomiselta edellytetään kuitenkin jatkossakin asiallista ja painavaa perustetta.

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Irtisanomisperusteena voidaan pitää myös työntekijään liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Konkreettinen muutos laissa koskee säännöksen viimeistä virkettä. Väistyvän sanamuodon mukaan ”syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan”. Uusi sanamuoto kuuluu näin: ”Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonais- arvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijöiden olosuhteet kokonaisuudessaan”.

Lainmuutos ei lähtökohtaisesti vaikuta merkittävältä. Käytännössä sen vaikutukset nähdään vasta vuosien päästä oikeuskäytännön syntymisen myötä.

Työsopimuslain muuttamisen yhteydessä työttömyysturvalakia muutetaan siten, että tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä, korvaukseton määräaika (karenssi) lyhenee nykyisestä 90 päivästä 60 päivään. ×

Kirsi Widgrén

Työajan pidennys hiertää palkkaneuvotteluissa

Kuva Getty Images

Edunvalvonta. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus ry eivät päässeet sopuun kilpailukykysopimukseen kuuluneesta 24 tunnin palkattoman työajan pidennyksen poistamisesta. Tämä tarkoittaa, että nykyiseen työehtosopimukseen kuulunut optiovuosi raukesi.

– Työajan pidentäminen oli poikkeuksellisten aikojen poikkeuksellinen ratkaisu. Lähdimme ja lähdemme siitä, että sen aika on ohi, YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa sanoo.

YTN ja Teknologiateollisuus ovat neuvotelleet kolmella sopimusalallaan nykyisten työehtosopimusten optioratkaisuista eli vuoden 2020 palkankorotusten toteuttamisesta. Neuvotteluissa oli pöydällä myös kilpailukykysopimuksesta periytyvä työajanpidennys.

Teknologiateollisuus lähti siitä, että se ei neuvottele sellaisesta palkkaratkaisusta, jossa työajanpidennystä ei ole mukana. YTN:n näkemys puolestaan oli, että pidennyksen ei tule olla ratkaisussa mukana, varsinkaan kun yksi henkilöstöryhmä teknologiateollisuudessa on jo irtisanonut oman työajan pidennyksensä päättymään vuoden 2019 loppuun.

Nykyiset työehtosopimukset YTN:n ja Teknologiateollisuuden välillä ovat voimassa lokakuun loppuun. Siihen mennessä tulee neuvotella niiden uusimisesta. Neuvottelussa ovat auki kaikki sopimusmääräykset mukaan lukien työajan pidentäminen.

– Jos työnantaja haluaa pidempiä työaikoja, niistä pitää maksaa, Oksa toteaa. ×

YTN:n tiedotteen pohjalta

Työsuhteen ehdoista neuvotellaan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken. TEK neuvottelee osana akavalaisia neuvotteluorganisaatioita YTN:ää ja JUKOa.

Tutkitko apurahalla?

Opas. TJS Opintokeskus ja Valtaamo ovat julkaisseet uuden työkirjan, joka auttaa apurahalla tutkimustaan tekeviä pitämään huolta työhyvinvoinnistaan ja ammatillisesta kehittymisestään.

Oppaan voi ladata ilmaiseksi käyttöönsä. ×

Lataa opas: www.tjs-opintokeskus.fi/julkaisut-ja-aineistot/verkkoaineistot/tyohyvinvointia-apurahalla-tutkivalle

TEK nollaa hiilijalanjälkensä vuoteen 2022 mennessä. TEK aikoo olla ensimmäinen hiilineutraali ammattijärjestö.

www.tek.fi/ilmastotoimet

Vuosilomalaista entistä oikeudenmukaisempi

Lakitieto. Vuosilomalain muutokset tulivat voimaan huhtikuun alusta.

Vuosilomalakiin tuli uutena oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin. Tällä turvataan työntekijän oikeus neljän viikon palkalliseen lomaan silloin, kun hänelle muutoin sairauden tai lääkinnällisen kuntoutuksen ajalta kertyisi lomaa alle 24 päivää.

Lisäksi muuttui työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman antamisajankohta. ×

Sirkku Pohja

Lue lakimuutoksesta tarkemmin: lehti.tek.fi/vuosiloma19

Kuva Getty Images

Tule haastateltavaksi monimuotoisen työn tutkimukseen!

Tutkimus. Jos teet kokopäivätyön ohessa sivutyötä, saat ansioita useasta lähteestä tai työsi koostuu keikoista ja lyhyistä työsuhteista, olet etsimämme henkilö!

Kartutamme ajankohtaista ja kattavaa tutkimustietoa monimuotoisesta työstä. Haastattelut ovat arvokas tietolähde – osallistumisesi tuottaa tutkimukselle tärkeää tietoa. ×

Heidi Tomperi

Lisätiedot osoitteesta: www.tek.fi/monimuotoinen-tyo

Kuva Getty Images

Jaa artikkeli