AJASSA

Haluamme palkita ihmisiä tekniikan takana

TEK, TFiF ja MAL palkitsivat vuoden parhaat opinnäytetyöt

Eelis Leino (vasemmalla), Asad Awan ja Timo Lintonen palkittiin erinomaisista töistään.

Eelis Leino (vasemmalla), Asad Awan ja Timo Lintonen palkittiin erinomaisista töistään.

Teksti Henrik Muukkonen
Kuva
Helena Hagberg

Ansiokkaimmissa tekniikan alan opinnäyte-
töissä tutkittiin tänä vuonna algoritmeja ja arkkitehtuuria.

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF ovat antaneet vuoden väitöskirjapalkinnon tekniikan tohtori Asad Awanille hänen työstään ”Control methods for Permanent-Magnet Synchronous Reluctance Motor Drives”. Awan kehitti uusia ohjausalgoritmeja tahtireluktanssimoottoreiden energiatehokkaaseen ohjaamiseen (lue lisää sivulta 44). Työ on tehty Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa ja ohjaajana on toiminut professori Marko Hinkkanen.

Väitöskirjapalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta väitöskirjasta, joka edistää tekniikan alan osaamista Suomessa. Palkinto on 7 500 euron arvoinen. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1999.

– Haluamme palkita ja nostaa esiin merkittäviä tekniikan tutkijoita ja innovaatioiden kehittäjiä, ihmisiä tekniikan takana, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen kertoo.

TEK ja TFiF palkitsevat myös vuoden diplomityön tekijän 5 000 euron stipendillä, jonka saa vuosittain yksi tai useampi tutkintonsa suorittanut diplomi-insinööri tai arkkitehti.

Diplomityöpalkinnon saa tänä vuonna arkkitehti Eelis Leino työstään ”Energiaviisasta arkkitehtuuria – Arkkitehtisuunnittelun opas rakennusten energiankulutuksen vähentämistä varten”. Työ on tehty Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä. Työn ohjaajina toimivat professori Markku Karjalainen ja professori Juha Vinha.

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MAL jakaa vuosittain 5 000 euron pro gradu -palkinnon.

Tänä vuonna palkinnon saa filosofian maisteri Timo Lintosen Oulun yliopistossa tekemä pro gradu -tutkielma “Optimization in Semi-Supervised Classification Of Multivariate Time Series”.

Perustelujen mukaan työ etenee loogisesti ja käytetyt algoritmit on esitetty täsmällisesti. Erityisen merkittävää on työssä kehitetty, todistettu ja testattu uusi peak evaluation -algoritmi. ×

Lue palkintoraatien perustelut: lehti.tek.fi

TEKissä ennätysmäärä opiskelijajäseniä

Järjestö. Opiskelijajäsenten määrä on kasvanut varsinkin tänä syksynä.

– Luvut osoittavat, että poikkeusajasta huolimatta TEKin jäsenyys kiinnostaa opiskelijoita enemmän kuin koskaan, TEKin opiskelijajäsenten jäsenyysvastaava Vesa Taskinen kertoo.

Orientaatiotapahtumia ja fuksirasteja on pystytty järjestämään ulkona turvavälein, ja TEK on ollut mukana tapahtumissa.

Opiskelijoiden TEK-infot ovat tänä vuonna olleet pienimuotoisempia ja pienemmille ryhmille järjestettyjä kuin aiemmin. Opiskelijayhdyshenkilöt ovat pitäneet infoja kuitenkin määrällisesti enemmän kuin aikaisempina vuosina.

– Olemme pystyneet säilyttämään tavanomaisen näkyvyytemme kampuksilla ja ehkä jopa lisäämään sitä, Taskinen sanoo.

TEKin opiskelijajäsenyys on täysin ilmainen, ja opiskelijat liittyvät Taskisen mukaan tyypillisesti TEKiin jo opintojen ensimmäisinä päivinä. Jäsenhankintaa tekevät TEKin opiskelijayhdyshenkilöt eli tykit, TEKin kiltayhdyshenkilöt ja opiskelijatuutorit ympäri Suomen.

Myös TEKin syksyllä aloittamalla hyvinvointituutoroinnilla on ollut kysyntää.

– Olemme saaneet hyvinvointituutoroinnista hyvää palautetta ainejärjestöiltä, ylioppilaskunnilta ja killoilta, Taskinen sanoo.

Opiskelijajäsenten määrän kasvu saattaa johtua myös aloituspaikkojen lisäämisestä syyslukukaudella, kun yliopistot kasvattivat sisäänottomääräänsä koronan takia. ×

Matleena Kantola

Opiskelijajäsenmäärän kehitys 2010-2020. Tiedot haettu 18.11.2020.

Uusi osaaja TEKiin

Järjestö. Teknillisen fysiikan DI ja psykologi Anna Aspelund aloittaa TEKissä uravalmentajana 7.12. Tehtävä on perhevapaan sijaisuus.

Aspelundilla aloitti työuransa jäätutkijana TKK:lla ja on tehnyt sen jälkeen käyttäjäkeskeistä suunnittelua Nokialla, inhimillisten riskien hallintaa ydinvoimaprojekteissa ja merionnettomuuksien tutkintaa Onnettomuustutkintakeskuksessa. Viimeiset pari vuotta hän on tehnyt psykologisia soveltuvuusarviointeja konsulttitoimistossa.

Kuva: Helena Hagberg

Hae alennusta jäsenmaksusta vuoden loppuun mennessä

Järjestö. Mikäli olet työtön, lomautettu, perhevapaalla, vuorotteluvapaalla, pitkäaikaisella sairauslomalla, varusmies- tai siviilipalveluksessa, asut ulkomailla tai opiskelet päätoimisesti, voit olla oikeutettu TEKin jäsenmaksualennukseen.

Jos myös puolisosi on TEKin täysjäsen, voit saada alennusta. Vastavalmistuneet saavat jäsenmaksualennuksen automaattisesti, sitä ei tarvitse hakea.

Vähimmäisjäsenmaksu on vuodessa KOKO-kassaan kuuluvilta 117 euroa ja kassaan kuulumattomilta 51 euroa.

Hae alennusta jäsenmaksuun 31.12.2020 mennessä. ×

Lisätietoa: www.tek.fi/jasenmaksualennukset

Katso myös: www.tek.fi/jasenmaksut

Yliopistot lupailevat pääsykokeita

Koulutus. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ennakoi koronan vaikutusten jatkuvan myös tulevana vuonna ja kertoo, että yliopistot ottavat tämän huomioon suunnittelutyössä.

Neuvoston mukaan lähtökohta on, että valintakokeet ovat edelleen tärkeä väylä yliopistoihin. Tavoitteena on pitää keväällä ja kesällä 2021 valvotut valintakokeet pääosin kampuksilla tai muissa fyysisissä tiloissa.

Mikäli valintakokeiden toteutustapoihin tulee muutoksia, yliopistot ovat sitoutuneet tiedottamaan niistä ennen hakuajan alkua, eli 16.3. mennessä, neuvosto kertoo. ×

Henrik Muukkonen

Suomihan on aivan hyvä paikka tehdä tuotekehitystä.

Ilkka Herlin

Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Talouselämä-lehdessä 9.10.2020

Kuva Vesa Moilanen

Jaa artikkeli