YHTEISKUNTA

TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela kertoo TEKin vaaliteesien edistävän asioita, jotka parantavat maailmaa ja joihin vaikuttamisessa kunnilla on aidosti merkittävä rooli.

Äänestä

kuntavaaleissa

Tekniikan akateemiset TEKin pääviesti 13. kesäkuuta toimitettaviin kuntavaaleihin on lyhyt: äänestä.

Äänestämällä voit edistää TEKin neljää vaaliteesiä. TEK tahtoo kuntien lisäävän rahaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, muuttavan Suomen hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, digitalisoivan palvelunsa ja tekevän hankintansa kestävästi.

Tavoitteena TEK pitää elinvoimaisia kuntia, joissa tehdään vahvaa elinkeinopolitiikkaa ja uudistetaan rakenteita niin, että verotusta ei tarvitse kiristää.

Miksi juuri nämä neljä teesiä, yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela?

– TEKin missio on tehdä elämästä ja työelämästä aina parempaa ja maailmasta entistä kestävämpi. Kuntavaaleissa edistämme asioita, jotka parantavat maailmaa haluamallamme tavalla ja joissa kunnilla on aidosti merkittävä rooli ja joista valtuutetut päättävät.

Miten TEK aikoo toimia, että teesit käytännössä toteutuvat?

– Olemme keränneet nyt tietoja tekkiläisistä ehdokkaista, joista toivottavasti mahdollisimman moni pääsee valtuustoon tai vähintään johonkin lautakuntaan määrittelemään, miten kunnat toimivat. Vaalien jälkeen olemme yhteyksissä ehdokkaisiimme ja katsomme, miten voimme tehdä yhteistyötä.

Teesi 1: Lisää rahaa lasten sekä nuorten koulutukseen ja hyvinvointiin

TEKin näkemyksen mukaan kuntien panostukset lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen luovat vankan perustan korkean teknologian osaamiselle Suomessa.

Kunnan on viisasta investoida varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Osallistuminen auttaa erityisesti matalan koulutustaustan perheiden lapsia. Koulutuksella voi kuroa umpeen oppimiseroja, jotka tällä hetkellä kasvavat esimerkiksi peruskoulun matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa.

Ammattitaitoinen opinto-ohjaus auttaa varsinkin erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja opiskelijoita.

Pienenevien ikäluokkien maassa oppilaitosten välinen yhteistyö on tärkeää. Yhteistyötä voi tehdä oppilaitosten välillä niin kuntatasolla kuin koulutusasteiden välillä.

Teknologia-alojen ja teollisuuden kannalta opettajien ja opinto-ohjaajien täydennyskoulutus on kunnalle ja sen elinkeinoelämälle olennaisen tärkeää.

​Myös lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on hyvä edistää. Erityisesti ohjattu harrastaminen kehittää elämässä tarvittavia valmiuksia ja edistää hyvinvointia.

Teesi 2: Hiili­neutraali Suomi 2035

TEK vaatii, että kuntien on harjoitettava kunnianhimoista ilmastotyötä, jonka avulla Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Kunnilla on keskeinen rooli Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, koska kuntien päätösvalta ulottuu kaukolämmön tuotantotapaan, kestävien liikkumismahdollisuuksien edistämiseen sekä julkisten hankintojen kautta useille sektoreille kuten rakentamiseen.

Lämmöntuotanto pohjaa useissa kunnissa kaukolämpöön, jonka tuotanto tulee saada kaikkialla vähäpäästöiseksi.

Myös energiatehokkuuden edistäminen uusissa ja vanhoissa rakennuksissa sekä korjaus- ja täydennysrakentaminen ovat tärkeitä toimia, jotka pitävät kunnan rakennuskannan päästöt ja energiankulutuksen kurissa.

Kunnat voivat edistää energiaverkkojen tuotantohuippujen tasaamista virtuaalivoimalaratkaisuilla eli kulutusjoustoilla, joiden avulla kulutusta voidaan tasata tarjonnan mukaan.

Liikennejärjestelmän kehittämisessä vähäpäästöiseksi on kaupunkialueilla tapahtuvaa liikkumista ohjattava kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä tapahtuvaksi.

Kunnat voivat parhaiten edesauttaa liikenteen sähköistymistä edistämällä uusien sähköautojen latauspisteiden rakentamista sekä kotien että asiointikohteiden, kuten työpaikkojen ja ostoskeskusten yhteyteen.

