Julkaisija

Tekniikan akateemiset TEK

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

puh. (09) 229 121

www.tek.fi, lehti.tek.fi, tek-lehti@tek.fi

Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@tek.fi

Vastaava päätoimittaja Jari Jokinen, +358 40 091 4839

Päätoimittaja Merina Salminen, +358 40 748 0430

Toimituspäällikkö Henrik Muukkonen, +358 40 342 4315

Toimittajat

Katariina Rönnqvist, +358 40 743 3017

Tiina Henry-Biabaud, +358 50 538 3000

Sara Salomaa, +358 44 550 5450

Heidi Tomperi, +358 40 513 4928

Kuvatoimittaja, ilmoitusmyynti Helena Hagberg, +358 50 552 9722

Assistentti

Riitta Kärki, (09) 2291 2258

Ilmoitushinnat

1/1 sivua 4 080 euroa

1/2 sivua 2 760 euroa

1/4 sivua 1 920 euroa

Ilmestymisaikataulu 2020 nro 1..........7.2. nro 2........17.4. nro 3....... 5.6. nro 4........25.9. nro 5......20.11. 

Julkaisija varaa itselleen oikeuden ilmestymis­päivien muutoksiin. Tarkemmat mediatiedot: www.tek.fi/tek-lehti

Osoitteenmuutokset

Jäsenet: www.tek.fi/jasentiedot, jasenrekisteri@tek.fi tai puh. (09) 2291 2291

Sidosryhmät: riitta.karki@tek.fi, puh. (09) 2291 2258

Ulkoasu ja taitto

Aste Helsinki

Jenni Kiviniemi Tuuli Lähteenmäki

Kansikuva Suvi-Tuuli Kankaanpää

Painopaikka

Forssa Print

Kansipaperi: UPM Fine 170 g

Sisuspaperi: LumiSet 90 g

Jakelu

Posti Oyj

Painos: 67 000 kpl

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

39. vuosikerta ISSN 1459-1898

Jaa artikkeli