AJASSA

TEK palkitsee hyvinvointiteoista

TEK palkitsee hyvinvointitekoja tehneet ja fuksiryhmäänsä tukeneet tuutorit Hyvinvointituutorointi-narujumppakassilla.

Teksti Matleena Kantola
Kuva
Helena Hagberg

Tekniikan alan uudet opiskelijat saavat tänä vuonna perehdytystä myös hyvinvoinnista huolehtimiseen.

TEK jakoi elokuussa eri kampuksilla toimiville 1 700 tuutorille hyvinvointituutoroinnin oppaan osana TEK-mini­opasta.

Hyvinvointituutoroinnin oppaan ideana on kasvattaa opiskelijoiden hyvin­vointitietoisuutta ja auttaa tuutoreita kertomaan uusille opiskelijoille hyvinvointia edistävistä teoista. TEKin opiskelijatutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia tekniikan alan yliopisto-opiskelijoista on huolissaan jaksamisestaan. Puolet opiskelijoista ilmoitti murehtivansa opintoasioita myös vapaalla. Joka kolmas kyselyyn vastanneista ilmoitti hukkuvansa opintoihin liittyvään työmäärään.

– Oppaassa on kerrottu opiskelijoiden hyvinvoinnin ikävästä tilasta ja vahvistettu tätä viestiä TEKin tutkimustoiminnan datalla opiskelijoiden jaksamisesta. Lisäksi oppaassa on vinkkejä hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä osio, johon voi kirjata tekemiään hyvinvointitekoja. Kun hyvinvointiteot on tehty, voi alueen opiskelijayhdyshenkilöltä saada Hyvinvointituutorointi-narujumppakassin ja -haalarimerkin, TEKin opiskelijatoiminnan asiantuntija Matti Vähä-Heikkilä sanoo.

TEK toivoo, että korkeakoulut ottaisivat opiskelijoiden hyvinvoinnin tosissaan ja kiinnittäisivät siihen huomiota aivan opintojen alusta alkaen.

– Vaikka nyt asian suhteen konkreettisin panostus on uusissa opiskelijoissa, heijastuvat aloitetut hyvinvointiteot lopulta koko opiskelijapopulaatioon. ×

hyvinvointituutoroinnin opas neuvoo opiskelijoita, miten voi pitää huolta omasta hyvin­voinnistaan.

Koronalomautukset hellittävät

Työelämä. Heinäkuun lopussa yli 2 600 tekniikan yliopistokoulutettua oli työttömänä. Kokonaan lomautettuna oli lisäksi 1 750. Yhteensä vailla työtä oli noin 6,4 prosenttia vastaavasta työvoimasta.

Vuosi sitten lomautettuja ja työttömiä oli yhteensä alle 2 350. Vailla työtä oli silloin noin 3,5 prosenttia vastaavasta työvoimasta.

Koronan aiheuttamat lomautukset ovat alkaneet vähentyä nopeasti, mutta työttömyys nousee. Tekniikan yliopistokoulutettujen työttömyysprosentti tulee syksyllä nousemaan muun muassa elokuussa ilmoitettujen laajojen yt-neuvottelujen todennäköisesti aiheuttamien irtisanomisten vuoksi. ×

Arttu Piri

Teekkarikaste turvaväleillä

Tampereen teekkarikaste on kaupungin yhteinen vapputapahtuma, jota tamperelaiset ovat perinteisesti kerääntyneet seuraamaan Koskipuistoon sankoin joukoin.

Tänä vuonna teekkarikaste siirtyi syksyyn, ja tapahtuma pidettiin erityisjärjestelyin 12.9. Osallistujat oli jaettu maksimissaan 60 hengen ryhmiin. Koskenrannan itäinen puoli oli rajattu, eikä yleisö päässyt aidan sisäpuolelle, vaan alueelle pääsevät vain yhden killan fuksit kerrallaan.