Myös kuntien omien ajoneuvokantojen tulisi olla mahdollisimman nopeasti vähäpäästöisiä.

Kuntien ilmastotoimien sosiaalista hyväksyttävyyttä voi edistää entisestään palauttamalla ilmastotoimien taloudellisen hyödyn kuntalaisille tai korvamerkitsemällä taloudelliset hyödyt uusiin ilmastotoimiin. Esimerkiksi tuulivoimaloista saatavat verotulot ovat monelle kunnalle tärkeä tulonlähde, jolla voidaan tasapainottaa kunnan taloutta.

Teesi 3: Kuntien palvelut digitalisoitava

TEK vaatii myös, että kuntien on edettävä palveluidensa digitalisoinnissa ripeästi, jotta palvelut ovat mahdollisimman sujuvasti ihmisten ja yritysten käytössä.

Kuntien tulee panostaa aitoon digitalisaatioon. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ylläpito ja kehittäminen on merkittäviltä osin kuntien vastuulla ja digitalisaatiolla on tässä merkittävä rooli.

Ohjelmistopohjaiset ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden uudistaa julkisen sektorin toimintatapoja ja prosesseja. Erityisen tärkeää on uskaltaa automatisoida ne asiat, jotka voidaan automatisoida ja antaa virkamiesten keskittyä niihin asioihin, joissa tarvitaan ihmistä.

Kuntien palvelut tulee rakentaa palvelemaan ihmisiä luotettavasti, nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkkejä tällaisesta löytyy niin rakennusluvista kuin terveydenhuollostakin.

Teesi 4: Lisää fiksua yhteistyötä yritysten kanssa

Neljänneksi TEK vaatii, että kuntien hankintojen on oltava kestäviä. Parhaimmillaan kuntien hankinnat auttavat innovatiivisia suomalaisyrityksiä ponnistamaan maailmanluokan toimijoiksi.

Kunnat tekevät noin 20 miljardilla hankintoja joka vuosi. On tärkeää, että kunnat käyttävät kilpailutuksissa toimintamalleja, jotka kehittävät hankintojen aloilla markkinoita ja tarjoavat mahdollisuuden löytää ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita. Nämä voivat tehostaa kuntien toimintaa ja tarjota referenssejä kansainvälistyville kasvuyrityksille.

Kilpailutuksissa tulee huomioida kuntien markkinavoima. Kuntien tulee käyttää kilpailutuksissa malleja, jotka vahvistavat alan markkinoita ja ylläpitävät tervettä yritystoimintaa alalla.

On mahdollistettava pienemmät hankintakokonaisuudet, jotta myös mikro- ja pk-yrittäjät pääsevät osallistumaan hankkeisiin, kuten palveluiden tuottamiseen julkiselle sektorille.

Julkisissa hankinnoissa tulee myös huomioida laajasti kestävyyskriteerit esimerkiksi ilmastoystävällisyyden ja kiertotalouden tukemisen osalta.

Innovatiivisten ja kestävien hankintojen edistämiseksi kuntien tulee osallistua aktiivisesti erilaisten aiheen ympärille muodostuneiden verkostojen toimintaan, jotta yksittäisten kuntien ja hankintojen opit saadaan jakoon laajemmin. ×

Tekkiläisiä kuntavaaliehdokkaita paikkakunnittain

Lehden aineistopäivään 17.5. mennessä tietonsa lähettäneet. Ajantasainen listaus ehdokkaista löytyy TEKin verkkosivuilta.

Akaa

Kokoomus

49

Koistinen

Tomi

Espoo

Kokoomus

695

Kemppi-Virtanen

Pirjo

Espoo

Kokoomus

702

Koskinen

Jussi

Espoo

Kokoomus

717

Markkula

Markku

Espoo

Kokoomus

725

Nieminen

Jarmo

Espoo

Kokoomus

752

Särkijärvi

Jouni J.

