Ajassa

TEK avasi Heltin HuoliLinjan

Teksti Henrik Muukkonen
Kuva
Getty Images

Mielen hyvinvoinnin palvelu auttaa, jos tarvitset henkistä tukea.

uUden HuoliLinja-palvelun tarkoitus on edistää jäsenten henkistä hyvinvointia ja jaksamista. Palveluun voivat soittaa kaikki Tekniikan akateemiset TEKin jäsenet.

– Jäsenemme ovat jo kohdanneet lomautuksia ja niiden määrä lisääntyy tilanteen pitkittyessä. Moni kokee myös aitoa huolta oman työsuhteen jatkosta, toimeentulostaan ja omasta jaksamisestaan. Halusimme reagoida näihin huoliin tarjoamalla nykyisten palveluidemme lisäksi tukea myös mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen, TEKin palvelujohtaja Miia Seppi kertoo.

– Löysimme yhteistyökumppaniksi terveysyhtiö Heltin, jonka kanssa saimme palvelun nopeasti pystyyn. HuoliLinjan myötä pääsemme myös testaamaan, minkälaista kysyntää hyvinvointiin liittyvillä palveluilla on jäsentemme keskuudessa.

TEK avasi HuoliLinjan toukokuun puolivälissä ja se on auki elokuun loppuun saakka. Kyseessä on pilottihanke, jonka jatko ratkeaa kokeilukauden jälkeen.

– Palautteet jäseniltä ovat olleet kiittäviä. Ensimmäisen viikon aikana muutama jäsen on jo hyödyntänyt palvelua. Myös TEKin lakimiehet ja uravalmentajat ovat olleet iloisia, kun on paikka, jonne ohjata kriisitilanteessa oleva siinä vaiheessa, kun pelkät juridiset neuvot eivät riitä tai kun urapalvelun asiakkaan on esimerkiksi vielä irtisanomisen jälkeen vaikea siirtää katsettaan tulevaan, Seppi kertoo.

TEKissä mietitään jatkuvasti, miten järjestö voisi auttaa jäseniään ja kehittää toimintaansa.

– Meille jäsen on kokonaisuus. Siinä missä kaltaisemme ammattijärjestö seisoo jäsenten tukena työelämän pelisäännöistä tai työsopimuksista neuvoteltaessa sekä uran käännekohdissa, tarvitaan meitä myös muussa. Jokainen meistä kokee joskus epävarmuutta, ahdistusta ja ongelmia oman jaksamisen kanssa. Me haluamme olla ennaltaehkäisemässä ongelmien syventymistä ja tarjoamassa olkapään jäsenillemme, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo.

HuoliLinja päivystää arkisin kello 9–16. Ohjeet soittamiseen löytyvät oma.tek.fi:stä. Saat HuoliLinjan palvelunumeron myös soittamalla TEKin jäsenpalveluun tai vaihteeseen arkisin klo 9–16: jäsenpalvelu (09) 2291 2291 / vaihde (09) 229 121. ×

TEKin jäsenet kokevat työttömyyden uhan pieneksi

Työelämä. TEK kysyi toukokuun alussa koronan vaikutuksesta työelämään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa. Vastaajista 71 prosenttia kertoi, ettei koronalla ole ollut vaikutusta työelämään. 13 prosenttia oli lomautettuna ja 2 prosenttia oli irtisanottu. Tekstiviestikyselyyn vastasi 402 tekkiläistä.

Puolet vastaajista arvioi, että korona ei tule lähitulevaisuudessakaan vaikuttamaan työtilanteeseen. Irtisanomiset tuntuvat jäsenistön mielestä epätodennäköisiltä, lomautuksiin uskoo useampi. 24 prosenttia piti lomautuksia mahdollisina tai todennäköisinä, vastaavasti irtisanomisia ennakoi 10 prosenttia.

– EU-alueen toipuminen koronakriisistä heijastuu suoraan suomalaiseen vientiteollisuuteen ja sitä kautta tekniikan alan työllisyyteen, sanoo TEKin innovaatiopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä. ×

Heidi Tomperi

Kuva Getty Images

Mentorihaku käynnistyi!

Ura. Kovasti kaivattu tekkiläisten oma mentorointiohjelma starttaa ensi syksynä. Mentorointiohjelma tukee uramuutoksissa, ammatillisen identiteetin vahvistamisessa ja vahvuuksien tunnistamisessa. Ohjelma on juuri rakenteilla ja alkaa pilottina pääkaupunkiseudulla marraskuussa 2020. Ohjelma kestää kuusi kuukautta, alkutalvesta kevääseen.

