Julkaisija

Tekniikan akateemiset TEK

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

puh. (09) 229 121

www.tek.fi, lehti.tek.fi, tek-lehti@tek.fi

Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@tek.fi

Toimittajat

Kirsti Levander (30.9. asti) puh. (09) 2291 2257

Katariina Rönnqvist puh. (09) 2291 2277

Tiina Henry-Biabaud puh. (09) 2291 2265

Sara Salomaa

puh. (09) 2291 2247

Heidi Tomperi puh. (09) 2291 2568

Kuvatoimittaja, ilmoitusmyynti Helena Hagberg puh. (09) 2291 2565

Assistentti

Riitta Kärki puh. (09) 2291 2258

Ilmoitushinnat

1/1 sivua 4 080 euroa

1/2 sivua 2 760 euroa

1/4 sivua 1 920 euroa

Ilmestymisaikataulu 2019 nro 1..........8.2. nro 2........5.4. nro 3....... 7.6. nro 4........27.9. nro 5......22.11.

Julkaisija varaa itselleen oikeuden ilmestymis­päivien muutoksiin. Tarkemmat mediatiedot: www.tek.fi/tek-lehti

Osoitteenmuutokset

Jäsenet: www.tek.fi/jasentiedot, jasenrekisteri@tek.fi tai puh. (09) 2291 2291

Sidosryhmät: riitta.karki@tek.fi, puh. (09) 2291 2258

Ulkoasu ja taitto

Aste Helsinki

Jenni Kiviniemi Tuuli Lähteenmäki

Kansikuva Markus Sommers

Painopaikka

Forssa Print

Kansipaperi: UPM Fine 170 g

Sisuspaperi: LumiSet 90 g

Jakelu

Posti Oyj

Painos: 66 100 kpl

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

39. vuosikerta ISSN 1459-1898

Jaa artikkeli