Espoo

Kokoomus

768

Wanne

Elina

Espoo

Perussuomalaiset

101

Tähti

Tuomas

Espoo

RKP

641

Sederholm

Linda

Espoo

Vihreät

118

Arstila

Leila

Espoo

Vihreät

137

Hovinen

Juha

Espoo

Vihreät

139

Hyrkkö

Saara

Espoo

Vihreät

143

Karimäki

Johanna

Espoo

Vihreät

184

Peltola

Janne

Espoo

Vihreät

190

Ramsland

Satu

Espoo

Vihreät

215

Tulkki

Ville

Forssa

Vihreät

121

Pouta

Katja

Hamina

Kokoomus

100

Harju

Petri

Helsinki

Feministinen puolue

26

Taskinen

Emilia

Helsinki

Keskusta

58

Kopsa

Petri

Helsinki

Kokoomus

334

Pillai

Balan

Helsinki

Kokoomus

353

Siltanen

Anni

Helsinki

Perussuomalaiset

378

Ekqvist

Marko

Helsinki

RKP

729

Ringbom

Emma

Helsinki

SDP

122

Ahonen

Eetu

Helsinki

Vasemmistoliitto

563

Laak

Noora

Helsinki

Vasemmistoliitto

597

Ramachandran

Arvind

Helsinki

Vihreät

766

Aalto

Martin

Helsinki

Vihreät

786

Harjanne

Atte

Helsinki

Vihreät

822

Lehtiranta

Jonni

Helsinki

Vihreät

859

Rossi

Saana

Helsinki

Vihreät

868

Sivonen

Sameli

Helsinki

Vihreät

873

Särelä

Mikko

Helsinki

Vihreät

880

Tuominen

Aino

Helsinki

Vihreät

889

Vuorinen

Kirsi

Hyvinkää

Kokoomus

71

Puhakka

Pentti

Hämeenkyrö

SDP

14

Petäjäjärvi

Suvi

Hämeenlinna

KD

162

Ryynänen

Tomi

Hämeenlinna

Kokoomus

103

Lehto

Kirsi

Hämeenlinna

SDP

180

Ilonen

Janne

Inkoo

Vihreät

54

Ahde

Elina

Joensuu

Keskusta (sit.)

171

Lauronen

Jari

Joensuu

Kokoomus

377

Korpelainen

Ari

Joensuu

Vihreät

438

Jönhede

Marko

Joensuu

Vihreät

441

Kontiokorpi

Anniina

Jyväskylä

Kokoomus

539

Nyberg

Petri

Jyväskylä

Vihreät

88

Gustafsson

Jussi

Jyväskylä

Vihreät

36

Kilpala

Minna

Jyväskylä

Vihreät

97

Tilus

Tero

Järvenpää

Kokoomus

93

Kuusisto

Tuija

Järvenpää

Vihreät

162

Karjalainen

Satu

Kaarina

Vihreät

208

Lehtonen

Jari

Kauniainen

Kokoomus

74

Myllymäki

Hanna-Riikka

Kauniainen

Kokoomus

82

Salminen

Mikko J.

