AJASSA

Tekniikan ala on kaikille

Kuva Getty Images

Yhteiskunta. Suomessa tekniikan aloilla 19 prosenttia ja ICT-aloilla
vain 15 prosenttia koulutuksen aloittaneista on naisia. Luvut ovat OECD-maiden pienimpiä – ja tähän halutaan muutos.

Yliopistot ja järjestöt, muun muassa TEK, aloittivat heinäkuussa kampanjan, jolla kannustetaan tyttöjä teknologia-alalle. Kampanjalla halutaan purkaa opiskelu- ja ammattialojen sukupuolittuneisuutta.

– Naisten osuus tekniikan opiskelijoista on kasvanut, mutta kovin hitaasti. Teknologialta odotetaan nyt paljon ja monenlaisia osaajia tarvitaan löytämään uusia ratkaisuja. Kun tytötkin saadaan tekniikan tekijöiksi, kaikki voittavat, sanoo TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh.

Mitä monipuolisempi osaajajoukko opiskelee ja työskentelee tekniikan alalla, sen parempaa jälkeä syntyy – ja ala pysyy elinvoimaisena.

– Mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia paranevat, kun tekniikan tekijöiltä löytyy erilaisia näkökulmia ja kykyä tunnistaa monenlaisia tarpeita, Bairoh sanoo.

Ammattialojen eriytyminen sukupuolen mukaan uhkaa tasa-arvoa, vaikuttaa palkkoihin ja myös eläkkeisiin.

Kaikkien teknologia – tytöt käänteentekijöinä -kampanja jatkuu vuoden loppuun. Voit seurata sitä sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #tytötteknologiaan ja #käänteentekijät. ×

Katariina Rönnqvist

Hallitus ansaitsee kiitokset panostuksista osaamiseen

Talous. Vuoden 2020 budjettiesitys on saanut syystä myönteisen vastaanoton. TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela, mitä hyvää näet budjetissa?

– Hallitus on kuunnellut meitä koulutuksen puolustajia. Budjetti panostaa aidosti osaamiseen. Siitä täytyy antaa kiitokset hallitukselle. Yliopistojen rahoitus nousee heti vuodesta 2020. Tämän lisäksi indeksikorotukset tulevat yliopistoille täysimääräisinä.

– Kiitoksen ansaitsee myös se, että työperäiseen maahanmuuttoon saadaan vauhtia ja lupien käsittelyaikoja lyhennetään.

Budjettiesityksessä on kirjattu edistettäväksi yritysten ylimääräinen verovähennys tutkimus- ja innovaatiohankkeiden tekemisestä ja teettämisestä. Mitä ajattelet uudistuksesta?

– Tämä uudistus on myönteinen päänavaus. Se voi saada yksityisiä investointeja liikkeelle ja voi myös tukea yliopistojen toimintaa, kun yksityinen tutkimusrahoitus lisääntyy. Budjetissa vauhditetaan investointeja myös kasvattamalla määräaikaisesti poistoja.

Mitä parantamisen varaa budjettiesitykseen jäi TEKin ja tekkiläisten näkökulmasta?

– Verot kiristyvät tekkiläisten tuloluokissa. Tämä ei tietenkään lisää työnteon kannustimia. Nähtäväksi jää, mitä keinoja hallitus käyttää työllisyystavoitteen saavuttamiseen. Myös luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan laitettiin lisäpanoksia, mutta moni yksityiskohta jäi vielä avoimeksi. Esimerkiksi turpeen verotuki jäi tässä budjetissa ennalleen. ×

Sara Salomaa

Kuva Tuula Pihlajamaa

Suomalaisnuoret menestyivät EU:n tiedekilpailussa

Tekniikka. Olli Järviniemen matemaattinen tutkimus tuli toiseksi arvostetussa nuorten EUCYS-tiedekilpailussa Bulgariassa. Ronja Holopaisen kehittämä ekologinen kuukautissuoja kehittyviin maihin sai erikoispalkinnon. Palkinnot jaettiin 17.9. Kilpailu kokosi saman katon alle 100 tiedeprojektia, joita oli esittelemässä 155 nuorta 39 Euroopan maasta.

Järviniemi ja Holopainen valittiin Suomen edustajiksi viime keväänä Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailun finaalista. TEK järjestää TuKoKen yhdessä Opinkirjon kanssa. ×

Katariina Rönnqvist

Lue lisää: lehti.tek.fi/eucys2019

Selkeää työelämätietoa

Edunvalvonta. Oletko jo tutustunut Oma luottamusmies -verkkopalveluun? Löydät palvelusta selkeästi esitettyä, luotettavaa tietoa työelämästä, muun muassa liittyen työsuhteen lainsäädäntöön sekä järjestäytymiseen. Ylemmät Toimihenkilöt YTN uudisti hiljattain verkkopalvelunsa vastaamaan paremmin jäsenistönsä tarpeisiin. ×

omaluottamusmies.fi

Anna äänesi TEKin tulevaisuudelle

Järjestö. Lähde mukaan päättämään, miten tekkiläisten etuja ajetaan, minkälaisia jäsenpalveluita heille tarjotaan ja miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Asetu ehdolle ja vaikuta äänelläsi TEKin valtuustovaaleissa keväällä 2020!

TEKin arvot näkyvät vahvasti vaaleissa. Voit auttaa meitä minimoimaan postitettavan materiaalin määrää muun muassa valitsemalla, että lähetämme sinulle TEKin vaaleihin liittyvää materiaalia vain sähköisesti. Voit myös äänestää sähköisesti – teemme lahjoituksen hyväntekeväisyyteen jokaisesta sähköisestä äänestä! ×

Heidi Tomperi

Lue lisää: www.tek.fi/vaalit


Kuva Getty Images

30min

Puoli tuntia lisää unta parantaa terveyttä ja työssä jaksamista.

Lähde: lääkäri Henri Tuomilehto, HS 15.9.2019

Jaa artikkeli