Mentorointi on luottamuksellinen keskustelusuhde, jossa pidempään työelämässä ollut henkilö (mentori) antaa toiselle (aktori) ammatillista tukea ja vinkkejä. Mentoroinnin avulla aktori voi hankkia verkostoja, suunnitella uraa, kehittää nykyistä työtä ja osaamista, suunnitella opintoja sekä rakentaa linkkejä työelämään.

Mentorille ohjelma tarjoaa loistavan mahdollisuuden jakaa osaamistaan ja tukea toista tekkiläistä omalla urallaan. Hyvässä mentorointiprosessissa sekä mentori että aktori oppivat uutta. ×

Katja Sulenko

Tervetuloa mentoriksi: www.tek.fi/mentorointi

Kuva Getty Images

Haaveiletko työskentelystä ulkomailla?

Ura. Nyt on hyvä aika tutkia ja kerätä tietoa ulkomaan työnhakua varten.

TEK on rakentanut sinulle verkko-oppaan, joka antaa konkreettisia vinkkejä siihen, mistä löydät parhaiten tietoa niin ulkomailla työskentelyyn kuin työnhakuun liittyen. Oppaasta on hyötyä myös ulkomaille lähetetyille työntekijöille ja työttömille työnhakijoille.

Mielitkö maailmalle?- opas ulkomaan työnhakuun on itsenäistä työskentelyä verkkoalustalla. Opas sisältää myös harjoituksia. Verkkoalustalla sinulla on mahdollisuus jakaa ajatuksiasi muiden osallistujien kanssa. ×

Eva Lindström

www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/urapalvelut/mielitko-maailmalle-opas-ulkomaan-tyonhakuun

Kunta-alakin sai sopimukset

Edunvalvonta. Kunta-alan työntekijät saivat uudet sopimukset toukokuun lopussa. Kunta-alan pääsopimus ja yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Neuvottelut koskivat yli 420 000 palkansaajaa, joista noin 1 400 on tekkiläisiä. Nyt sovitut palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia. Kiky-tunnit poistuvat 31.8. ja samalla lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee joustavampaa. Jul- kisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn tavoittelema palkkaohjelma eteni hankkeeksi, joka selvittää syitä yksityisen ja kuntasektorin väliseen palkkaeroon ja keinoja sen korjaamiseen.

Julkisen sektorin neuvotteluissa päänavaus tuli yliopistoilta. Neuvottelijat hyväksyivät yliopistojen uuden työehtosopimuksen maaliskuun lopussa. Sopimus on voimassa 1.4.2020–31.3.2022. Sopimus koskee noin 2 000 TEKin jäsentä, jotka työskentelevät yliopistoissa. Sopimus takaa yliopistolaisille yleisen linjan mukaiset noin kolmen prosentin palkankorotukset. Yliopistolaiset pääsevät eroon kikystä: opetus- ja tutkimushenkilöstöllä kokonaistyöaika vähenee 12 tunnilla ja muulta henkilöstöltä kiky-tunnit poistuvat kokonaan.

Valtion työntekijät saivat uuden virka- ja työehtosopimuksen huhtikuun alussa. Sopimus poistaa kiky-tunnit ja nostaa palkkoja yhteensä kolme prosenttia yleisen linjan mukaisesti. Sopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Valtiolla työskentelee noin 1 600 TEKin jäsentä.

Neuvottelutulos on saatu myös Kansallisgalleriaan, Avainta-aloille ja Työterveyslaitokselle. Kirkon neuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla.

TEK edustaa jäseniään osana JUKOa. ×

Katariina Rönnqvist

Lisätietoa: www.juko.fi

1713

Suo­mes­sa asu­vien työ­elä­ket­tä tai kan­sa­ne­lä­ket­tä saa­vien kes­ki­mää­räinen kuukausi­eläke oli viime vuonna 1 713 euroa.

Lähde: Eläketurvakeskus ja KELA

3940

TEKin suositus tekniikan alan vastavalmistuneiden alkupalkkaa varten on 3 940 euroa kuukaudessa. Suositus on voimassa 1.6.2020 – 30.11.2020.

Jaa artikkeli