Kemi

SKP

22

Siirilä

Tapio

Kempele

KD

100

Askeli

Tapio

Kerava

Kokoomus

14

Ennevaara

Anssi

Kerava

Kokoomus

28

Laitinen

Merja

Kirkkonummi

Kokoomus

186

Karkola

Antti

Kirkkonummi

Kokoomus

225

Åström

Kim

Kirkkonummi

RKP

75

Kämpe-Hellenius

Jerri

Kirkkonummi

Vihreät

31

Kärkimaa

Elina

Kirkkonummi

Vihreät

32

Lavanti

Lauri

Kokkola

SDP

148

Koljonen

Risto

Kouvola

Vihreät

262

Lind

Reeta

Kuhmoinen

Kokoomus

12

Pitkäranta

Pekka

Lahti

Kokoomus

130

Kaukinen

Arttu

Lahti

Kokoomus

173

Rantanen

Ida

Lahti

Kokoomus

187

Syyslahti

Henri

Lappeenranta

Keskusta

310

Ylikotila

Arto

Lappeenranta

Kokoomus

93

Grönlund

Joonas

Lappeenranta

Kokoomus

96

Hämäläinen

Anu

Lappeenranta

Kokoomus

118

Ma

Ding

Lappeenranta

Kokoomus

143

Suninen

Kari

Lappeenranta

Vasemmistoliitto

182

Nikitina

Anna

Lappeenranta

Vihreät

320

Junttila

Virpi

Lappeenranta

Vihreät

318

Holopainen

Hanna

Lappeenranta

Vihreät

342

Sidoroff

Ilja

Lempäälä

Kokoomus

94

Huhtala

Pasi

Lempäälä

Kokoomus

128

Suojanen

Jukka

Lohja

Kokoomus

173

Muranen

Sami

Lohja

Vihreät

49

Nykänen

Antti

Lohja

Vihreät

55

Poikonen

Hannu-Pekka

Loppi

Kokoomus

12

Lappeteläinen

Marko

Masku

Kokoomus

60

Moisio

Päivi

Mikkeli

Kokoomus

46

Vaarasuo

Janne

Mikkeli

SDP

152

Naumanen

Eveliina

Nurmijärvi

Kokoomus

109

Lompolo

Kirsi

Oulu

KD

645

Ilmarinen

Taru

Oulu

Kokoomus

380

Merihaara

Mikko

Oulu

Kokoomus

384

Orava

Jukka

Oulu

Kokoomus

403

Shnoro

Elisabet

Oulu

Kokoomus

409

Suomalainen

Tanja

Oulu

Kokoomus

415

Talvitie

Mari-Leena

Oulu

Vihreät

56

Manninen

Aino-Kaisa

Oulu

Vihreät

67

Omodara

Linda

Oulu

Vihreät

74

Pitko

Jenni

Oulu

Vihreät

91

Tuorila

Heini

Oulu

Vihreät

98

Virtanen

Teemu

Parainen

RKP

12

Adolfsson

Mi

Pirkkala

Kokoomus

86

Kivinen

Janne

Pirkkala

Kokoomus

100

Pitkänen

Mikko

Pirkkala

Vihreät

30

Repo

Sirpa

Pori

Kokoomus

303

Pakkasela

Mikko

Porvoo

Keskusta

40

Lankia

Outi

Rovaniemi

Kokoomus

52

Mustonen

Reetta

Ruovesi

Keskusta

33

Simonen

Miina-Maija

Saarijärvi

Vihreät

101

Elo

Erna

Salo

Kokoomus

171

Räike

Kalle

Salo

Vihreät

86

Nyyssönen

Jonna

Seinäjoki

Kokoomus

311

Tarri

Tapani

Sotkamo

Kokoomus

94

Vihanto

Pentti

Tampere

Kokoomus

263

Arvonen

Tero

Tampere

Kokoomus

278

Ivanoff

Antti

Tampere

Kokoomus

289

Karintaus

Katja

Tampere

Liike Nyt

45

Innala

Minna

Tampere

Vihreät

53

Aaltonen

Janne

Tampere

Vihreät

58

Eronen

Mikko

Tampere

Vihreät

67

Isomäki

Mira

Tampere

Vihreät

99

Mikkonen

Tiina

Tampere

Vihreät

106

Nisumaa-Saarela

Katja

Tampere

Vihreät

121

Rossi

Kirsi

Tampere

Vihreät

125

Salmijärvi

Mirja

Tampere

Vihreät

133

Stenhäll

Jaakko

Turku

Kokoomus

585

Erkkilä-Häkkinen

Sirpa

Turku

Kokoomus

662

Vuori

Santeri

Turku

Liike Nyt

254

Tunturi

Mika

Turku

Vihreät

397

Jakobsson

Kari

Turku

Vihreät

424

Mäkelä

Jakke

Turku

Vihreät

454

Stenroos

Mikko

Turku

Vihreät

467

Vähä-Heikkilä

Matti

Tyrnävä

Kokoomus

45

Partanen

Jari

Ulvila

Kokoomus

115

Roine

Antti

Vaasa

Kokoomus

290

Ahopelto

Johanna

Vaasa

Kokoomus

295

Hakoniemi

Petra

Vaasa

Kokoomus

337

Raatikainen

Ilkka

Valkeakoski

Kokoomus

31

Turpeinen

Jani

Vantaa

Kokoomus

150

Iivarinen

Oskari

Vantaa

Kokoomus

155

Kaiju

Susanna

Vantaa

Kokoomus

201

Paukku-Sani

Sari

Vantaa

KD

636

Axberg

Jan

Vantaa

RKP

615

Rehnström

Kristian

Vantaa

Vihreät

321

Huhta

Timo

Vantaa

Vihreät

327

Järveläinen

Sari

Vantaa

Vihreät

356

Mutanen

Tuomas

Vantaa

Vihreät

378

Savuoja

Tuure

Vantaa

Vihreät

395

Viilo

Mikko

Vihti

Keskusta

72

Lasanen

Mikko

Vihti

Kokoomus

20

Lindfors

Petteri

Ylivieska

Kokoomus

13

Rautiainen

Petri

TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela kertoo TEKin vaaliteesien edistävän asioita, jotka parantavat maailmaa ja joihin vaikuttamisessa kunnilla on aidosti merkittävä rooli.

MAINOS


MAINOS


MAINOS


Jaa artikkeli