–Teekkarikastetta on vaikea toteuttaa etänä, joten on hienoa, että kaupunki antoi tapahtumaan luvan. Kaste on hieno, jännittävä ja yhteisöllinen kokemus, kertoo Tampereen ja Jyväskylän alueen opiskelijayhdyshenkilö Teemu Kontro.

Kontron mukaan Tampereen tekniikan opiskelijat ovat suhtautuneet tapahtumien siirtämiseen ja perumiseen ymmärtäväisesti, mutta harmitelleet, ettei kampukselle pääse tavalliseen tapaan. Kevään etäopiskelu on saanut opiskelijat tuntemaan olonsa yksinäisiksi, ja opiskelijat ovat kertoneet opintojen edistymisen hidastuneen.

Uudet tekniikan opiskelijat ovat päässeet tutustumaan kampukseen pienryhmissä. Etäopiskelu jatkuu, ja kiltahuoneet ovat rajoitetusti auki. Killat järjestävät lukuvuoden avajaistapahtumat vain fukseille, joten uudet opiskelijat eivät pääse tutustumaan vanhempiin opiskelijoihin kasvokkain samalla tavalla kuin ennen.

Opiskelijat keksivät etäisyydestä huolimatta viime keväänä erilaisia etäyhteydenpitotapoja, kuten vappusimulaattorin ja hengailivat etäkiltahuoneissa Discord-keskustelualustalla. Kontro uskoo, että opiskelijat keksivät syksylläkin uusia tapoja kokoontua virtuaalisesti. ×

Matleena Kantola

Opiskele lisää maksutta

Opiskelu. Suomalaisten tekniikan alan yliopistojen verkostoyliopisto FITech on avannut maksuttoman verkkokurssikokonaisuuden, joka kertaa jokapäiväisten ohjelmistojen ja sovellusten toimintaperiaatteita. Opinnot voi aloittaa nettiosoitteessa fitech.io/fi/fitech-101-digi-data/. FITech vinkkaa kurssien sopivan hyvin myös yrityksille, jotka haluavat uudistaa henkilöstön osaamista.

FITech-verkostoyliopisto tarjoaa valikoituja opintoja myös kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa. Maksuttomat kurssit ovat kaikille avoimia. FITechin perustajajäseniä ovat yliopistojen lisäksi Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan akateemiset TEK. ×

Henrik Muukkonen

Työnantaja voi tehdä paljon sen eteen, että vähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat olla omia itsejään työpaikalla.

TEKin innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä

Lue lisää: lehti.tek.fi/tyoelama/sukupuoli-identiteetti-kokemus

Kuva Helena Hagberg

Menot

Tarkista vielä tuoreimmat menovinkit verkosta!

www.tek.fi

Mene osaamisalueesi ulkopuolelle. Löydät kaikki TEKin verkkovalmennukset osoitteesta www.tek.fi/verkkovalmennukset.

Työelämään. Uusi Bold by Design -verkkovalmennus on suunniteltu erityisesti nuorille tekniikan ja luonnontieteen osaajille, maisterivaiheesta valmistumisen jälkeisiin ensimmäisiin vuosiin. Voit käydä läpi tämän TEKin urapalveluissa sinulle suunnitellun kokonaisuuden sisältöjä itsenäisesti, vapaasti ja omaan tahtiin.

Tunnista ja sanoita osaamisesi. Opi tunnistamaan, oivaltamaan ja sanoittamaan omaa osaamistasi. Tämä valmennus on vain täysjäsenille. Valmennuksen avulla pystyt hyödyntämään omaa osaamistasi työhaussasi tai urasuunnitelmiesi tuessa.

Yrittäjäksi. TEKin Yrittäjyysakatemian Yrittäjyyden perusteet-verkkovalmennuksessa käydään läpi niitä yrittäjyyden perusasioita, jotka kaikkien yrittäjyyttä harkitsevien on hyvä osata kuten liiketoimintasuunnitelma, hinnoittelu, eri yritysmuodot, myynti ja sosiaaliturva.

Seuraava TEK-lehti. Ilmestyy taas 20.11.2020.

Jaa artikkeli