AJASSA

Uusi valtuusto on hyvän puolella

Teksti Henrik Muukkonen Kuva Eeva Anundi

TEKin uusi valtuusto ei aio olla valtuusto-sopimuksen perusteella erityisesti ketään vastaan.

TEKin tuore valtuusto hyväksyi uuden valtuustosopimuksen vuosiksi 2020–2023. Valtuustosopimus on valtuustoryhmien välinen sopimus, joka määrittelee valtuustoryhmien yhteiset tavoitteet. Tavoitteet ohjaavat koko TEKin toimintaa seuraavat vuodet.

Uuden valtuustosopimuksen pääpyrkimys on parantaa työelämää ja tehdä maailmasta entistä kestävämpi.

Valtuusto haluaa TEKin olevan muuttuvan tietotyön aloitteentekijä, tuottavan ennakoivia palveluita ja edunvalvontaa, rakentavan kilpailukykyistä innovaatioympäristöä Suomeen sekä rakentavan kestävää maailmaa.

Miten tämä käytännössä tapahtuu, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen?

– Valtuustosopimus antaa hallitukselle ja toimistolle suunnan, mihin kulkea. Erityisesti datan parempi hyödyntäminen toiminnan suuntaamiseksi entistä paremmin jäsenten hyväksi vaatii meiltä paljon toimia. Monella saralla on jo viime valtuustokaudella edetty valtuustosopimuksen tavoitteiden suuntaan. Siitä kertoo myös hyvä jäsenmäärän kehitys.

Valtuustosopimuksen mukaan TEK tuottaa valtuustokauden aikana analyysin siitä, mitä laadukas tietotyö edellyttää 2020-luvulla ja toimenpide-ehdotuksia näiden edellytysten toteuttamiseksi.

Lisäksi TEKillä on oltava tilannekuva yksittäisistä jäsenistään ja heidän työpaikoistaan. Tilannekuvan avulla TEK sitten kohdistaa palveluita ennakoivasti ja tukee edunvalvontaa.

Uuteen valtuustosopimukseen on kirjattu myös, että Suomessa on maailman parhaat tekniikan osaajat, tekniikan akateemiset ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä ja heillä on jatkuvia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Myös täydennyskoulutuksella on oltava kestävä rahoitus. ×

Lue lisää valtuustosopimuksesta: lehti.tek.fi/jarjesto/uusi-valtuustosopimus-hyvan-puolella

TEKille uusi hallitus

Järjestö. TEKin valtuusto valitsi järjestäytymiskokouksessaan syyskuun alussa TEKille uuden hallituksen vuosiksi 2020–2023. Hallituksen puheenjohtaja on DI Mari-Leena Talvitie (Kokoomus), 1. varapuheenjohtaja DI Jari Nummikoski (iTyö) ja 2. varapuheenjohtaja DI Mika Uusi-Pietilä (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki).

Hallituksen muut jäsenet ovat DI Elina Wanne (Kokoomus), DI Mikko Merihaara (Kokoomus), DI Anu Vaari (iTyö), DI Kristiina Hartikainen (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki), Tekn. yo Tiina Mikkonen (TEKin Nuoret), DI Juho Liljeroos (TEKin Nuoret), DI Mikko Viilo (Vihreät) ja DI Kimmo Leveelahti (TFiFarna). Opiskelijaedustaja on TkK Lauri Seppäläinen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. ×

Henrik Muukkonen

Lue lisää: www.tek.fi/fi/tek/paatoksenteko/hallitus

Jaa artikkeli