AJASSA

Tulevaisuuden yliopisto on täällä tänään!

Teksti Kirsti Levander Kuva Getty Images

Vajaat kaksi vuotta pyörinyt Universities of the Future -projekti siirtyy tänä syksynä toteutus­vaiheeseen.

Universities of the Future -hanke tähtää uudenlaiseen yhteistyöhön yliopistojen, yritysten ja julkisen sektorin välillä. Taustana on ajatus neljännestä teollisesta vallankumouksesta, eli teknologian kehityksen myötä tapahtuvasta mullistuksesta, joka vaikuttaa lähes kaikkeen ympärillämme.

Seuraavan vuoden aikana järjestetään monenlaisia oppimiskokonaisuuksia: sekä lyhyempiä yrityksille suunnattuja kursseja että pidempi täydennyskoulutuskokonaisuus tekniikan alan ammattilaisille. Suomessa koulutukset toteuttaa Aalto-yliopiston Design Factory kumppaneinaan Consair ja TEK. Tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä ovat mukana Design Factoryt Puolasta ja Portugalista omine paikallisine kumppaneineen.

Keskeinen tavoite on yhdistää alakohtaisten taitojen ja työelämätaitojen oppiminen sekä löytää uusia, joustavampia tapoja osaamisen kehittämiseen.

– Universities of the Future on kartoittanut tilannekuvaa ja tulevaisuutta kolmessa eri maassa, joiden teollisuuden ja digitalisaation kehitys poikkeavat toisistaan, kertoo Tapio Heiskari, joka vastaa TEKissä projektin etenemisestä.

– Nyt syksyllä päästään sitten tositoimiin, eli kokeilemaan, mitä neljäs teollinen vallankumous ja Industry 4.0 tarkoittavat työelämässämme.

Kurssit ja koulutukset järjestetään keväällä 2020, ja ne ovat maksuttomia. Jos kiinnostuit tai uskoisit yrityksesi hyötyvän uudenlaisista näkökulmista ja sisällöistä, ota yhteyttä hankkeen pääkoordinaattoriin: Marcela Acosta, marcela.acosta@aalto.fi ×

Lisätietoa projektista: universitiesofthefuture.eu

Palkka tärkeämpää kuin mielenkiintoiset työtehtävät

Työelämä. Työn mielenkiintoisuuden merkitys vähenee ja palkan merkitys korostuu työpaikkaa valitessa, kertoo T-Median Employer Image 2019 -tutkimus.

Ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen hyvä palkkataso on tärkeämpi työpaikanvalintakriteeri kuin mielenkiintoiset työtehtävät. Vastaajista 42 prosenttia koki palkan olevan tärkeä valintakriteeri, mielenkiintoisia työtehtäviä piti tärkeänä 39 prosenttia vastaajista. Aiempina vuosina työtehtävien mielekkyys on ollut tärkeää jopa puolelle vastaajista.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 4 085 henkilöä, joista 2 159 oli tekniikan alan osaajia. ×

Heidi Tomperi

TOP5

Tekniikan alan maineik-
kaimmat työnantajat 2019:

1. Reaktor
2. KONE
3. Supercell
4. NESTE
5. Vincit

Lähde: T-Media Employer Image 2019

Kuva Getty Images

Verkkokurssista apua työnantajavelvoitteiden hoitamiseen

Jäsenedut. Ovatko yhdenvertaisuussuunnitelma ja sähköpostin ohjesääntö ihan päivänselviä?

TEKin jäsenille maksuton verkkokurssi opastaa askel askeleelta työnantajan velvollisuudet ja laatimaan vaaditut asiakirjat. Kurssi sisältää kahdeksan jaksoa, jotka koostuvat videoluennoista, oppaista ja asiakirjamalleista.

Kurssi sopii ennen kaikkea yrittäjille ja muille työnantaja-asemassa toimiville, mutta myös esimiehille tai muille aiheesta kiinnostuneille. ×

Martti Kivioja

Lue lisää: www.tek.fi/tyonantajabyrokratiaa

Työttömänä 3 prosenttia

Työttömyys. Tekniikan akateemisten työttömyys on asettunut kolmen prosentin tuntumaan. Heinäkuun lopussa tekniikan yliopistokoulutetuista oli työttömänä 2 242 henkilöä mikä on 3,4 prosenttia vastaavasta työvoimasta Suomessa. Vastavalmistuneista työttömänä oli 2,7 prosenttia. Kausivaihtelu tyypillisesti nostaa heinäkuun työttömyyslukuja. Työllisyystilastot: www.tek.fi/tyollisyystilastot

TEK järjestää valmennuksia, joista kukin kattaa aktiivimallin viiden päivän aktiivisuusehdon. Verkkovalmennuksista lisää tämän lehden sivulla 55 ja osoitteessa: www.tek.fi/aktiivimallivalmennus

Eri puolilla maata toimii työllistymistä tukevia työllistymisprojekteja, joissa myös TEK on mukana. Ne tarjoavat tapahtumia, koulutuksia ja pienryhmätoimintaa. Työnhakuveturi ja Rekryboosteri toimivat Uudellamaalla, Uratehdas Tampereella, Urasampo Oulussa ja Urapurje Turussa. ×

Arttu Piri, Katariina Rönnqvist

40%

Tänä kesänä Kesäduunari- infoon tuli eniten kysymyksiä palkasta ja palkka-
saatavista (yhteydenotoista 40 %).

Kesäduunari-infon tarjoavat Akava, SAK ja STTK

Kesäristikko. TEK-lehden numerossa 3/2019 julkaistun kesäristikon
ratkaisu on julkaistu osoitteessa: lehti.tek.fi/kesaristikon-ratkaisu Kiitos kaikille vastauksensa lähettäneille! Oikein vastanneiden kesken arvotut laudeliinat menivät helsinkiläiselle ristikon ratkojalle. ×

Jaa artikkeli