PÄÄKIRJOITUS

Tekniikan ala tarvitsee eettisen koodiston

Saako algoritmi päättää, kenelle myönnetään asuntolaina? Saako bakteerin perimää muokata, entä eläimen tai ihmisen? Mitä hoitotoimenpiteitä robotin sallitaan tehdä ihmiselle?

Matematiikan eturivin tutkija ja professori Hannah Fry University College Londonista esitti vastikään The Guardian -lehdessä (16.8.2019), että tietojenkäsittelytieteilijöillä ja muilla matematiikkaan ja luonnontieteisiin pohjaavilla asiantuntijoilla pitäisi olla oma Hippokrateen vala.

Fryn mukaan teknologiayritysten asiantuntijoita ”ei ole koskaan pyydetty miettimään etiikkaa, heitä ei ole koskaan käsketty miettimään, kuinka muiden ihmisten katsantokanta elämään saattaa erota heidän näkemyksistään. Ja viime kädessä nämä ovat niitä ihmisiä, jotka suunnittelevat meidän kaikkien tulevaisuuttamme.”

Fry on asian ytimessä. Onneksi meillä on olemassa jo varteenotettava eettinen ohje tekniikan ammattikunnalle. Se on vain otettava kovaan käyttöön.

TEKin edeltäjän, Suomen Teknillisen Seuran piirissä pohdinta eettisistä kysymyksistä aktivoitui toisen maailmansodan jälkeen ja edelleen 1960-luvulla. Vuonna 1966 laadittiin Insinöörien kunniasääntö. Nykyinen TEKin kunniasääntö pohjaa Lausannen yliopiston opiskelijoiden 1190-luvulla laatimaan Arkhimedeen valaan.

Kunniasääntö on ajankohtaisempi kuin koskaan. Sen mukaan meillä on erityinen vastuu tuleville polville myös luonnosta: ”Tekniikkaa kehitettäessä tulee turvata luonnon monimuotoisuus ja säilyttää ympäristö elinkelpoisena tuleville sukupolville.” Kunniasääntö edellyttää, että olemme ammatissamme lahjomattomia ja rehellisiä sekä otamme vastaan vain tehtäviä, joiden tavoitteet tunnemme ja voimme ne itse hyväksyä.

Se myös muistuttaa, että yhteiskunnallisten päätösten tulisi perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon tekniikasta ja sen vaikutuksista, avoimessa vuorovaikutuksessa eri alojen asiantuntijoiden ja kansalaisten kesken.

TEKin kunniasäännössä on erinomainen pohja tekniikan akateemisten ”hippokrateen valaan” ellei se jo peräti ole se. ×

Jari Jokinen

TEKin toiminnanjohtaja, TEK-lehden päätoimittaja

jari.jokinen@tek.fi

Jaa artikkeli